Nanba Mg5

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Drama , School Life , Shounen
Lần cập nhật cuối: 18-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sinh ra trong gia đình toàn dân anh chị, Nanba Tsuyoshi được kì vọng sẽ trở thành tay đầu gấu mạnh nhất trường như anh trai mình. Gia đình cậu vẫn nghĩ cậu vào trường Ichimatsu - ngôi trường toàn đầu gấu. Tuy nhiên, cậu lại giấu gia đình, đi đăng kí vào ngôi trường hàng đầu trong thành phố để sống cuộc sống học sinh trung học bình thường. Liệu cậu có thể tiếp tục được cuộc sống 2 mặt này mà không bị bắt quả tang? Mời các bạn đón đọc!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 48 18-10-2019 08:36:46 Tải xuống
Chapter 47 18-10-2019 08:37:15 Tải xuống
Chapter 46 30-01-2019 09:28:59 Tải xuống
Chapter 45 30-01-2019 09:28:53 Tải xuống
Chapter 44 30-01-2019 09:28:47 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 19-06-2022 18:20:12 Tải xuống
Chapter 1.1 30-01-2019 09:24:12 Tải xuống
Chapter 1.2 30-01-2019 09:24:18 Tải xuống
Chapter 1.5 30-01-2019 09:24:24 Tải xuống
Chapter 2 30-01-2019 09:24:30 Tải xuống
Chapter 3 30-01-2019 09:24:35 Tải xuống
Chapter 4 30-01-2019 09:24:41 Tải xuống
Chapter 5 30-01-2019 09:24:48 Tải xuống
Chapter 6 30-01-2019 09:24:54 Tải xuống
Chapter 7 30-01-2019 09:24:59 Tải xuống
Chapter 8 30-01-2019 09:25:06 Tải xuống
Chapter 9 30-01-2019 09:25:12 Tải xuống
Chapter 10 30-01-2019 09:25:18 Tải xuống
Chapter 11 30-01-2019 09:25:24 Tải xuống
Chapter 12 30-01-2019 09:25:30 Tải xuống
Chapter 13 30-01-2019 09:25:36 Tải xuống
Chapter 14 30-01-2019 09:25:42 Tải xuống
Chapter 15 18-06-2022 01:21:11 Tải xuống
Chapter 16 30-01-2019 09:25:54 Tải xuống
Chapter 17 30-01-2019 09:26:00 Tải xuống
Chapter 18 30-01-2019 09:26:06 Tải xuống
Chapter 19 30-01-2019 09:26:13 Tải xuống
Chapter 20 30-01-2019 09:26:18 Tải xuống
Chapter 21 30-01-2019 09:26:24 Tải xuống
Chapter 22 30-01-2019 09:26:30 Tải xuống
Chapter 23 30-01-2019 09:26:36 Tải xuống
Chapter 24 30-01-2019 09:26:42 Tải xuống
Chapter 25 30-01-2019 09:26:48 Tải xuống
Chapter 26 30-01-2019 09:26:54 Tải xuống
Chapter 27 30-01-2019 09:27:00 Tải xuống
Chapter 28 30-01-2019 09:27:06 Tải xuống
Chapter 29 30-01-2019 09:27:11 Tải xuống
Chapter 30 30-01-2019 09:27:17 Tải xuống
Chapter 31 30-01-2019 09:27:23 Tải xuống
Chapter 32 30-01-2019 09:27:29 Tải xuống
Chapter 33 30-01-2019 09:27:36 Tải xuống
Chapter 34 30-01-2019 09:27:42 Tải xuống
Chapter 34.5 30-01-2019 09:27:48 Tải xuống
Chapter 35 30-01-2019 09:27:54 Tải xuống
Chapter 36 30-01-2019 09:28:00 Tải xuống
Chapter 37 30-01-2019 09:28:06 Tải xuống
Chapter 38 30-01-2019 09:28:11 Tải xuống
Chapter 39 30-01-2019 09:28:17 Tải xuống
Chapter 40 30-01-2019 09:28:23 Tải xuống
Chapter 40: 16/11/2018 28-11-2018 16:47:41 Tải xuống
Chapter 41 30-01-2019 09:28:29 Tải xuống
Chapter 41: 26/11/2018 28-11-2018 16:47:43 Tải xuống
Chapter 42 30-01-2019 09:28:35 Tải xuống
Chapter 43 30-01-2019 09:28:41 Tải xuống
Chapter 44 30-01-2019 09:28:47 Tải xuống
Chapter 45 30-01-2019 09:28:53 Tải xuống
Chapter 46 30-01-2019 09:28:59 Tải xuống
Chapter 47 18-10-2019 08:37:15 Tải xuống
Chapter 48 18-10-2019 08:36:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh