Yamemasu Tsugi No Shokuba Ha Mao Jo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , Seinen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau khi giải cứu thế giới, người đàn ông mạnh nhất-Leo không còn nơi nào để đi. Sức mạnh quá lớn không thể nào tồn tại trong một thế giới hòa bình. Nơi tuyển dụng mà cậu sắp đặt chân tới, kẻ thù lúc trước, LÂU ĐÀI MA VƯƠNG
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 14: Raw 28-11-2018 23:48:43 Tải xuống
Chapter 14 26-11-2021 06:50:05 Tải xuống
Chapter 13: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:41 Tải xuống
Chapter 13 17-11-2021 13:20:05 Tải xuống
Chapter 12: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-09-2021 16:57:18 Tải xuống
Chapter 2 17-09-2021 16:57:18 Tải xuống
Chapter 3 17-09-2021 16:57:10 Tải xuống
Chapter 4 18-03-2019 16:19:14 Tải xuống
Chapter 4.1 17-09-2021 16:57:09 Tải xuống
Chapter 4.2 17-09-2021 16:56:44 Tải xuống
Chapter 5 17-09-2021 16:56:44 Tải xuống
Chapter 5.1 17-09-2021 16:56:36 Tải xuống
Chapter 6 17-09-2021 16:56:28 Tải xuống
Chapter 6.1 28-11-2018 23:48:27 Tải xuống
Chapter 6: Raw 26-02-2019 18:18:14 Tải xuống
Chapter 6: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:24 Tải xuống
Chapter 7 17-09-2021 16:56:21 Tải xuống
Chapter 7.1 17-09-2021 16:56:12 Tải xuống
Chapter 7.2 17-09-2021 17:10:40 Tải xuống
Chapter 7.3 17-09-2021 16:55:44 Tải xuống
Chapter 7: Raw 26-02-2019 18:18:17 Tải xuống
Chapter 7: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:29 Tải xuống
Chapter 8 17-09-2021 16:55:25 Tải xuống
Chapter 8.2 17-09-2021 16:55:25 Tải xuống
Chapter 8.3 17-09-2021 16:55:19 Tải xuống
Chapter 8: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:31 Tải xuống
Chapter 9.1 17-09-2021 16:55:19 Tải xuống
Chapter 9.2 17-09-2021 16:55:12 Tải xuống
Chapter 9.3 17-09-2021 16:55:05 Tải xuống
Chapter 9.6 16-10-2019 17:06:44 Tải xuống
Chapter 9: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:33 Tải xuống
Chapter 10.1 17-09-2021 16:55:05 Tải xuống
Chapter 10.2 17-09-2021 16:54:55 Tải xuống
Chapter 10: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:35 Tải xuống
Chapter 11.1 17-09-2021 16:54:28 Tải xuống
Chapter 11.2 23-09-2021 19:00:26 Tải xuống
Chapter 11.3 06-10-2021 18:20:02 Tải xuống
Chapter 11: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:37 Tải xuống
Chapter 12.1 22-10-2021 13:50:09 Tải xuống
Chapter 12.2 08-11-2021 18:50:03 Tải xuống
Chapter 12: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:39 Tải xuống
Chapter 13 17-11-2021 13:20:05 Tải xuống
Chapter 13: Raw - ( Raw ) 28-11-2018 23:48:41 Tải xuống
Chapter 14 26-11-2021 06:50:05 Tải xuống
Chapter 14: Raw 28-11-2018 23:48:43 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh