Loading...

Isekai Kenkokuki

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Mature , Romance , Seinen , Supernatural , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 16-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đang cập nhật
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 24.2 18-05-2019 22:01:27 Tải xuống
Chapter 24.1 17-05-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 23.2 14-04-2019 21:19:00 Tải xuống
Chapter 23.1 14-04-2019 21:18:45 Tải xuống
Chapter 22 14-04-2019 21:18:36 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 18-01-2019 23:37:54 Tải xuống
Chapter 2 18-01-2019 23:37:57 Tải xuống
Chapter 3 18-01-2019 23:38:00 Tải xuống
Chapter 4 13-04-2019 22:59:43 Tải xuống
Chapter 5 18-01-2019 23:38:06 Tải xuống
Chapter 6 17-06-2019 00:56:54 Tải xuống
Chapter 7 17-06-2019 00:57:02 Tải xuống
Chapter 8 13-04-2019 23:11:24 Tải xuống
Chapter 9 13-04-2019 23:19:07 Tải xuống
Chapter 10 13-04-2019 23:19:19 Tải xuống
Chapter 10.2 13-04-2019 23:39:24 Tải xuống
Chapter 11 13-04-2019 23:39:33 Tải xuống
Chapter 12 13-04-2019 23:39:45 Tải xuống
Chapter 13 13-04-2019 23:51:24 Tải xuống
Chapter 14 13-04-2019 23:51:36 Tải xuống
Chapter 15 13-04-2019 23:51:45 Tải xuống
Chapter 16 14-04-2019 00:05:19 Tải xuống
Chapter 17 14-04-2019 00:05:25 Tải xuống
Chapter 18 02-04-2019 00:35:08 Tải xuống
Chapter 19 31-01-2019 01:00:54 Tải xuống
Chapter 19.1 14-04-2019 20:44:04 Tải xuống
Chapter 19.2 14-04-2019 20:48:00 Tải xuống
Chapter 20.1 14-04-2019 20:48:09 Tải xuống
Chapter 20.2 14-04-2019 20:48:21 Tải xuống
Chapter 21.1 14-04-2019 20:48:30 Tải xuống
Chapter 21.2 22-03-2019 15:06:05 Tải xuống
Chapter 22 14-04-2019 21:18:36 Tải xuống
Chapter 23.1 14-04-2019 21:18:45 Tải xuống
Chapter 23.2 14-04-2019 21:19:00 Tải xuống
Chapter 24.1 17-05-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 24.2 18-05-2019 22:01:27 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM