Điện thoại của ta thông tam giới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 353 08-04-2021 06:00:20 Tải xuống
Chapter 352 08-04-2021 06:00:36 Tải xuống
Chapter 351 08-04-2021 06:00:36 Tải xuống
Chapter 350 03-04-2021 17:13:14 Tải xuống
Chapter 349 03-04-2021 17:13:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-01-2019 11:08:06 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 11:08:09 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 11:08:11 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 11:08:14 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 11:08:18 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 11:08:21 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 11:08:23 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 11:08:27 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 11:08:29 Tải xuống
Chapter 10 14-01-2019 11:08:33 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 11:08:35 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 11:08:39 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 11:08:42 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 11:08:44 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 11:08:48 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 10:54:45 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 11:08:54 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 11:08:57 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 11:08:59 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 10:54:48 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 11:09:05 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 11:09:08 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2019 11:09:11 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 11:09:14 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 11:09:17 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 11:09:20 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 11:09:23 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 11:09:26 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 11:09:29 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 11:09:32 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 11:09:36 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 11:09:39 Tải xuống
Chapter 33 14-01-2019 11:09:41 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 11:09:44 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 11:09:47 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 11:09:50 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 11:09:54 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 11:09:56 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 11:09:59 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 11:10:02 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 11:10:05 Tải xuống
Chapter 42 27-09-2020 10:15:46 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 11:10:11 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 11:10:14 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 11:10:17 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 11:10:21 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 11:10:23 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 11:10:26 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 11:10:29 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 11:10:33 Tải xuống
Chapter 51 14-01-2019 11:10:36 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 11:10:38 Tải xuống
Chapter 53 14-01-2019 11:10:42 Tải xuống
Chapter 54 14-01-2019 11:10:44 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2019 11:10:47 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2019 11:10:50 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2019 11:10:53 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 11:10:56 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 11:10:59 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 11:11:03 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 11:11:05 Tải xuống
Chapter 62 05-05-2019 10:54:50 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 11:11:11 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 11:11:14 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 11:11:17 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 11:11:20 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 11:11:23 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 11:11:26 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 11:11:29 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 11:11:32 Tải xuống
Chapter 71 14-01-2019 11:11:36 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 11:11:39 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 11:11:41 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 11:11:44 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 11:11:48 Tải xuống
Chapter 76 23-01-2019 11:27:00 Tải xuống
Chapter 77 29-01-2019 11:57:12 Tải xuống
Chapter 77: video 25-01-2019 10:06:54 Tải xuống
Chapter 78 29-01-2019 11:57:18 Tải xuống
Chapter 79 29-01-2019 11:57:24 Tải xuống
Chapter 80 18-03-2019 07:01:59 Tải xuống
Chapter 81 18-03-2019 19:30:19 Tải xuống
Chapter 82 18-03-2019 15:10:17 Tải xuống
Chapter 83 18-03-2019 19:30:42 Tải xuống
Chapter 84 17-03-2019 21:03:43 Tải xuống
Chapter 85 18-03-2019 01:02:53 Tải xuống
Chapter 86 18-03-2019 19:30:52 Tải xuống
Chapter 87 18-03-2019 19:30:02 Tải xuống
Chapter 88 26-03-2019 23:24:15 Tải xuống
Chapter 89 26-03-2019 23:24:17 Tải xuống
Chapter 90 26-03-2019 23:24:21 Tải xuống
Chapter 91 26-03-2019 23:24:24 Tải xuống
Chapter 92 26-03-2019 23:24:27 Tải xuống
Chapter 93 04-05-2019 20:18:35 Tải xuống
Chapter 94 04-05-2019 20:18:38 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 20:18:42 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 20:18:45 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 20:18:49 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 20:18:50 Tải xuống
Chapter 99 07-05-2019 23:04:05 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 20:18:59 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 20:19:03 Tải xuống
Chapter 102 04-05-2019 20:19:06 Tải xuống
Chapter 103 04-05-2019 20:19:09 Tải xuống
Chapter 104 04-05-2019 20:19:12 Tải xuống
Chapter 105 04-05-2019 20:19:14 Tải xuống
Chapter 106 04-05-2019 20:19:15 Tải xuống
Chapter 107 04-05-2019 20:19:17 Tải xuống
Chapter 108 07-05-2019 03:03:35 Tải xuống
Chapter 109 10-05-2019 07:04:32 Tải xuống
Chapter 110 11-05-2019 03:24:09 Tải xuống
Chapter 111 27-09-2020 10:15:39 Tải xuống
Chapter 112 28-09-2020 21:13:49 Tải xuống
Chapter 113 27-09-2020 10:15:18 Tải xuống
Chapter 114 27-09-2020 10:15:00 Tải xuống
Chapter 115 05-10-2020 08:01:37 Tải xuống
Chapter 116 27-09-2020 10:14:50 Tải xuống
Chapter 117 27-09-2020 10:14:42 Tải xuống
Chapter 118 27-09-2020 10:14:42 Tải xuống
Chapter 119 27-09-2020 10:14:35 Tải xuống
Chapter 120 27-09-2020 10:14:30 Tải xuống
Chapter 121 27-09-2020 10:14:25 Tải xuống
Chapter 122 27-09-2020 10:14:25 Tải xuống
Chapter 123 27-09-2020 10:14:16 Tải xuống
Chapter 124 27-09-2020 10:14:16 Tải xuống
Chapter 125 27-09-2020 10:14:12 Tải xuống
Chapter 126 27-09-2020 10:14:07 Tải xuống
Chapter 127 27-09-2020 10:14:01 Tải xuống
Chapter 128 27-09-2020 10:14:01 Tải xuống
Chapter 129 27-09-2020 10:13:55 Tải xuống
Chapter 130 27-09-2020 10:13:50 Tải xuống
Chapter 131 27-09-2020 10:13:45 Tải xuống
Chapter 132 05-10-2020 08:01:33 Tải xuống
Chapter 133 05-10-2020 08:01:28 Tải xuống
Chapter 134 05-10-2020 08:01:16 Tải xuống
Chapter 135 27-09-2020 10:13:26 Tải xuống
Chapter 136 27-09-2020 10:13:22 Tải xuống
Chapter 137 27-09-2020 10:13:16 Tải xuống
Chapter 138 27-09-2020 10:13:10 Tải xuống
Chapter 139 27-09-2020 10:13:04 Tải xuống
Chapter 140 27-09-2020 10:12:56 Tải xuống
Chapter 141 27-09-2020 10:12:49 Tải xuống
Chapter 142 27-09-2020 10:12:01 Tải xuống
Chapter 143 27-09-2020 10:12:01 Tải xuống
Chapter 144 27-09-2020 10:11:57 Tải xuống
Chapter 145 27-09-2020 10:11:56 Tải xuống
Chapter 146 27-09-2020 10:11:51 Tải xuống
Chapter 147 27-09-2020 10:11:46 Tải xuống
Chapter 148 27-09-2020 10:11:39 Tải xuống
Chapter 149 27-09-2020 10:24:35 Tải xuống
Chapter 150 27-09-2020 10:11:09 Tải xuống
Chapter 151 27-09-2020 10:11:05 Tải xuống
Chapter 152 27-09-2020 10:11:04 Tải xuống
Chapter 153 27-09-2020 10:11:00 Tải xuống
Chapter 154 27-09-2020 10:10:57 Tải xuống
Chapter 155 27-09-2020 10:10:51 Tải xuống
Chapter 156 27-09-2020 10:10:45 Tải xuống
Chapter 157 27-09-2020 10:10:38 Tải xuống
Chapter 158 27-09-2020 10:10:32 Tải xuống
Chapter 159 27-09-2020 10:10:32 Tải xuống
Chapter 160 27-09-2020 10:10:25 Tải xuống
Chapter 161 27-09-2020 10:10:19 Tải xuống
Chapter 162 27-09-2020 10:09:02 Tải xuống
Chapter 163 27-09-2020 10:08:59 Tải xuống
Chapter 164 27-09-2020 10:08:53 Tải xuống
Chapter 165 27-09-2020 10:08:48 Tải xuống
Chapter 166 27-09-2020 10:08:43 Tải xuống
Chapter 167 27-09-2020 10:08:38 Tải xuống
Chapter 168 27-09-2020 10:08:32 Tải xuống
Chapter 169 27-09-2020 10:08:19 Tải xuống
Chapter 170 27-09-2020 10:08:19 Tải xuống
Chapter 171 27-09-2020 10:08:15 Tải xuống
Chapter 172 27-09-2020 10:08:15 Tải xuống
Chapter 173 27-09-2020 10:08:11 Tải xuống
Chapter 174 27-09-2020 10:08:11 Tải xuống
Chapter 175 27-09-2020 10:08:07 Tải xuống
Chapter 176 27-09-2020 10:08:02 Tải xuống
Chapter 177 27-09-2020 10:08:02 Tải xuống
Chapter 178 27-09-2020 10:07:56 Tải xuống
Chapter 179 27-09-2020 10:07:43 Tải xuống
Chapter 180 27-09-2020 10:07:36 Tải xuống
Chapter 181 27-09-2020 10:07:28 Tải xuống
Chapter 182 27-09-2020 10:07:28 Tải xuống
Chapter 183 27-09-2020 10:07:22 Tải xuống
Chapter 184 27-09-2020 10:06:11 Tải xuống
Chapter 185 27-09-2020 10:05:43 Tải xuống
Chapter 186 27-09-2020 10:05:43 Tải xuống
Chapter 187 27-09-2020 10:05:33 Tải xuống
Chapter 188 27-09-2020 10:05:33 Tải xuống
Chapter 189 27-09-2020 10:05:29 Tải xuống
Chapter 190 27-09-2020 10:05:24 Tải xuống
Chapter 191 27-09-2020 10:05:19 Tải xuống
Chapter 192 27-09-2020 10:05:15 Tải xuống
Chapter 193 27-09-2020 10:05:15 Tải xuống
Chapter 194 27-09-2020 10:05:09 Tải xuống
Chapter 195 27-09-2020 10:05:04 Tải xuống
Chapter 196 27-09-2020 10:05:04 Tải xuống
Chapter 197 27-09-2020 10:04:49 Tải xuống
Chapter 198 27-09-2020 10:04:49 Tải xuống
Chapter 199 27-09-2020 10:04:44 Tải xuống
Chapter 200 27-09-2020 10:04:39 Tải xuống
Chapter 201 27-09-2020 10:04:34 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 10:04:29 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 10:04:22 Tải xuống
Chapter 204 27-09-2020 10:04:22 Tải xuống
Chapter 205 27-09-2020 10:04:10 Tải xuống
Chapter 206 27-09-2020 10:04:10 Tải xuống
Chapter 207 27-09-2020 10:04:05 Tải xuống
Chapter 208 27-09-2020 10:04:05 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2020 10:04:00 Tải xuống
Chapter 210 27-09-2020 10:03:55 Tải xuống
Chapter 211 27-09-2020 10:03:55 Tải xuống
Chapter 212 27-09-2020 10:03:50 Tải xuống
Chapter 213 27-09-2020 10:03:50 Tải xuống
Chapter 214 27-09-2020 10:03:46 Tải xuống
Chapter 215 27-09-2020 10:03:46 Tải xuống
Chapter 216 27-09-2020 10:03:41 Tải xuống
Chapter 217 27-09-2020 10:03:41 Tải xuống
Chapter 218 27-09-2020 10:03:35 Tải xuống
Chapter 219 27-09-2020 10:03:30 Tải xuống
Chapter 220 27-09-2020 10:03:12 Tải xuống
Chapter 221 27-09-2020 10:03:12 Tải xuống
Chapter 222 27-09-2020 10:03:08 Tải xuống
Chapter 223 27-09-2020 10:03:03 Tải xuống
Chapter 224 27-09-2020 10:02:57 Tải xuống
Chapter 225 27-09-2020 10:02:57 Tải xuống
Chapter 226 27-09-2020 10:02:53 Tải xuống
Chapter 227 27-09-2020 10:02:53 Tải xuống
Chapter 228 27-09-2020 10:02:48 Tải xuống
Chapter 229 27-09-2020 10:02:42 Tải xuống
Chapter 230 27-09-2020 10:02:15 Tải xuống
Chapter 231 27-09-2020 10:02:15 Tải xuống
Chapter 232 27-09-2020 10:02:08 Tải xuống
Chapter 233 27-09-2020 10:02:07 Tải xuống
Chapter 234 27-09-2020 10:02:03 Tải xuống
Chapter 235 27-09-2020 10:02:03 Tải xuống
Chapter 236 27-09-2020 10:01:57 Tải xuống
Chapter 237 27-09-2020 10:01:52 Tải xuống
Chapter 238 27-09-2020 10:01:52 Tải xuống
Chapter 239 27-09-2020 10:01:45 Tải xuống
Chapter 240 27-09-2020 10:01:17 Tải xuống
Chapter 241 27-09-2020 10:01:17 Tải xuống
Chapter 242 27-09-2020 10:01:09 Tải xuống
Chapter 243 27-09-2020 10:01:10 Tải xuống
Chapter 244 27-09-2020 10:00:58 Tải xuống
Chapter 245 27-09-2020 10:00:54 Tải xuống
Chapter 246 27-09-2020 10:00:32 Tải xuống
Chapter 247 27-09-2020 10:00:32 Tải xuống
Chapter 248 27-09-2020 10:00:25 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 10:00:03 Tải xuống
Chapter 250 27-09-2020 10:00:03 Tải xuống
Chapter 251 27-09-2020 09:59:57 Tải xuống
Chapter 252 27-09-2020 09:59:57 Tải xuống
Chapter 253 27-09-2020 09:59:52 Tải xuống
Chapter 254 27-09-2020 09:59:52 Tải xuống
Chapter 255 27-09-2020 09:59:46 Tải xuống
Chapter 256 27-09-2020 09:59:42 Tải xuống
Chapter 257 27-09-2020 09:59:19 Tải xuống
Chapter 258 27-09-2020 09:59:18 Tải xuống
Chapter 259 27-09-2020 09:59:15 Tải xuống
Chapter 260 27-09-2020 09:59:14 Tải xuống
Chapter 261 27-09-2020 09:59:11 Tải xuống
Chapter 262 27-09-2020 09:59:08 Tải xuống
Chapter 263 27-09-2020 09:59:08 Tải xuống
Chapter 264 27-09-2020 09:59:04 Tải xuống
Chapter 265 22-09-2020 15:22:07 Tải xuống
Chapter 266 22-09-2020 15:33:11 Tải xuống
Chapter 267 22-09-2020 15:33:11 Tải xuống
Chapter 268 22-09-2020 15:21:32 Tải xuống
Chapter 269 24-09-2020 10:43:28 Tải xuống
Chapter 270 28-09-2020 08:42:26 Tải xuống
Chapter 271 05-10-2020 08:01:22 Tải xuống
Chapter 272 07-10-2020 17:43:20 Tải xuống
Chapter 273 07-10-2020 17:43:16 Tải xuống
Chapter 274 07-10-2020 17:43:09 Tải xuống
Chapter 275 07-10-2020 17:42:50 Tải xuống
Chapter 276 07-10-2020 17:42:26 Tải xuống
Chapter 277 09-10-2020 08:18:23 Tải xuống
Chapter 278 13-10-2020 08:00:12 Tải xuống
Chapter 279 13-10-2020 08:00:12 Tải xuống
Chapter 280 14-10-2020 21:01:23 Tải xuống
Chapter 281 19-10-2020 08:12:18 Tải xuống
Chapter 282 25-10-2020 08:00:23 Tải xuống
Chapter 283 26-10-2020 15:48:20 Tải xuống
Chapter 284 02-11-2020 06:18:21 Tải xuống
Chapter 285 02-11-2020 05:24:15 Tải xuống
Chapter 286 09-11-2020 07:02:16 Tải xuống
Chapter 287 09-11-2020 05:48:34 Tải xuống
Chapter 288 09-11-2020 05:48:29 Tải xuống
Chapter 289 09-11-2020 05:48:24 Tải xuống
Chapter 290 25-11-2020 06:36:35 Tải xuống
Chapter 291 25-11-2020 06:36:30 Tải xuống
Chapter 292 25-11-2020 06:36:25 Tải xuống
Chapter 293 01-12-2020 05:59:19 Tải xuống
Chapter 294 01-12-2020 05:59:15 Tải xuống
Chapter 295 01-12-2020 06:03:23 Tải xuống
Chapter 296 01-12-2020 05:50:59 Tải xuống
Chapter 297 01-12-2020 05:50:42 Tải xuống
Chapter 298 11-12-2020 16:48:16 Tải xuống
Chapter 299 11-12-2020 16:48:14 Tải xuống
Chapter 300 11-12-2020 16:48:12 Tải xuống
Chapter 301 11-12-2020 16:48:11 Tải xuống
Chapter 302 22-12-2020 11:54:25 Tải xuống
Chapter 303 22-12-2020 12:12:48 Tải xuống
Chapter 304 01-01-2021 07:00:36 Tải xuống
Chapter 305 01-01-2021 07:00:29 Tải xuống
Chapter 306 01-01-2021 07:00:23 Tải xuống
Chapter 307 08-01-2021 10:06:30 Tải xuống
Chapter 308 08-01-2021 10:24:23 Tải xuống
Chapter 309 08-01-2021 10:06:24 Tải xuống
Chapter 310 09-01-2021 08:36:36 Tải xuống
Chapter 311 09-01-2021 09:30:24 Tải xuống
Chapter 312 09-01-2021 08:36:27 Tải xuống
Chapter 313 09-01-2021 08:36:20 Tải xuống
Chapter 314 31-01-2021 11:39:41 Tải xuống
Chapter 315 31-01-2021 11:26:15 Tải xuống
Chapter 316 31-01-2021 11:26:12 Tải xuống
Chapter 317 01-02-2021 14:48:57 Tải xuống
Chapter 318 01-02-2021 14:48:57 Tải xuống
Chapter 319 01-02-2021 14:48:22 Tải xuống
Chapter 320 06-02-2021 05:48:34 Tải xuống
Chapter 321 06-02-2021 05:48:31 Tải xuống
Chapter 322 06-02-2021 05:48:31 Tải xuống
Chapter 323 06-02-2021 05:48:27 Tải xuống
Chapter 324 06-02-2021 05:48:23 Tải xuống
Chapter 325 06-02-2021 06:24:09 Tải xuống
Chapter 326 06-02-2021 06:12:10 Tải xuống
Chapter 327 15-02-2021 17:12:42 Tải xuống
Chapter 328 15-03-2021 06:42:03 Tải xuống
Chapter 329 15-03-2021 06:42:03 Tải xuống
Chapter 330 15-03-2021 06:42:03 Tải xuống
Chapter 331 15-03-2021 06:42:03 Tải xuống
Chapter 332 15-03-2021 06:42:03 Tải xuống
Chapter 333 15-03-2021 06:42:04 Tải xuống
Chapter 334 15-03-2021 06:42:04 Tải xuống
Chapter 335 15-03-2021 06:42:04 Tải xuống
Chapter 336 15-03-2021 06:42:04 Tải xuống
Chapter 337 15-03-2021 06:48:04 Tải xuống
Chapter 338 15-03-2021 06:48:04 Tải xuống
Chapter 339 15-03-2021 06:48:04 Tải xuống
Chapter 340 20-03-2021 05:48:04 Tải xuống
Chapter 341 20-03-2021 05:48:09 Tải xuống
Chapter 342 20-03-2021 05:48:09 Tải xuống
Chapter 343 20-03-2021 05:54:02 Tải xuống
Chapter 344 20-03-2021 05:54:03 Tải xuống
Chapter 345 20-03-2021 05:54:03 Tải xuống
Chapter 346 04-04-2021 12:38:34 Tải xuống
Chapter 347 04-04-2021 12:38:25 Tải xuống
Chapter 348 04-04-2021 12:38:25 Tải xuống
Chapter 349 03-04-2021 17:13:14 Tải xuống
Chapter 350 03-04-2021 17:13:14 Tải xuống
Chapter 351 08-04-2021 06:00:36 Tải xuống
Chapter 352 08-04-2021 06:00:36 Tải xuống
Chapter 353 08-04-2021 06:00:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh