Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Horror , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thành phố kỳ quái rực rỡ sắc màu, câu chuyện nam hoan nữ ái, bọn họ tự xưng là “tiểu đội ác ma”, dạo chơi giữa biên giới hắc ám, ra sức trừng trị những tên đàn ông cặn bã gây tổn thương phái nữ nhưng lại không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cùng với việc “tiểu đội ác ma” trong nữ giới không ngừng lớn mạnh, người sáng lập ra nó_ Lâm Mạc cũng trở thành một câu đố bí ẩn. Mà sau một làn sóng phun trào, bộ mặt thật hé lộ, câu chuyện hắc ám nào sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 130 04-06-2020 00:42:50 Tải xuống
Chapter 129 03-06-2020 14:52:52 Tải xuống
Chapter 126: 129 03-06-2020 09:30:28 Tải xuống
Chapter 125 01-06-2020 08:49:11 Tải xuống
Chapter 124 27-05-2020 07:24:46 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-01-2019 08:58:24 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 08:58:30 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 08:58:31 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 08:58:35 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 08:58:37 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 08:58:40 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 08:58:44 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 08:58:47 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 08:58:48 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 08:58:51 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 08:58:56 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 08:58:59 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 08:59:03 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 08:59:05 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 08:59:08 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 08:59:10 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 08:59:14 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 08:59:16 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 08:59:19 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 08:59:22 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 08:59:25 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 08:59:35 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 08:59:36 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 08:59:37 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 08:59:38 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 08:59:40 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 08:59:42 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 08:59:46 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 08:59:49 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 08:59:52 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 08:59:55 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 08:59:58 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 09:00:01 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 09:00:04 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 09:00:07 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 09:00:10 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 09:00:12 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 09:00:17 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 09:00:19 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 09:00:22 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 09:00:25 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 09:00:28 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 09:00:31 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 09:00:34 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 09:00:37 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 09:00:39 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 09:00:42 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 09:00:46 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 09:00:49 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 09:00:52 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 09:00:55 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 09:00:58 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 09:01:02 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 09:01:04 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 09:01:08 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 09:01:11 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 09:01:13 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 09:01:25 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 09:01:29 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 09:01:33 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 09:01:34 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 09:01:37 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 09:01:41 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 09:01:43 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 09:01:46 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 09:01:50 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 09:01:52 Tải xuống
Chapter 68 15-01-2019 09:01:24 Tải xuống
Chapter 69 15-01-2019 09:01:19 Tải xuống
Chapter 70 29-01-2019 16:46:07 Tải xuống
Chapter 71 29-01-2019 16:46:13 Tải xuống
Chapter 72 02-02-2019 21:55:12 Tải xuống
Chapter 73 06-02-2019 06:22:07 Tải xuống
Chapter 74 20-02-2019 20:31:51 Tải xuống
Chapter 75 19-02-2019 12:12:18 Tải xuống
Chapter 76 03-06-2019 03:42:21 Tải xuống
Chapter 77 08-06-2019 11:18:18 Tải xuống
Chapter 78 09-06-2019 01:24:17 Tải xuống
Chapter 79 15-06-2019 20:08:41 Tải xuống
Chapter 80 17-06-2019 05:36:08 Tải xuống
Chapter 81 25-06-2019 08:54:16 Tải xuống
Chapter 82 05-07-2019 11:00:18 Tải xuống
Chapter 83 14-07-2019 12:54:16 Tải xuống
Chapter 84 30-07-2019 03:05:48 Tải xuống
Chapter 85 09-08-2019 11:48:10 Tải xuống
Chapter 86 16-08-2019 08:01:11 Tải xuống
Chapter 87 24-08-2019 13:41:14 Tải xuống
Chapter 88 27-08-2019 07:12:19 Tải xuống
Chapter 89 29-08-2019 12:42:32 Tải xuống
Chapter 90 08-09-2019 15:03:41 Tải xuống
Chapter 91 21-09-2019 04:00:55 Tải xuống
Chapter 92 22-10-2019 07:12:51 Tải xuống
Chapter 93 14-11-2019 08:19:27 Tải xuống
Chapter 94 28-11-2019 07:41:25 Tải xuống
Chapter 95 06-12-2019 21:28:46 Tải xuống
Chapter 96 19-12-2019 12:18:43 Tải xuống
Chapter 97 01-01-2020 10:19:19 Tải xuống
Chapter 98 02-01-2020 04:31:09 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2020 06:54:52 Tải xuống
Chapter 100 20-01-2020 06:56:27 Tải xuống
Chapter 101 03-02-2020 09:49:48 Tải xuống
Chapter 102 08-02-2020 16:25:17 Tải xuống
Chapter 103 20-02-2020 08:14:16 Tải xuống
Chapter 104 26-02-2020 14:42:50 Tải xuống
Chapter 105 03-03-2020 13:59:15 Tải xuống
Chapter 106 03-03-2020 13:58:48 Tải xuống
Chapter 107 03-03-2020 13:58:21 Tải xuống
Chapter 108 14-03-2020 15:35:49 Tải xuống
Chapter 110 18-04-2020 10:00:11 Tải xuống
Chapter 111 18-04-2020 09:59:43 Tải xuống
Chapter 112 18-04-2020 09:59:11 Tải xuống
Chapter 113 18-04-2020 09:58:46 Tải xuống
Chapter 114 18-04-2020 09:58:17 Tải xuống
Chapter 115 17-04-2020 09:37:45 Tải xuống
Chapter 116 19-04-2020 09:00:44 Tải xuống
Chapter 117 21-04-2020 09:59:22 Tải xuống
Chapter 118 28-04-2020 10:00:51 Tải xuống
Chapter 119 03-05-2020 10:55:42 Tải xuống
Chapter 120 10-05-2020 10:30:42 Tải xuống
Chapter 121 13-05-2020 07:00:21 Tải xuống
Chapter 122 15-05-2020 05:36:42 Tải xuống
Chapter 123 22-05-2020 12:06:12 Tải xuống
Chapter 124 27-05-2020 07:24:46 Tải xuống
Chapter 125 01-06-2020 08:49:11 Tải xuống
Chapter 126: 129 03-06-2020 09:30:28 Tải xuống
Chapter 129 03-06-2020 14:52:52 Tải xuống
Chapter 130 04-06-2020 00:42:50 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh