Loading...

Ta Là Đại Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Harem , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Xuyên Không , Cổ Đại , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 12-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 246 12-06-2020 12:06:37 Tải xuống
Chapter 245 13-05-2020 12:00:09 Tải xuống
Chapter 244 11-05-2020 12:06:08 Tải xuống
Chapter 243 21-04-2020 20:24:40 Tải xuống
Chapter 242 19-04-2020 20:26:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-09-2019 09:02:04 Tải xuống
Chapter 1 06-01-2019 02:46:13 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 02:46:15 Tải xuống
Chapter 3 06-01-2019 02:46:20 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 02:46:21 Tải xuống
Chapter 5 06-01-2019 02:46:24 Tải xuống
Chapter 6 06-01-2019 02:46:27 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2019 02:46:30 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 02:46:33 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 02:46:36 Tải xuống
Chapter 10 06-01-2019 02:46:39 Tải xuống
Chapter 11 06-01-2019 02:46:42 Tải xuống
Chapter 12 06-01-2019 02:46:45 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 02:46:48 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 02:46:51 Tải xuống
Chapter 15 06-01-2019 02:46:54 Tải xuống
Chapter 16 06-01-2019 02:46:57 Tải xuống
Chapter 17 06-01-2019 02:47:00 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 02:47:06 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 02:47:07 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 02:47:09 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 02:47:12 Tải xuống
Chapter 22 06-01-2019 02:47:15 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 02:47:18 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 02:47:21 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 02:47:24 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 02:47:27 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 02:47:30 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 02:47:33 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 02:47:36 Tải xuống
Chapter 30 06-01-2019 02:47:39 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 02:47:42 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 02:47:45 Tải xuống
Chapter 33 06-01-2019 02:47:48 Tải xuống
Chapter 34 06-01-2019 02:47:51 Tải xuống
Chapter 35 06-01-2019 02:47:54 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2019 02:47:57 Tải xuống
Chapter 36: video 04-12-2018 01:49:33 Tải xuống
Chapter 37 06-01-2019 02:48:00 Tải xuống
Chapter 38 06-01-2019 02:48:03 Tải xuống
Chapter 39 06-01-2019 02:48:06 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 02:48:08 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 02:48:11 Tải xuống
Chapter 41: video 06-12-2018 02:04:22 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 02:48:14 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 02:48:17 Tải xuống
Chapter 43: video 08-12-2018 03:41:44 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 02:48:21 Tải xuống
Chapter 45 06-05-2019 09:18:12 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2019 02:48:26 Tải xuống
Chapter 47 06-01-2019 02:48:29 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2019 02:48:32 Tải xuống
Chapter 49 06-01-2019 02:48:35 Tải xuống
Chapter 49: video 14-12-2018 02:04:41 Tải xuống
Chapter 50 06-01-2019 02:48:39 Tải xuống
Chapter 51 06-01-2019 02:48:41 Tải xuống
Chapter 52 06-01-2019 02:48:44 Tải xuống
Chapter 53 06-01-2019 02:48:47 Tải xuống
Chapter 54 06-01-2019 02:48:50 Tải xuống
Chapter 55 06-01-2019 02:48:53 Tải xuống
Chapter 56 06-01-2019 02:48:57 Tải xuống
Chapter 57 06-01-2019 02:49:00 Tải xuống
Chapter 57: video 22-12-2018 02:03:35 Tải xuống
Chapter 58 06-01-2019 02:49:02 Tải xuống
Chapter 59 06-01-2019 02:49:06 Tải xuống
Chapter 60 06-01-2019 02:49:09 Tải xuống
Chapter 61 06-01-2019 02:49:12 Tải xuống
Chapter 62 06-01-2019 02:49:15 Tải xuống
Chapter 63 06-01-2019 02:49:18 Tải xuống
Chapter 64 06-01-2019 02:49:21 Tải xuống
Chapter 64: video 03-01-2019 08:09:36 Tải xuống
Chapter 65 06-01-2019 02:49:24 Tải xuống
Chapter 66 06-01-2019 02:49:27 Tải xuống
Chapter 67 06-01-2019 02:49:31 Tải xuống
Chapter 68 06-01-2019 02:49:33 Tải xuống
Chapter 69 06-01-2019 02:49:36 Tải xuống
Chapter 70 06-01-2019 02:49:39 Tải xuống
Chapter 71 06-01-2019 02:49:42 Tải xuống
Chapter 72 06-01-2019 02:49:44 Tải xuống
Chapter 73 10-01-2019 02:12:09 Tải xuống
Chapter 74 10-01-2019 02:12:12 Tải xuống
Chapter 75 10-01-2019 02:12:14 Tải xuống
Chapter 76 10-01-2019 02:14:06 Tải xuống
Chapter 77 11-01-2019 02:46:09 Tải xuống
Chapter 78 13-01-2019 03:20:27 Tải xuống
Chapter 79 15-01-2019 03:42:09 Tải xuống
Chapter 79: video 13-01-2019 03:20:29 Tải xuống
Chapter 80 15-01-2019 03:42:12 Tải xuống
Chapter 81 15-01-2019 03:42:15 Tải xuống
Chapter 82 18-01-2019 04:14:09 Tải xuống
Chapter 83 18-01-2019 04:14:12 Tải xuống
Chapter 84 18-01-2019 04:14:15 Tải xuống
Chapter 84: Chap 83 10-02-2020 11:19:12 Tải xuống
Chapter 85 26-01-2019 05:18:12 Tải xuống
Chapter 86 26-01-2019 05:18:18 Tải xuống
Chapter 87 26-01-2019 05:18:24 Tải xuống
Chapter 88 26-01-2019 05:18:30 Tải xuống
Chapter 89 26-01-2019 05:18:36 Tải xuống
Chapter 90 26-01-2019 05:18:42 Tải xuống
Chapter 91 26-01-2019 05:18:49 Tải xuống
Chapter 92 26-01-2019 05:18:54 Tải xuống
Chapter 93 27-01-2019 03:27:00 Tải xuống
Chapter 94 29-01-2019 12:50:06 Tải xuống
Chapter 95 29-01-2019 12:50:12 Tải xuống
Chapter 96 01-02-2019 02:48:18 Tải xuống
Chapter 97 01-02-2019 02:48:30 Tải xuống
Chapter 98 05-02-2019 03:24:36 Tải xuống
Chapter 99 05-02-2019 03:24:41 Tải xuống
Chapter 100 05-02-2019 03:24:48 Tải xuống
Chapter 101 05-02-2019 03:24:54 Tải xuống
Chapter 102 06-02-2019 07:32:12 Tải xuống
Chapter 103 08-02-2019 08:17:14 Tải xuống
Chapter 104 08-02-2019 08:17:18 Tải xuống
Chapter 105 16-02-2019 06:04:29 Tải xuống
Chapter 106 16-02-2019 10:04:33 Tải xuống
Chapter 107 15-02-2019 21:03:23 Tải xuống
Chapter 108 16-02-2019 11:04:50 Tải xuống
Chapter 109 16-02-2019 11:04:53 Tải xuống
Chapter 110 05-04-2019 20:12:53 Tải xuống
Chapter 111 16-02-2019 09:00:17 Tải xuống
Chapter 112 16-02-2019 10:00:32 Tải xuống
Chapter 113 21-02-2019 03:14:27 Tải xuống
Chapter 114 20-02-2019 04:10:33 Tải xuống
Chapter 115 20-02-2019 00:00:44 Tải xuống
Chapter 116 20-02-2019 07:49:17 Tải xuống
Chapter 117 26-02-2019 12:03:20 Tải xuống
Chapter 118 26-02-2019 17:04:06 Tải xuống
Chapter 119 25-02-2019 10:24:15 Tải xuống
Chapter 120 26-02-2019 17:04:08 Tải xuống
Chapter 121 26-02-2019 15:04:15 Tải xuống
Chapter 122 15-03-2019 04:04:02 Tải xuống
Chapter 123 15-03-2019 07:01:44 Tải xuống
Chapter 124 15-03-2019 06:04:14 Tải xuống
Chapter 125 15-03-2019 06:04:20 Tải xuống
Chapter 126 15-03-2019 07:07:41 Tải xuống
Chapter 127 15-03-2019 07:07:44 Tải xuống
Chapter 128 15-03-2019 03:05:32 Tải xuống
Chapter 129 15-03-2019 13:02:56 Tải xuống
Chapter 130 15-03-2019 13:03:11 Tải xuống
Chapter 131 15-03-2019 06:04:11 Tải xuống
Chapter 132 15-03-2019 02:06:05 Tải xuống
Chapter 133 15-03-2019 01:08:06 Tải xuống
Chapter 134 15-03-2019 03:05:33 Tải xuống
Chapter 135 15-03-2019 06:03:59 Tải xuống
Chapter 136 15-03-2019 13:02:53 Tải xuống
Chapter 137 15-03-2019 13:03:14 Tải xuống
Chapter 138 15-03-2019 13:03:17 Tải xuống
Chapter 139 05-04-2019 20:12:54 Tải xuống
Chapter 140 05-04-2019 20:12:57 Tải xuống
Chapter 141 06-04-2019 02:52:21 Tải xuống
Chapter 142 05-04-2019 20:12:51 Tải xuống
Chapter 143 05-04-2019 20:13:01 Tải xuống
Chapter 144 05-04-2019 20:13:06 Tải xuống
Chapter 145 06-04-2019 02:52:25 Tải xuống
Chapter 146 05-04-2019 20:13:21 Tải xuống
Chapter 147 06-05-2019 09:18:19 Tải xuống
Chapter 148 06-05-2019 09:18:22 Tải xuống
Chapter 149 05-04-2019 20:13:42 Tải xuống
Chapter 150 05-04-2019 20:13:45 Tải xuống
Chapter 151 05-04-2019 20:13:48 Tải xuống
Chapter 152 05-04-2019 20:13:51 Tải xuống
Chapter 153 05-04-2019 20:13:54 Tải xuống
Chapter 154 06-05-2019 09:18:23 Tải xuống
Chapter 155 05-04-2019 20:14:00 Tải xuống
Chapter 156 08-04-2019 12:01:34 Tải xuống
Chapter 157 06-05-2019 09:18:28 Tải xuống
Chapter 158 06-05-2019 09:18:31 Tải xuống
Chapter 159 06-05-2019 09:18:34 Tải xuống
Chapter 160 06-05-2019 09:18:36 Tải xuống
Chapter 161 06-05-2019 09:18:37 Tải xuống
Chapter 162 06-05-2019 09:18:39 Tải xuống
Chapter 163 06-05-2019 09:18:41 Tải xuống
Chapter 164 06-05-2019 09:18:44 Tải xuống
Chapter 165 06-05-2019 09:18:49 Tải xuống
Chapter 166 06-05-2019 09:18:50 Tải xuống
Chapter 167 06-05-2019 09:18:53 Tải xuống
Chapter 168 06-05-2019 09:18:56 Tải xuống
Chapter 169 06-05-2019 09:18:59 Tải xuống
Chapter 170 06-05-2019 09:19:04 Tải xuống
Chapter 171 06-05-2019 09:19:05 Tải xuống
Chapter 172 06-05-2019 09:19:10 Tải xuống
Chapter 173 06-05-2019 09:19:13 Tải xuống
Chapter 174 06-05-2019 09:19:16 Tải xuống
Chapter 175 06-05-2019 09:19:18 Tải xuống
Chapter 176 06-05-2019 09:19:21 Tải xuống
Chapter 177 06-05-2019 09:19:27 Tải xuống
Chapter 178 06-05-2019 09:19:30 Tải xuống
Chapter 179 06-05-2019 09:19:34 Tải xuống
Chapter 180 06-05-2019 09:19:41 Tải xuống
Chapter 181 09-05-2019 07:05:11 Tải xuống
Chapter 182 10-05-2019 19:36:54 Tải xuống
Chapter 183 12-05-2019 16:12:14 Tải xuống
Chapter 184 18-05-2019 22:24:11 Tải xuống
Chapter 185 20-05-2019 22:06:27 Tải xuống
Chapter 186 22-05-2019 22:06:15 Tải xuống
Chapter 187 02-07-2019 22:12:15 Tải xuống
Chapter 188 04-10-2019 05:28:47 Tải xuống
Chapter 189 01-03-2020 17:43:42 Tải xuống
Chapter 190 14-09-2019 19:04:27 Tải xuống
Chapter 191 14-09-2019 19:07:23 Tải xuống
Chapter 192 14-09-2019 19:13:51 Tải xuống
Chapter 193 14-09-2019 19:17:08 Tải xuống
Chapter 194 14-09-2019 19:22:05 Tải xuống
Chapter 195 06-09-2019 12:18:25 Tải xuống
Chapter 196 06-09-2019 12:18:27 Tải xuống
Chapter 197 06-09-2019 12:18:30 Tải xuống
Chapter 198 06-09-2019 12:18:34 Tải xuống
Chapter 199 06-09-2019 12:18:35 Tải xuống
Chapter 200 06-09-2019 12:18:39 Tải xuống
Chapter 201 06-09-2019 12:18:42 Tải xuống
Chapter 202 06-09-2019 12:18:44 Tải xuống
Chapter 203 06-09-2019 12:18:48 Tải xuống
Chapter 204 06-09-2019 12:18:50 Tải xuống
Chapter 205 06-09-2019 12:18:55 Tải xuống
Chapter 206 06-09-2019 12:18:57 Tải xuống
Chapter 207 06-09-2019 12:19:00 Tải xuống
Chapter 208 06-09-2019 12:19:04 Tải xuống
Chapter 209 06-09-2019 12:19:08 Tải xuống
Chapter 210 06-09-2019 12:19:10 Tải xuống
Chapter 211 06-09-2019 12:19:16 Tải xuống
Chapter 212 06-09-2019 12:19:46 Tải xuống
Chapter 213 06-09-2019 12:20:02 Tải xuống
Chapter 214 06-09-2019 12:20:05 Tải xuống
Chapter 215 06-09-2019 12:20:07 Tải xuống
Chapter 216 06-09-2019 12:20:10 Tải xuống
Chapter 217 06-09-2019 12:20:12 Tải xuống
Chapter 218 07-09-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 219 09-09-2019 20:06:40 Tải xuống
Chapter 220 11-09-2019 20:06:23 Tải xuống
Chapter 221 13-09-2019 20:30:20 Tải xuống
Chapter 222 15-09-2019 20:06:11 Tải xuống
Chapter 223 17-09-2019 22:04:44 Tải xuống
Chapter 224 11-10-2019 18:08:12 Tải xuống
Chapter 225 13-10-2019 18:01:26 Tải xuống
Chapter 226 25-10-2019 12:07:47 Tải xuống
Chapter 227 28-10-2019 20:03:11 Tải xuống
Chapter 228 18-11-2019 18:17:21 Tải xuống
Chapter 229 20-11-2019 19:32:35 Tải xuống
Chapter 230 24-11-2019 23:00:14 Tải xuống
Chapter 231 26-11-2019 19:12:40 Tải xuống
Chapter 232 10-12-2019 04:58:14 Tải xuống
Chapter 233 25-12-2019 12:07:13 Tải xuống
Chapter 234 01-01-2020 18:07:17 Tải xuống
Chapter 235 05-01-2020 18:13:12 Tải xuống
Chapter 236 22-10-2019 11:08:16 Tải xuống
Chapter 237 08-02-2020 11:01:50 Tải xuống
Chapter 238 10-02-2020 11:06:47 Tải xuống
Chapter 239 13-03-2020 11:07:08 Tải xuống
Chapter 240 25-03-2020 20:08:09 Tải xuống
Chapter 241 25-03-2020 20:07:40 Tải xuống
Chapter 242 19-04-2020 20:26:13 Tải xuống
Chapter 243 21-04-2020 20:24:40 Tải xuống
Chapter 244 11-05-2020 12:06:08 Tải xuống
Chapter 245 13-05-2020 12:00:09 Tải xuống
Chapter 246 12-06-2020 12:06:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh