Loading...

Này ! đừng động vào phô mai của tôi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiên kim tiểu thư phú nhị đại ngạo mạn bạch hi cho rằng chỉ có người đàn ông có ánh hào quang của nam chính mới xứng với cô ấy. Ai mà ngờ được trả giá bằng cả chân tâm kết quả lại bị đối phương lợi dụng mà thôi, đến cuối cùng còn phải chúc anh ta cùng “nữ chính” bạch đầu giai lão sao? trùng sinh lại 7 năm trước liệu cố ấy có thay đổi được tất cả mọi chuyện và tìm được người đàn ông đích thực của đời mình không?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 129 17-09-2019 11:00:21 Tải xuống
Chapter 128 13-09-2019 20:48:12 Tải xuống
Chapter 127 12-09-2019 09:36:06 Tải xuống
Chapter 126 08-09-2019 11:12:11 Tải xuống
Chapter 125 06-09-2019 16:48:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-01-2019 13:34:21 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 13:34:24 Tải xuống
Chapter 3 06-01-2019 13:34:27 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 13:34:30 Tải xuống
Chapter 5 06-01-2019 13:34:33 Tải xuống
Chapter 6 06-01-2019 13:34:36 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2019 13:34:39 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 13:34:42 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 13:34:45 Tải xuống
Chapter 10 06-01-2019 13:34:48 Tải xuống
Chapter 11 06-01-2019 13:34:51 Tải xuống
Chapter 12 06-01-2019 13:34:54 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 13:34:57 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 13:35:00 Tải xuống
Chapter 15 06-01-2019 13:35:03 Tải xuống
Chapter 16 06-01-2019 13:35:07 Tải xuống
Chapter 17 06-01-2019 13:35:11 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 13:35:13 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 13:35:16 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 13:35:19 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 13:35:22 Tải xuống
Chapter 22 06-01-2019 13:35:25 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 13:35:28 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 13:35:32 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 13:35:34 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 13:35:37 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 13:35:40 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 13:35:43 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 13:35:46 Tải xuống
Chapter 30 06-01-2019 13:35:49 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 13:35:52 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 13:36:04 Tải xuống
Chapter 33 06-01-2019 13:36:05 Tải xuống
Chapter 34 06-01-2019 13:36:07 Tải xuống
Chapter 35 06-01-2019 13:36:11 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2019 13:36:13 Tải xuống
Chapter 37 06-01-2019 13:36:15 Tải xuống
Chapter 38 06-01-2019 13:36:17 Tải xuống
Chapter 39 06-01-2019 13:36:19 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 13:36:21 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 13:36:24 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 13:36:26 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 13:36:29 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 13:36:31 Tải xuống
Chapter 45 06-01-2019 13:36:34 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2019 13:36:37 Tải xuống
Chapter 47 06-01-2019 13:36:40 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2019 13:36:43 Tải xuống
Chapter 49 06-01-2019 13:36:46 Tải xuống
Chapter 50 06-01-2019 13:36:49 Tải xuống
Chapter 51 06-01-2019 13:36:52 Tải xuống
Chapter 52 06-01-2019 13:36:54 Tải xuống
Chapter 53 06-01-2019 13:36:59 Tải xuống
Chapter 54 06-01-2019 13:37:02 Tải xuống
Chapter 55 06-01-2019 13:37:04 Tải xuống
Chapter 56 06-01-2019 13:37:06 Tải xuống
Chapter 57 30-01-2019 13:52:06 Tải xuống
Chapter 58 30-01-2019 13:52:12 Tải xuống
Chapter 59 30-01-2019 13:52:18 Tải xuống
Chapter 60 24-02-2019 16:00:37 Tải xuống
Chapter 61 21-03-2019 05:02:15 Tải xuống
Chapter 62 21-03-2019 05:02:18 Tải xuống
Chapter 63 21-03-2019 05:02:21 Tải xuống
Chapter 64 21-03-2019 05:02:24 Tải xuống
Chapter 65 21-03-2019 05:02:27 Tải xuống
Chapter 66 21-03-2019 05:02:30 Tải xuống
Chapter 67 21-03-2019 05:02:34 Tải xuống
Chapter 68 21-03-2019 05:02:37 Tải xuống
Chapter 69 21-03-2019 05:02:40 Tải xuống
Chapter 70 21-03-2019 05:02:43 Tải xuống
Chapter 71 21-03-2019 05:02:45 Tải xuống
Chapter 72 21-03-2019 05:02:49 Tải xuống
Chapter 73 21-03-2019 05:02:52 Tải xuống
Chapter 74 21-03-2019 05:02:55 Tải xuống
Chapter 75 21-03-2019 05:02:57 Tải xuống
Chapter 76 26-03-2019 01:42:26 Tải xuống
Chapter 77 05-04-2019 16:32:00 Tải xuống
Chapter 78 05-04-2019 10:13:50 Tải xuống
Chapter 79 08-05-2019 21:11:35 Tải xuống
Chapter 80 08-05-2019 21:11:38 Tải xuống
Chapter 81 08-05-2019 19:06:34 Tải xuống
Chapter 82 08-05-2019 19:06:40 Tải xuống
Chapter 83 08-05-2019 21:05:52 Tải xuống
Chapter 84 08-05-2019 21:11:41 Tải xuống
Chapter 85 08-05-2019 21:11:46 Tải xuống
Chapter 86 08-05-2019 21:11:50 Tải xuống
Chapter 87 08-05-2019 21:11:54 Tải xuống
Chapter 88 08-05-2019 18:07:00 Tải xuống
Chapter 89 08-05-2019 00:30:43 Tải xuống
Chapter 90 29-05-2019 09:04:48 Tải xuống
Chapter 91 29-05-2019 09:04:53 Tải xuống
Chapter 92 29-05-2019 09:04:56 Tải xuống
Chapter 93 31-05-2019 11:05:44 Tải xuống
Chapter 94 03-06-2019 12:36:10 Tải xuống
Chapter 95 04-06-2019 12:18:08 Tải xuống
Chapter 96 05-06-2019 12:48:09 Tải xuống
Chapter 97 06-06-2019 11:24:06 Tải xuống
Chapter 98 08-06-2019 11:11:14 Tải xuống
Chapter 99 11-06-2019 20:24:12 Tải xuống
Chapter 100 16-06-2019 12:42:14 Tải xuống
Chapter 101 20-06-2019 12:36:18 Tải xuống
Chapter 102 21-06-2019 20:42:11 Tải xuống
Chapter 103 25-06-2019 21:54:18 Tải xuống
Chapter 104 27-06-2019 18:36:12 Tải xuống
Chapter 105 30-06-2019 13:12:09 Tải xuống
Chapter 106 06-07-2019 00:12:11 Tải xuống
Chapter 107 11-07-2019 03:23:51 Tải xuống
Chapter 108 15-07-2019 20:54:07 Tải xuống
Chapter 109 19-07-2019 12:24:08 Tải xuống
Chapter 110 19-07-2019 12:24:11 Tải xuống
Chapter 111 24-07-2019 23:39:07 Tải xuống
Chapter 112 25-07-2019 02:07:55 Tải xuống
Chapter 113 30-07-2019 03:04:25 Tải xuống
Chapter 114 30-07-2019 00:08:55 Tải xuống
Chapter 115 31-07-2019 12:36:33 Tải xuống
Chapter 116 05-08-2019 00:12:11 Tải xuống
Chapter 117 11-08-2019 17:06:07 Tải xuống
Chapter 118 15-08-2019 20:00:38 Tải xuống
Chapter 119 17-08-2019 12:01:00 Tải xuống
Chapter 120 23-08-2019 09:54:26 Tải xuống
Chapter 121 24-08-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 122 25-08-2019 10:24:14 Tải xuống
Chapter 123 27-08-2019 09:06:20 Tải xuống
Chapter 124 30-08-2019 17:54:33 Tải xuống
Chapter 125 06-09-2019 16:48:10 Tải xuống
Chapter 126 08-09-2019 11:12:11 Tải xuống
Chapter 127 12-09-2019 09:36:06 Tải xuống
Chapter 128 13-09-2019 20:48:12 Tải xuống
Chapter 129 17-09-2019 11:00:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh