Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không , Cổ Đại , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-07-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao ....
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-08-2019 23:18:39 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 23:26:41 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 07:08:22 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 23:26:48 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 23:27:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 23:27:45 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 23:27:45 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 23:27:46 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 23:27:47 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 23:27:48 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 23:28:32 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 23:28:35 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 23:28:38 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 23:28:41 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 23:28:45 Tải xuống
Chapter 16 03-01-2019 23:28:47 Tải xuống
Chapter 17 03-01-2019 23:29:33 Tải xuống
Chapter 18 03-01-2019 23:29:36 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 23:29:39 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 23:29:42 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 23:29:45 Tải xuống
Chapter 22 03-01-2019 23:29:48 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 23:30:33 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 23:30:36 Tải xuống
Chapter 25 03-01-2019 23:30:39 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 23:30:42 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 23:30:45 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 23:30:48 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 23:31:33 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 23:31:37 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 23:31:39 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 23:31:42 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 23:31:45 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 23:31:48 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 23:32:33 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 23:32:36 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 23:32:39 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 23:32:41 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 23:32:44 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 23:32:48 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 23:33:33 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 23:33:36 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 23:33:39 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 23:33:42 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 23:33:45 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 23:33:48 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 23:34:34 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 23:34:37 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 23:34:40 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 23:34:43 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 23:34:45 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 23:34:48 Tải xuống
Chapter 53 03-01-2019 23:35:34 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 23:35:36 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 23:35:40 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 23:35:43 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 23:35:46 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 23:35:48 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 23:36:33 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 23:36:36 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 23:36:39 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 23:36:42 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 23:36:45 Tải xuống
Chapter 64 18-01-2019 23:58:19 Tải xuống
Chapter 65 18-01-2019 23:58:22 Tải xuống
Chapter 66 21-02-2019 03:20:40 Tải xuống
Chapter 67 19-02-2019 20:03:21 Tải xuống
Chapter 68 01-03-2019 10:06:17 Tải xuống
Chapter 69 19-02-2019 22:02:51 Tải xuống
Chapter 70 01-03-2019 11:08:03 Tải xuống
Chapter 71 06-03-2019 06:18:05 Tải xuống
Chapter 72 14-03-2019 23:03:42 Tải xuống
Chapter 73 08-05-2019 00:27:51 Tải xuống
Chapter 74 08-05-2019 00:27:56 Tải xuống
Chapter 75 08-05-2019 00:27:56 Tải xuống
Chapter 76 08-05-2019 00:27:59 Tải xuống
Chapter 77 08-05-2019 00:28:03 Tải xuống
Chapter 78 08-05-2019 20:07:27 Tải xuống
Chapter 79 15-05-2019 21:12:17 Tải xuống
Chapter 80 28-05-2019 16:58:17 Tải xuống
Chapter 81 02-06-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 82 09-06-2019 18:54:14 Tải xuống
Chapter 83 16-06-2019 18:36:08 Tải xuống
Chapter 84 23-06-2019 17:42:13 Tải xuống
Chapter 85 29-06-2019 19:30:22 Tải xuống
Chapter 86 05-07-2019 20:36:20 Tải xuống
Chapter 87 11-07-2019 20:12:17 Tải xuống
Chapter 88 16-07-2019 17:48:06 Tải xuống
Chapter 89 25-07-2019 03:02:16 Tải xuống
Chapter 90 02-08-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 91 10-08-2019 19:12:20 Tải xuống
Chapter 92 19-08-2019 19:48:16 Tải xuống
Chapter 93 26-08-2019 20:24:06 Tải xuống
Chapter 94 04-09-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 95 18-09-2019 21:48:06 Tải xuống
Chapter 96 29-09-2019 20:12:24 Tải xuống
Chapter 97 07-10-2019 04:11:50 Tải xuống
Chapter 98 17-10-2019 20:08:44 Tải xuống
Chapter 99 26-10-2019 22:29:21 Tải xuống
Chapter 100 05-11-2019 21:30:50 Tải xuống
Chapter 101 18-11-2019 20:53:29 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2019 21:53:45 Tải xuống
Chapter 103 16-01-2020 13:13:43 Tải xuống
Chapter 104 16-01-2020 13:13:12 Tải xuống
Chapter 105 31-01-2020 19:43:17 Tải xuống
Chapter 106 14-02-2020 20:43:12 Tải xuống
Chapter 107 22-02-2020 20:44:10 Tải xuống
Chapter 108 02-03-2020 20:48:10 Tải xuống
Chapter 109 08-03-2020 18:52:10 Tải xuống
Chapter 110 22-03-2020 21:10:49 Tải xuống
Chapter 111 17-04-2020 09:24:20 Tải xuống
Chapter 112 17-04-2020 13:51:17 Tải xuống
Chapter 113 26-04-2020 20:36:37 Tải xuống
Chapter 114 10-05-2020 20:37:26 Tải xuống
Chapter 115 11-07-2020 14:13:38 Tải xuống
Chapter 116 11-07-2020 14:13:11 Tải xuống
Chapter 117: Người Thần Bí 21-07-2020 03:30:44 Tải xuống
Chapter 118: Thú Vui Độc Ác Của Lăng Nguyệt 21-07-2020 03:51:55 Tải xuống
Chapter 119: Thì Ra Là Người Quen 21-07-2020 03:39:57 Tải xuống
Chapter 120: Nguy Hiểm Mai Phục Khắp Nơi 21-07-2020 03:39:16 Tải xuống
Chapter 121: Mưa Gió Kéo Đến 21-07-2020 03:27:55 Tải xuống
Chapter 122: Tỉnh Lại 21-07-2020 03:26:53 Tải xuống
Chapter 123: Tương Kế Tựu Kế 21-07-2020 03:25:57 Tải xuống
Chapter 124: Một Màn Kinh Ngạc 21-07-2020 03:24:53 Tải xuống
Chapter 125: Lão Giả Thần Bí 21-07-2020 03:24:01 Tải xuống
Chapter 126: Niềm Vui Bất Ngờ 21-07-2020 03:23:29 Tải xuống
Chapter 127: Liên Hoàn Kế 21-07-2020 03:55:12 Tải xuống
Chapter 128: Món Quà Tự Động Đưa Đến Cửa 21-07-2020 03:32:29 Tải xuống
Chapter 129: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẽ Chực Sẵn 21-07-2020 03:20:56 Tải xuống
Chapter 130: Yêu Cầu Của Mạc Lão 21-07-2020 03:20:28 Tải xuống
Chapter 131: Binh Chia Ba Đạo 21-07-2020 03:30:13 Tải xuống
Chapter 132: Nha Môn Đêm Khuya 21-07-2020 03:17:51 Tải xuống
Chapter 133: Bị Bắt Cóc Rồi 21-07-2020 03:17:15 Tải xuống
Chapter 134: Chuyện Ngày Càng Phức Tạp 21-07-2020 03:16:55 Tải xuống
Chapter 135: Bị Ám Toán Rồi 21-07-2020 03:15:57 Tải xuống
Chapter 136: Lấy Cái Chết Ép Buộc 21-07-2020 03:25:24 Tải xuống
Chapter 137: Như Từng Quen Biết 21-07-2020 03:14:22 Tải xuống
Chapter 138: Vậy Mà Lại Là Loại Quan Hệ Này 21-07-2020 03:12:55 Tải xuống
Chapter 139: Hiểu Lầm 21-07-2020 03:09:53 Tải xuống
Chapter 140: Cô Nãi Nãi Này Lại Phát Điên Cái Gì 21-07-2020 03:09:25 Tải xuống
Chapter 141: Mất tích 21-07-2020 03:06:43 Tải xuống
Chapter 142: Sắp Mất Khống Chế Rồi 21-07-2020 03:49:25 Tải xuống
Chapter 143: Mọi Chuyện Nằm Trong Lòng Bàn Tay 21-07-2020 03:05:22 Tải xuống
Chapter 144: Sao Ngươi Có Thể Nói Lời Không Giữ Lời 21-07-2020 03:04:52 Tải xuống
Chapter 145: Lẽ Nào Bọn Họ Phát Hiện Rồi 21-07-2020 03:03:27 Tải xuống
Chapter 146: Mau Cùng Ta Rời Khỏi Đây 21-07-2020 03:18:54 Tải xuống
Chapter 205 05-09-2019 05:09:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh