Hongshi thích tôi!

Tác giả: Ganghada - Utneunhae
Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 19-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện về một ông anh tóc hường, 20 tuổi đầu mới học lớp 12...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 40 19-11-2021 13:20:12 Tải xuống
Chapter 39 17-10-2021 10:50:04 Tải xuống
Chapter 38 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 37 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 35 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 16-10-2021 09:00:03 Tải xuống
Chapter 1.2 16-10-2021 09:00:03 Tải xuống
Chapter 2.1 16-10-2021 09:00:03 Tải xuống
Chapter 2.2 16-10-2021 09:00:03 Tải xuống
Chapter 3.1 16-10-2021 09:00:03 Tải xuống
Chapter 3.2 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 4 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 5 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 6 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 7 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 8 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 9 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 10 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 11 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 12 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 13 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 14 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 15 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 16 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 17 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 17: 29/12/2018 03-01-2019 10:21:38 Tải xuống
Chapter 18 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 18: 02/01/2019 03-01-2019 10:21:41 Tải xuống
Chapter 19 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 20 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 21 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 22 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 23 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 24 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 25 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 26 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 27 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 28 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 29 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 30 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 31 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 31: 21/01/2019 21-01-2019 03:02:03 Tải xuống
Chapter 32 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 32: 21/01/2019 21-01-2019 03:02:06 Tải xuống
Chapter 33 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 34 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 35 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 37 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 38 16-10-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 39 17-10-2021 10:50:04 Tải xuống
Chapter 40 19-11-2021 13:20:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
mãi iu ad - 1 tháng trước
dù môi nhv vẽ dày quá nhưng nhìn tổng thể thì vẽ rất đẹp và cốt truyện cũng rất tốt, kích thích trí tò mò, cực hợp gu tôi, ad xử lí cx tốt . mong ad cố gắng ra đều và đừng drop. to ad with love
Trả Lời