Loading...

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kỳ Tiểu Tinh, một cô gái có nhan sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại có sở thích đùa giỡn tình cảm của đàn ông. Một lần cô bị dính một lời nguyền rằng trong mắt mọi đàn ông cô là kẻ xấu xí nhất và xuyên không về cổ đại, nơi có một chàng trai cũng là huyết tộc như cô. chàng trai nhe rằng ra cười một cách đầy nham hiểm,bịch mắt cô lại, nhẹ nhàng liếm và rồi...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 82 15-09-2019 21:06:11 Tải xuống
Chapter 81 20-08-2019 07:30:17 Tải xuống
Chapter 80 20-08-2019 07:30:16 Tải xuống
Chapter 79.5 20-08-2019 10:30:12 Tải xuống
Chapter 79 20-08-2019 07:30:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-02-2019 17:13:47 Tải xuống
Chapter 2 02-02-2019 17:13:54 Tải xuống
Chapter 3 02-02-2019 17:14:00 Tải xuống
Chapter 4 02-02-2019 17:14:06 Tải xuống
Chapter 5 02-02-2019 17:14:12 Tải xuống
Chapter 6 02-02-2019 17:14:18 Tải xuống
Chapter 7 02-02-2019 17:14:24 Tải xuống
Chapter 8 02-02-2019 17:14:30 Tải xuống
Chapter 9 02-02-2019 17:14:36 Tải xuống
Chapter 10 02-02-2019 17:14:43 Tải xuống
Chapter 11 02-02-2019 17:14:50 Tải xuống
Chapter 12 02-02-2019 17:14:55 Tải xuống
Chapter 13 02-02-2019 17:15:00 Tải xuống
Chapter 14 02-02-2019 17:15:05 Tải xuống
Chapter 15 02-02-2019 17:15:12 Tải xuống
Chapter 16 02-02-2019 17:15:19 Tải xuống
Chapter 17 02-02-2019 17:15:24 Tải xuống
Chapter 18 02-02-2019 17:15:30 Tải xuống
Chapter 19 02-02-2019 17:15:36 Tải xuống
Chapter 20 02-02-2019 17:15:42 Tải xuống
Chapter 21 02-02-2019 17:15:49 Tải xuống
Chapter 22 02-02-2019 17:15:54 Tải xuống
Chapter 23 02-02-2019 17:16:00 Tải xuống
Chapter 24 02-02-2019 17:16:07 Tải xuống
Chapter 25 02-02-2019 17:16:13 Tải xuống
Chapter 26 02-02-2019 17:16:18 Tải xuống
Chapter 27 02-02-2019 17:16:24 Tải xuống
Chapter 28 02-02-2019 17:16:31 Tải xuống
Chapter 29 02-02-2019 17:16:38 Tải xuống
Chapter 30 07-05-2019 17:05:45 Tải xuống
Chapter 31 02-02-2019 17:16:48 Tải xuống
Chapter 32 02-02-2019 17:16:54 Tải xuống
Chapter 33 07-05-2019 18:03:22 Tải xuống
Chapter 34 02-02-2019 17:17:06 Tải xuống
Chapter 35 02-02-2019 17:17:12 Tải xuống
Chapter 36 02-02-2019 17:17:18 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 22:04:18 Tải xuống
Chapter 38 02-02-2019 17:17:30 Tải xuống
Chapter 39 02-02-2019 17:17:37 Tải xuống
Chapter 40 02-02-2019 17:17:42 Tải xuống
Chapter 41 02-02-2019 17:17:48 Tải xuống
Chapter 42 02-02-2019 17:17:54 Tải xuống
Chapter 43 02-02-2019 17:18:00 Tải xuống
Chapter 44 02-02-2019 17:18:07 Tải xuống
Chapter 45 02-02-2019 17:18:12 Tải xuống
Chapter 46 02-02-2019 17:18:18 Tải xuống
Chapter 47 02-02-2019 17:18:25 Tải xuống
Chapter 48 02-02-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 49 02-02-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 50 02-02-2019 17:18:42 Tải xuống
Chapter 51 02-02-2019 17:18:48 Tải xuống
Chapter 52 02-02-2019 17:18:55 Tải xuống
Chapter 53 02-02-2019 17:19:01 Tải xuống
Chapter 54 02-02-2019 17:19:06 Tải xuống
Chapter 55 02-02-2019 17:19:12 Tải xuống
Chapter 56 02-02-2019 17:19:18 Tải xuống
Chapter 57 02-02-2019 17:19:24 Tải xuống
Chapter 58 02-02-2019 17:19:30 Tải xuống
Chapter 59 02-02-2019 17:19:36 Tải xuống
Chapter 60 02-02-2019 17:19:42 Tải xuống
Chapter 61 02-02-2019 17:19:47 Tải xuống
Chapter 62 02-02-2019 17:19:54 Tải xuống
Chapter 63 02-02-2019 17:20:00 Tải xuống
Chapter 64 02-02-2019 17:20:06 Tải xuống
Chapter 65 02-02-2019 17:20:12 Tải xuống
Chapter 66 04-03-2019 11:02:08 Tải xuống
Chapter 67 07-05-2019 20:06:16 Tải xuống
Chapter 68 07-05-2019 22:04:42 Tải xuống
Chapter 69 07-05-2019 22:06:10 Tải xuống
Chapter 70 07-05-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 71 07-05-2019 21:06:01 Tải xuống
Chapter 72 06-05-2019 20:42:43 Tải xuống
Chapter 73 09-05-2019 00:05:14 Tải xuống
Chapter 74 28-05-2019 12:01:44 Tải xuống
Chapter 75 12-06-2019 19:12:21 Tải xuống
Chapter 76 02-08-2019 13:06:22 Tải xuống
Chapter 77 03-08-2019 22:48:56 Tải xuống
Chapter 78 06-08-2019 08:48:39 Tải xuống
Chapter 78.5 06-08-2019 08:48:42 Tải xuống
Chapter 79 20-08-2019 07:30:15 Tải xuống
Chapter 79.5 20-08-2019 10:30:12 Tải xuống
Chapter 80 20-08-2019 07:30:16 Tải xuống
Chapter 81 20-08-2019 07:30:17 Tải xuống
Chapter 82 15-09-2019 21:06:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh