Loading...

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Horror , Manga , School Life , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 14-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. "Này, Asuka ... hãy tìm cơ thể giúp ta". Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình. Xem bản RAW tại đây
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 153 10-12-2019 07:29:47 Tải xuống
Chapter 152 10-12-2019 07:30:15 Tải xuống
Chapter 151: END 14-12-2019 23:53:16 Tải xuống
Chapter 151 10-12-2019 07:30:43 Tải xuống
Chapter 150 13-12-2019 23:42:44 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 28-11-2018 19:43:12 Tải xuống
Chapter 1.2 28-11-2018 19:43:14 Tải xuống
Chapter 2.1 28-11-2018 19:43:15 Tải xuống
Chapter 2.2 28-11-2018 19:43:17 Tải xuống
Chapter 3 28-11-2018 19:43:20 Tải xuống
Chapter 4 28-11-2018 19:43:21 Tải xuống
Chapter 5 28-11-2018 19:43:23 Tải xuống
Chapter 6 28-11-2018 19:43:26 Tải xuống
Chapter 7 28-11-2018 19:43:28 Tải xuống
Chapter 8 28-11-2018 19:43:30 Tải xuống
Chapter 9 28-11-2018 19:43:31 Tải xuống
Chapter 10 28-11-2018 19:43:34 Tải xuống
Chapter 11 28-11-2018 19:43:35 Tải xuống
Chapter 12 28-11-2018 19:43:37 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 19:43:39 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 19:43:41 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 19:43:44 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 19:43:45 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 19:43:47 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 19:43:50 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 19:43:51 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 19:43:53 Tải xuống
Chapter 21 28-11-2018 19:43:55 Tải xuống
Chapter 22 28-11-2018 19:43:57 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2018 19:43:59 Tải xuống
Chapter 24 28-11-2018 19:44:03 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2018 19:44:04 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2018 19:44:06 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2018 19:44:08 Tải xuống
Chapter 28 28-11-2018 19:44:10 Tải xuống
Chapter 29 28-11-2018 19:44:12 Tải xuống
Chapter 30 28-11-2018 19:44:14 Tải xuống
Chapter 31 20-09-2019 05:01:15 Tải xuống
Chapter 32 28-11-2018 19:44:18 Tải xuống
Chapter 33 28-11-2018 19:44:20 Tải xuống
Chapter 34 28-11-2018 19:44:22 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 19:44:25 Tải xuống
Chapter 36 28-11-2018 19:44:26 Tải xuống
Chapter 37 28-11-2018 19:44:28 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2018 19:44:30 Tải xuống
Chapter 39 28-11-2018 19:44:32 Tải xuống
Chapter 40 28-11-2018 19:44:34 Tải xuống
Chapter 41 28-11-2018 19:44:36 Tải xuống
Chapter 42 28-11-2018 19:44:38 Tải xuống
Chapter 43 28-11-2018 19:44:40 Tải xuống
Chapter 44 28-11-2018 19:44:43 Tải xuống
Chapter 45 28-11-2018 19:44:44 Tải xuống
Chapter 46 28-11-2018 19:44:46 Tải xuống
Chapter 47 28-11-2018 19:44:48 Tải xuống
Chapter 48 28-11-2018 19:44:50 Tải xuống
Chapter 49 28-11-2018 19:44:52 Tải xuống
Chapter 50 28-11-2018 19:44:54 Tải xuống
Chapter 51 28-11-2018 19:44:56 Tải xuống
Chapter 52 28-11-2018 19:44:58 Tải xuống
Chapter 53 28-11-2018 19:45:02 Tải xuống
Chapter 53.5: Extra 28-11-2018 19:45:05 Tải xuống
Chapter 53.6: Extra 20-09-2019 11:06:38 Tải xuống
Chapter 54 28-11-2018 19:45:07 Tải xuống
Chapter 54.5: Extra: Người Mang Kí Ức 28-11-2018 19:45:09 Tải xuống
Chapter 55 28-11-2018 19:45:11 Tải xuống
Chapter 56 28-11-2018 19:45:13 Tải xuống
Chapter 56.5 28-11-2018 19:45:15 Tải xuống
Chapter 57 28-11-2018 19:45:17 Tải xuống
Chapter 58 28-11-2018 19:45:19 Tải xuống
Chapter 59 28-11-2018 19:45:21 Tải xuống
Chapter 60 28-11-2018 19:45:23 Tải xuống
Chapter 61 28-11-2018 19:45:26 Tải xuống
Chapter 61.5 28-11-2018 19:45:27 Tải xuống
Chapter 62 28-11-2018 19:45:29 Tải xuống
Chapter 63 28-11-2018 19:45:31 Tải xuống
Chapter 64 28-11-2018 19:45:33 Tải xuống
Chapter 65 28-11-2018 19:45:35 Tải xuống
Chapter 66 28-11-2018 19:45:37 Tải xuống
Chapter 67 28-11-2018 19:45:39 Tải xuống
Chapter 68 28-11-2018 19:45:41 Tải xuống
Chapter 69 28-11-2018 19:45:43 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2018 19:45:45 Tải xuống
Chapter 71 28-11-2018 19:45:47 Tải xuống
Chapter 72 28-11-2018 19:45:49 Tải xuống
Chapter 73 28-11-2018 19:45:51 Tải xuống
Chapter 74 28-11-2018 19:45:53 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 22:37:53 Tải xuống
Chapter 76 04-12-2018 00:17:45 Tải xuống
Chapter 77 04-12-2018 00:37:19 Tải xuống
Chapter 78: (Vol 10) 09-12-2018 12:23:38 Tải xuống
Chapter 79 15-09-2019 10:24:35 Tải xuống
Chapter 79: Raw 15-09-2019 11:04:07 Tải xuống
Chapter 79: Raw - đêm nay 15-09-2019 11:04:14 Tải xuống
Chapter 79: đêm nay 15-09-2019 11:04:15 Tải xuống
Chapter 80 15-09-2019 22:36:08 Tải xuống
Chapter 81 16-09-2019 23:00:11 Tải xuống
Chapter 82 18-09-2019 14:02:44 Tải xuống
Chapter 83 19-09-2019 16:04:49 Tải xuống
Chapter 84 20-09-2019 11:06:18 Tải xuống
Chapter 85 21-09-2019 11:01:34 Tải xuống
Chapter 86 21-09-2019 22:18:27 Tải xuống
Chapter 87 23-09-2019 00:06:09 Tải xuống
Chapter 88 24-09-2019 00:36:09 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2019 05:00:08 Tải xuống
Chapter 90 26-09-2019 00:18:09 Tải xuống
Chapter 91 26-09-2019 23:54:06 Tải xuống
Chapter 92 28-09-2019 09:03:03 Tải xuống
Chapter 93 29-09-2019 20:08:50 Tải xuống
Chapter 94 30-09-2019 15:03:49 Tải xuống
Chapter 95 04-10-2019 01:55:47 Tải xuống
Chapter 96 03-10-2019 23:50:47 Tải xuống
Chapter 97 04-10-2019 00:36:48 Tải xuống
Chapter 98 06-10-2019 00:42:14 Tải xuống
Chapter 99 07-10-2019 00:54:49 Tải xuống
Chapter 100 07-10-2019 23:36:12 Tải xuống
Chapter 101 12-10-2019 23:48:42 Tải xuống
Chapter 102 14-10-2019 00:18:45 Tải xuống
Chapter 103 14-10-2019 23:43:34 Tải xuống
Chapter 104 16-10-2019 00:55:13 Tải xuống
Chapter 105 16-10-2019 00:54:43 Tải xuống
Chapter 106 17-10-2019 01:00:54 Tải xuống
Chapter 107 17-10-2019 23:30:47 Tải xuống
Chapter 108 19-10-2019 00:36:49 Tải xuống
Chapter 109 20-10-2019 23:25:17 Tải xuống
Chapter 110 20-10-2019 23:24:48 Tải xuống
Chapter 111 22-10-2019 08:22:49 Tải xuống
Chapter 112 23-10-2019 00:36:45 Tải xuống
Chapter 113 24-10-2019 00:42:52 Tải xuống
Chapter 114 25-10-2019 00:06:51 Tải xuống
Chapter 115 27-10-2019 00:31:21 Tải xuống
Chapter 116 27-10-2019 00:30:56 Tải xuống
Chapter 117 28-10-2019 00:48:47 Tải xuống
Chapter 118 29-10-2019 01:06:52 Tải xuống
Chapter 119 30-10-2019 00:24:43 Tải xuống
Chapter 120 31-10-2019 00:06:47 Tải xuống
Chapter 121 01-11-2019 00:06:53 Tải xuống
Chapter 122 02-11-2019 00:24:52 Tải xuống
Chapter 123 03-11-2019 04:14:18 Tải xuống
Chapter 124 04-11-2019 00:42:48 Tải xuống
Chapter 125 05-11-2019 05:49:02 Tải xuống
Chapter 126 07-11-2019 01:06:48 Tải xuống
Chapter 127 08-11-2019 01:06:47 Tải xuống
Chapter 128 09-11-2019 01:27:24 Tải xuống
Chapter 129 10-11-2019 00:38:15 Tải xuống
Chapter 130 13-11-2019 15:29:42 Tải xuống
Chapter 131 15-11-2019 23:54:54 Tải xuống
Chapter 132 17-11-2019 00:48:49 Tải xuống
Chapter 133 18-11-2019 09:34:37 Tải xuống
Chapter 134 23-11-2019 23:12:45 Tải xuống
Chapter 135 24-11-2019 23:43:45 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2019 23:38:28 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2019 23:55:11 Tải xuống
Chapter 138 01-12-2019 23:33:19 Tải xuống
Chapter 139 03-12-2019 00:06:20 Tải xuống
Chapter 140 03-12-2019 23:53:35 Tải xuống
Chapter 141 04-12-2019 23:30:58 Tải xuống
Chapter 142 05-12-2019 23:30:46 Tải xuống
Chapter 143 07-12-2019 00:07:51 Tải xuống
Chapter 144 08-12-2019 04:31:12 Tải xuống
Chapter 145 08-12-2019 23:30:46 Tải xuống
Chapter 146 09-12-2019 23:53:15 Tải xuống
Chapter 147 11-12-2019 00:00:48 Tải xuống
Chapter 148 11-12-2019 23:53:16 Tải xuống
Chapter 149 12-12-2019 23:36:24 Tải xuống
Chapter 150 13-12-2019 23:42:44 Tải xuống
Chapter 151 10-12-2019 07:30:43 Tải xuống
Chapter 151: END 14-12-2019 23:53:16 Tải xuống
Chapter 152 10-12-2019 07:30:15 Tải xuống
Chapter 153 10-12-2019 07:29:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh