Mạnh Nhất Lịch Sử

Tác giả: Cửu Linh
Thể loại: Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 05-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm sống lại 16 mãnh tướng mạnh nhất lịch sử... Quan Vân Trường, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá... được chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Ai thắng sẽ được thực hiện một nguyện vọng...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 198 05-12-2021 07:20:02 Tải xuống
Chapter 197 02-12-2021 11:30:17 Tải xuống
Chapter 196 01-12-2021 12:20:08 Tải xuống
Chapter 195 24-11-2021 06:20:13 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2021 19:42:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-10-2021 00:40:43 Tải xuống
Chapter 1 08-10-2021 00:40:43 Tải xuống
Chapter 2 08-10-2021 00:40:43 Tải xuống
Chapter 3 08-10-2021 00:40:43 Tải xuống
Chapter 4 08-10-2021 00:40:43 Tải xuống
Chapter 5 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 6 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 7 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 8 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 9 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 10 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 11 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 12 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 13 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 14 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 15 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 16 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 17 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 18 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 19 08-10-2021 00:40:44 Tải xuống
Chapter 20 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 21 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 22 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 23 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 24 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 25 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 26 08-10-2021 00:40:45 Tải xuống
Chapter 27: Cự Nhân vs Bạch Khởi 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 21:24:06 Tải xuống
Chapter 28: Vuốt sắc 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 29: Biến đổi 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 30: Tế bào Hela 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 31: Thí nghiệm cấy ghép 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 32: Thiên phận 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 33: Tám phút 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 34: Cắt xé 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 35: Triển khai bất ngờ 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 36: Triển khai bất ngờ 2 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 37: Hàn Khí 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 38: Máu lửa 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 39: Hạ màn 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 40: Kết thúc 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 41: Cắt Xé 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 42: Thắng bại đã phân 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 43: Hệ thống thần kinh 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 44: Khởi của Bạch Khởi 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 45: Máu chưa chảy cạn 08-10-2021 00:40:46 Tải xuống
Chapter 46: Võ An Quân 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 47: Tiếp tục 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 48: Lạc đường 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 49: Xét xử 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 50: Lý do lựa chọn 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 51: Chủ nghĩa hoàn mỹ 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 52: Lễ nghi 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 53: Khiêu khích 08-10-2021 00:40:47 Tải xuống
Chapter 54: Hắt hơi 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 55: Bất ngờ 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 56: Đầu đất 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 57: Mỡ dày 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 58: Chấn kinh 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 59: Trói 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 60: Đòn trí mạng 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 61: Nghiêm túc 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 62: Cao Sủng 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 63: Tiên Tổ 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 64: Nhìn mặt mà bắt hình dong 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 65: Tự Trách 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 66: Ngã Rẽ 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 66: Raw 15-10-2019 10:24:41 Tải xuống
Chapter 67: Biết anh hùng 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 68: Nhạc Nguyên Soái 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 69: Thư Hùng 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 70: Quyết Liệt 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 71: Thiên Y Vô Phùng 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 72: Phá Quân Thế 08-10-2021 00:40:48 Tải xuống
Chapter 73: Thắng thua chưa phân 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 74: Thắng thua đã phân 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 75: Tận Trung Báo Quốc 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 76: Khúc quanh 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 77: Bẫy 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 78: Quân Lệnh 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 79: Đơn Thương Độc Mã 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 80: Không ai cản nổi 08-10-2021 00:40:49 Tải xuống
Chapter 81: Vây công 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 82: Mở đường máu 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 83: Đã đến 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 84: Hi vọng tan tác 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 85: Công thành xa 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 86: Huynh đệ 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 87: Cơ quan xa 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 88: Khốn cảnh 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 89: Hội chứng sợ bẩn 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 89: Đơn Thương Độc Mã 31-01-2020 02:32:11 Tải xuống
Chapter 90: Cao Sủng thiên - kết 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 90: Không ai cản nổi 31-01-2020 02:32:04 Tải xuống
Chapter 91: Cao Sủng thiên - kết 2 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 91: Vây công 31-01-2020 02:31:06 Tải xuống
Chapter 92: Tứ Quý Quyền 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 93: Thiên Sát Tinh 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 94: Chất ức chế Oct3 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 95: Sát Tình Lưu Ảnh 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 96: Huynh đệ 02-03-2020 04:36:50 Tải xuống
Chapter 96: Thực lực Lý Quỳ 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 97: Báo tử đầu Lâm Xung 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 97: Cơ quan xa 16-03-2020 14:43:11 Tải xuống
Chapter 98: Khốn cảnh 16-03-2020 14:53:33 Tải xuống
Chapter 98: Kế của Quỳnh Anh 08-10-2021 00:40:50 Tải xuống
Chapter 99: Thuật Phi Thạch 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 100: Truy sát 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 101: Song Canh 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 102: Thiết Ngưu 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 103: Cuồng sát 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 104: Phân cao thấp 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 105: Cỗ máy giết người 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 106: Khí Thế chi Đạo 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 107: Kết quả 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 108: Hoàng đế và đại thần 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 109: Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 110: Lý Nguyên Bá 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 111: Hai đời Võ Thánh 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 112: Đoạt vị 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 113 08-10-2021 00:40:51 Tải xuống
Chapter 114 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 115 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 116 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 117 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 118 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 119 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 120 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 121 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 122 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 123 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 124 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 125 08-10-2021 00:40:52 Tải xuống
Chapter 126 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 127 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 128 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 129 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 130 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 131 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 132 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 133 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 134 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 135 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 136 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 137 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 138 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 139 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 140 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 141 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 142 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 143 08-10-2021 00:40:53 Tải xuống
Chapter 144 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 145 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 146 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 147 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 148 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 149 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 150 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 151 08-10-2021 00:40:54 Tải xuống
Chapter 152 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 153 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 154 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 155 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 156 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 157 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 158 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 159 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 159: Hội chứng sợ bẩn 24-03-2020 15:16:08 Tải xuống
Chapter 160 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 160: Cao Sủng thiên - kết 08-04-2020 16:43:12 Tải xuống
Chapter 161 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 161: Cao Sủng thiên - kết 2 08-04-2020 16:42:43 Tải xuống
Chapter 162 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 162: Tứ Quý Quyền 12-04-2020 14:11:07 Tải xuống
Chapter 163 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 163: Thiên Sát Tinh 19-04-2020 02:03:11 Tải xuống
Chapter 164 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 164: Chất ức chế Oct3 16-05-2020 09:32:07 Tải xuống
Chapter 165 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 165: Sát Tình Lưu Ảnh 16-05-2020 09:31:43 Tải xuống
Chapter 166 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 166: Thực lực Lý Quỳ 16-05-2020 09:31:06 Tải xuống
Chapter 167 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 167: Báo tử đầu Lâm Xung 16-05-2020 09:30:38 Tải xuống
Chapter 168 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 168: Kế của Quỳnh Anh 16-05-2020 09:30:12 Tải xuống
Chapter 169 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 169: Thuật Phi Thạch 25-05-2020 08:39:07 Tải xuống
Chapter 170 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 170: Truy sát 01-06-2020 01:36:42 Tải xuống
Chapter 171 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 172 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 173 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 174 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 175 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 176 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 177 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 178 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 179 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 180 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 181 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 182 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 183 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 184 08-10-2021 01:20:03 Tải xuống
Chapter 185 08-10-2021 16:20:02 Tải xuống
Chapter 186 11-10-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 187 12-10-2021 01:10:06 Tải xuống
Chapter 188 13-10-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 189 14-10-2021 11:40:08 Tải xuống
Chapter 190 25-10-2021 09:50:07 Tải xuống
Chapter 191 08-11-2021 02:00:04 Tải xuống
Chapter 192 09-11-2021 06:20:03 Tải xuống
Chapter 193 14-11-2021 09:20:06 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2021 19:42:04 Tải xuống
Chapter 195 24-11-2021 06:20:13 Tải xuống
Chapter 196 01-12-2021 12:20:08 Tải xuống
Chapter 197 02-12-2021 11:30:17 Tải xuống
Chapter 198 05-12-2021 07:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh