Loading...

Kim Bài Điềm Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 131 15-09-2019 06:36:14 Tải xuống
Chapter 130 13-09-2019 08:48:15 Tải xuống
Chapter 129 11-09-2019 08:42:10 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 127 07-09-2019 08:42:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-05-2019 01:04:59 Tải xuống
Chapter 1 30-05-2019 01:05:03 Tải xuống
Chapter 2 30-05-2019 01:05:06 Tải xuống
Chapter 2.5 30-11-2018 04:09:46 Tải xuống
Chapter 3 30-05-2019 01:05:09 Tải xuống
Chapter 4 26-06-2019 11:52:58 Tải xuống
Chapter 5 26-06-2019 11:53:03 Tải xuống
Chapter 6 30-05-2019 01:05:17 Tải xuống
Chapter 7 30-05-2019 01:04:11 Tải xuống
Chapter 8 30-05-2019 01:05:21 Tải xuống
Chapter 9 30-05-2019 01:05:23 Tải xuống
Chapter 10 30-05-2019 01:05:26 Tải xuống
Chapter 11 30-05-2019 01:05:29 Tải xuống
Chapter 12 30-05-2019 01:05:33 Tải xuống
Chapter 12.5 30-11-2018 04:10:00 Tải xuống
Chapter 13 30-05-2019 01:05:36 Tải xuống
Chapter 14 30-05-2019 01:05:39 Tải xuống
Chapter 15 30-05-2019 01:05:41 Tải xuống
Chapter 16 30-05-2019 01:05:45 Tải xuống
Chapter 17 30-05-2019 01:05:48 Tải xuống
Chapter 18 30-05-2019 01:05:50 Tải xuống
Chapter 19 30-05-2019 01:05:54 Tải xuống
Chapter 20 30-05-2019 01:04:08 Tải xuống
Chapter 21 30-05-2019 01:05:56 Tải xuống
Chapter 22 30-05-2019 01:06:00 Tải xuống
Chapter 23 30-05-2019 01:06:03 Tải xuống
Chapter 24 30-05-2019 01:06:05 Tải xuống
Chapter 25 30-05-2019 01:06:08 Tải xuống
Chapter 26 30-05-2019 01:06:11 Tải xuống
Chapter 27 30-05-2019 01:06:14 Tải xuống
Chapter 27: 365185 05-07-2019 14:32:03 Tải xuống
Chapter 28 30-05-2019 01:06:17 Tải xuống
Chapter 29 30-05-2019 01:06:20 Tải xuống
Chapter 30 30-05-2019 01:04:05 Tải xuống
Chapter 31 30-05-2019 01:06:23 Tải xuống
Chapter 32 30-05-2019 01:06:27 Tải xuống
Chapter 33 30-05-2019 01:06:29 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 01:06:32 Tải xuống
Chapter 35 30-05-2019 01:06:35 Tải xuống
Chapter 36 30-05-2019 01:06:38 Tải xuống
Chapter 37 30-05-2019 01:06:41 Tải xuống
Chapter 38 30-05-2019 01:04:03 Tải xuống
Chapter 39 30-05-2019 01:06:44 Tải xuống
Chapter 40 30-05-2019 01:06:47 Tải xuống
Chapter 41 30-05-2019 01:06:50 Tải xuống
Chapter 42 02-07-2019 20:48:26 Tải xuống
Chapter 43 30-05-2019 01:06:56 Tải xuống
Chapter 44 30-05-2019 01:06:59 Tải xuống
Chapter 45 30-05-2019 01:07:03 Tải xuống
Chapter 46 30-05-2019 01:07:05 Tải xuống
Chapter 47 30-05-2019 01:07:09 Tải xuống
Chapter 48 30-05-2019 01:07:12 Tải xuống
Chapter 49 30-05-2019 01:07:14 Tải xuống
Chapter 50 30-05-2019 01:04:00 Tải xuống
Chapter 51 30-05-2019 01:07:17 Tải xuống
Chapter 52 30-05-2019 01:07:21 Tải xuống
Chapter 53 30-05-2019 01:07:24 Tải xuống
Chapter 54 30-05-2019 01:07:26 Tải xuống
Chapter 55 30-05-2019 01:07:29 Tải xuống
Chapter 56 30-05-2019 02:04:35 Tải xuống
Chapter 57 30-05-2019 02:04:41 Tải xuống
Chapter 58 30-05-2019 02:04:44 Tải xuống
Chapter 59 30-05-2019 02:04:48 Tải xuống
Chapter 60 04-06-2019 18:48:05 Tải xuống
Chapter 61 08-06-2019 13:12:08 Tải xuống
Chapter 62 09-06-2019 09:49:01 Tải xuống
Chapter 63 16-06-2019 09:12:39 Tải xuống
Chapter 64 16-06-2019 16:52:50 Tải xuống
Chapter 65 17-06-2019 10:42:42 Tải xuống
Chapter 66 17-06-2019 10:42:45 Tải xuống
Chapter 67 19-06-2019 15:31:20 Tải xuống
Chapter 68 19-06-2019 15:31:23 Tải xuống
Chapter 69 21-06-2019 14:00:59 Tải xuống
Chapter 70 21-06-2019 14:01:04 Tải xuống
Chapter 71 24-06-2019 01:42:58 Tải xuống
Chapter 72 24-06-2019 01:43:00 Tải xuống
Chapter 73 26-06-2019 11:00:40 Tải xuống
Chapter 74 26-06-2019 11:00:43 Tải xuống
Chapter 75 28-06-2019 11:00:42 Tải xuống
Chapter 76 28-06-2019 11:00:45 Tải xuống
Chapter 77 02-07-2019 10:54:12 Tải xuống
Chapter 78 02-07-2019 10:54:15 Tải xuống
Chapter 79 02-07-2019 11:06:08 Tải xuống
Chapter 80 03-07-2019 12:01:42 Tải xuống
Chapter 81 04-07-2019 16:30:37 Tải xuống
Chapter 82 05-07-2019 15:00:44 Tải xuống
Chapter 83 06-07-2019 17:48:19 Tải xuống
Chapter 84 07-07-2019 11:12:09 Tải xuống
Chapter 85 08-07-2019 16:18:28 Tải xuống
Chapter 86 09-07-2019 16:00:37 Tải xuống
Chapter 87 10-07-2019 11:12:46 Tải xuống
Chapter 88 11-07-2019 12:12:16 Tải xuống
Chapter 89 13-07-2019 12:30:16 Tải xuống
Chapter 90 13-07-2019 12:30:18 Tải xuống
Chapter 91 14-07-2019 14:08:54 Tải xuống
Chapter 92 15-07-2019 11:48:11 Tải xuống
Chapter 93 16-07-2019 12:12:05 Tải xuống
Chapter 94 18-07-2019 23:41:40 Tải xuống
Chapter 95 18-07-2019 23:41:43 Tải xuống
Chapter 96 24-07-2019 07:13:10 Tải xuống
Chapter 97 21-07-2019 11:36:20 Tải xuống
Chapter 98 24-07-2019 23:38:27 Tải xuống
Chapter 99 22-07-2019 12:30:13 Tải xuống
Chapter 100 26-07-2019 13:04:36 Tải xuống
Chapter 101 25-07-2019 00:21:44 Tải xuống
Chapter 102 25-07-2019 10:24:24 Tải xuống
Chapter 103 30-07-2019 00:04:21 Tải xuống
Chapter 104 30-07-2019 05:04:15 Tải xuống
Chapter 105 30-07-2019 06:06:04 Tải xuống
Chapter 106 30-07-2019 06:09:14 Tải xuống
Chapter 107 31-07-2019 07:24:53 Tải xuống
Chapter 108 02-08-2019 11:12:18 Tải xuống
Chapter 109 04-08-2019 10:00:14 Tải xuống
Chapter 110 05-08-2019 11:12:25 Tải xuống
Chapter 111 07-08-2019 12:01:34 Tải xuống
Chapter 112 09-08-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 113 11-08-2019 22:06:07 Tải xuống
Chapter 114 11-08-2019 21:07:04 Tải xuống
Chapter 115 15-08-2019 10:48:13 Tải xuống
Chapter 116 17-08-2019 11:36:34 Tải xuống
Chapter 117 19-08-2019 09:06:38 Tải xuống
Chapter 118 21-08-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 119 23-08-2019 09:06:22 Tải xuống
Chapter 120 25-08-2019 09:48:15 Tải xuống
Chapter 121 26-08-2019 09:30:13 Tải xuống
Chapter 122 28-08-2019 08:25:20 Tải xuống
Chapter 123 30-08-2019 08:12:08 Tải xuống
Chapter 124 03-09-2019 09:36:48 Tải xuống
Chapter 125 03-09-2019 09:36:51 Tải xuống
Chapter 126 05-09-2019 09:00:19 Tải xuống
Chapter 127 07-09-2019 08:42:38 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 129 11-09-2019 08:42:10 Tải xuống
Chapter 130 13-09-2019 08:48:15 Tải xuống
Chapter 131 15-09-2019 06:36:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh