Mạnh Nhất Lịch Sử

Tác giả: Cửu Linh
Thể loại: Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm sống lại 16 mãnh tướng mạnh nhất lịch sử... Quan Vân Trường, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá... được chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Ai thắng sẽ được thực hiện một nguyện vọng...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 182 29-08-2021 17:06:24 Tải xuống
Chapter 181 22-08-2021 16:40:22 Tải xuống
Chapter 180 22-08-2021 16:20:34 Tải xuống
Chapter 179 09-08-2021 09:50:29 Tải xuống
Chapter 178 09-08-2021 09:50:50 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 1 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 2 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 3 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 4 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 5 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 6 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 7 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 8 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 9 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 10 04-07-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 11 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 12 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 13 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 14 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 15 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 16 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 17 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 18 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 19 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 20 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 21 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 22 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 23 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 24 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 25 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 26 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 27: Cự Nhân vs Bạch Khởi 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 04:24:06 Tải xuống
Chapter 28: Vuốt sắc 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 29: Biến đổi 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 30: Tế bào Hela 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 31: Thí nghiệm cấy ghép 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 32: Thiên phận 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 33: Tám phút 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 34: Cắt xé 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 35: Triển khai bất ngờ 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 36: Triển khai bất ngờ 2 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 37: Hàn Khí 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 38: Máu lửa 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 39: Hạ màn 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 40: Kết thúc 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 41: Cắt Xé 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 42: Thắng bại đã phân 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 43: Hệ thống thần kinh 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 44: Khởi của Bạch Khởi 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 45: Máu chưa chảy cạn 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 46: Võ An Quân 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 47: Tiếp tục 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 48: Lạc đường 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 49: Xét xử 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 50: Lý do lựa chọn 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 51: Chủ nghĩa hoàn mỹ 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 52: Lễ nghi 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 53: Khiêu khích 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 54: Hắt hơi 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 55: Bất ngờ 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 56: Đầu đất 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 57: Mỡ dày 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 58: Chấn kinh 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 59: Trói 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 60: Đòn trí mạng 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 61: Nghiêm túc 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 62: Cao Sủng 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 63: Tiên Tổ 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 64: Nhìn mặt mà bắt hình dong 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 65: Tự Trách 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 66: Ngã Rẽ 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 66: Raw 15-10-2019 17:24:41 Tải xuống
Chapter 67: Biết anh hùng 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 68: Nhạc Nguyên Soái 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 69: Thư Hùng 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 70: Quyết Liệt 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 71: Thiên Y Vô Phùng 04-07-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 72: Phá Quân Thế 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 73: Thắng thua chưa phân 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 74: Thắng thua đã phân 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 75: Tận Trung Báo Quốc 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 76: Khúc quanh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 77: Bẫy 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 78: Quân Lệnh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 79: Đơn Thương Độc Mã 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 80: Không ai cản nổi 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 81: Vây công 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 82: Mở đường máu 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 83: Đã đến 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 84: Hi vọng tan tác 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 85: Công thành xa 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 86: Huynh đệ 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 87: Cơ quan xa 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 88: Khốn cảnh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 89: Hội chứng sợ bẩn 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 89: Đơn Thương Độc Mã 31-01-2020 09:32:11 Tải xuống
Chapter 90: Cao Sủng thiên - kết 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 90: Không ai cản nổi 31-01-2020 09:32:04 Tải xuống
Chapter 91: Cao Sủng thiên - kết 2 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 91: Vây công 31-01-2020 09:31:06 Tải xuống
Chapter 92: Tứ Quý Quyền 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 93: Thiên Sát Tinh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 94: Chất ức chế Oct3 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 95: Sát Tình Lưu Ảnh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 96: Huynh đệ 02-03-2020 11:36:50 Tải xuống
Chapter 96: Thực lực Lý Quỳ 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 97: Báo tử đầu Lâm Xung 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 97: Cơ quan xa 16-03-2020 21:43:11 Tải xuống
Chapter 98: Khốn cảnh 16-03-2020 21:53:33 Tải xuống
Chapter 98: Kế của Quỳnh Anh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 99: Thuật Phi Thạch 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 100: Truy sát 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 101: Song Canh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 102: Thiết Ngưu 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 103: Cuồng sát 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 104: Phân cao thấp 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 105: Cỗ máy giết người 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 106: Khí Thế chi Đạo 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 107: Kết quả 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 108: Hoàng đế và đại thần 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 109: Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 110: Lý Nguyên Bá 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 111: Hai đời Võ Thánh 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 112: Đoạt vị 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 113 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 114 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 115 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 116 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 117 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 118 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 119 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 120 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 121 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 122 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 123 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 124 04-07-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 125 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 126 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 127 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 128 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 129 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 130 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 131 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 132 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 133 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 134 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 135 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 136 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 137 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 138 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 139 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 140 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 141 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 142 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 143 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 144 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 145 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 146 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 147 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 148 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 149 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 150 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 151 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 152 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 153 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 154 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 155 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 156 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 157 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 158 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 159 04-07-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 159: Hội chứng sợ bẩn 24-03-2020 22:16:08 Tải xuống
Chapter 160 04-07-2021 10:50:03 Tải xuống
Chapter 160: Cao Sủng thiên - kết 08-04-2020 23:43:12 Tải xuống
Chapter 161 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 161: Cao Sủng thiên - kết 2 08-04-2020 23:42:43 Tải xuống
Chapter 162 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 162: Tứ Quý Quyền 12-04-2020 21:11:07 Tải xuống
Chapter 163 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 163: Thiên Sát Tinh 19-04-2020 09:03:11 Tải xuống
Chapter 164 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 164: Chất ức chế Oct3 16-05-2020 16:32:07 Tải xuống
Chapter 165 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 165: Sát Tình Lưu Ảnh 16-05-2020 16:31:43 Tải xuống
Chapter 166 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 166: Thực lực Lý Quỳ 16-05-2020 16:31:06 Tải xuống
Chapter 167 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 167: Báo tử đầu Lâm Xung 16-05-2020 16:30:38 Tải xuống
Chapter 168 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 168: Kế của Quỳnh Anh 16-05-2020 16:30:12 Tải xuống
Chapter 169 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 169: Thuật Phi Thạch 25-05-2020 15:39:07 Tải xuống
Chapter 170 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 170: Truy sát 01-06-2020 08:36:42 Tải xuống
Chapter 171 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 172 04-07-2021 10:40:02 Tải xuống
Chapter 173 15-07-2021 23:00:17 Tải xuống
Chapter 174 16-07-2021 10:50:04 Tải xuống
Chapter 175 17-07-2021 15:20:09 Tải xuống
Chapter 176 23-08-2021 16:55:55 Tải xuống
Chapter 177 09-08-2021 01:03:53 Tải xuống
Chapter 178 09-08-2021 09:50:50 Tải xuống
Chapter 179 09-08-2021 09:50:29 Tải xuống
Chapter 180 22-08-2021 16:20:34 Tải xuống
Chapter 181 22-08-2021 16:40:22 Tải xuống
Chapter 182 29-08-2021 17:06:24 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh