Loading...

Buttobi Itto

Tác giả: Motoki Monma
Thể loại: Sports , School Life , Comedy , Action
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vì trễ chuyến bay qua Brazil nên Itto đành nhập học cấp 3 ở Meiho - nơi cấp học bổng cho cậu chỉ để đá bóng. Ở đây Itto đã gặp Nedu tóc đỏ và Hanyu cao kều để lập thành bộ 3 siêu quậy gây rối ở MeihoItto và những đồng đội ở Meiho sẽ đem đến cho các bạn đọc những trận cầu kịch tính và cả những trận cười sảng khoái
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 02-12-2018 23:19:26 Tải xuống
Chapter 1 02-12-2018 23:19:29 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 23:19:29 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 23:19:30 Tải xuống
Chapter 4 02-02-2020 19:52:09 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 23:19:32 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 23:19:33 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 23:19:34 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 23:19:35 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 23:19:36 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 23:19:36 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 23:19:37 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 23:19:38 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 23:19:39 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 23:19:40 Tải xuống
Chapter 15 30-03-2019 23:25:03 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 23:19:43 Tải xuống
Chapter 17 17-04-2019 21:49:29 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 23:19:46 Tải xuống
Chapter 19 25-08-2019 09:32:23 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 23:19:48 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 23:19:49 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 23:19:50 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 23:19:52 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 23:19:53 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 23:19:53 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 23:19:54 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 23:19:56 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 23:19:56 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 23:19:57 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 23:19:59 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 23:20:00 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 23:20:01 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 23:20:02 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 23:20:03 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 23:20:05 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 23:20:06 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 23:20:07 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 23:20:08 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 23:20:09 Tải xuống
Chapter 40 30-05-2019 09:24:42 Tải xuống
Chapter 41 30-03-2019 19:08:33 Tải xuống
Chapter 42 08-09-2019 10:20:33 Tải xuống
Chapter 43 25-04-2019 15:38:45 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 23:20:14 Tải xuống
Chapter 45 30-05-2019 09:36:34 Tải xuống
Chapter 46 02-05-2019 20:03:04 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 23:20:17 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 23:20:18 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 23:20:19 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 23:20:20 Tải xuống
Chapter 51 22-04-2019 06:24:15 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 23:20:21 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 23:20:23 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 23:20:24 Tải xuống
Chapter 55 22-06-2019 20:05:16 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 23:20:26 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 23:20:27 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 23:20:29 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 23:20:31 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 23:20:32 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 23:20:32 Tải xuống
Chapter 62 05-08-2019 21:11:36 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 23:20:35 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 23:20:36 Tải xuống
Chapter 65 02-12-2018 23:20:36 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 23:20:38 Tải xuống
Chapter 67 02-12-2018 23:20:39 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 23:20:39 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 23:20:40 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 23:20:42 Tải xuống
Chapter 71 06-04-2019 19:42:19 Tải xuống
Chapter 72 21-04-2019 21:33:12 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 23:20:45 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 23:20:47 Tải xuống
Chapter 75 02-12-2018 23:20:48 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 23:20:49 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 23:20:50 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 23:20:51 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 23:20:51 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 23:20:53 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 23:20:54 Tải xuống
Chapter 82: Bản lĩnh Kazuma 02-12-2018 23:20:55 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 23:20:56 Tải xuống
Chapter 84: Bản lĩnh seiga 02-12-2018 23:20:56 Tải xuống
Chapter 85: Thực lực Kuminidai 02-12-2018 23:20:58 Tải xuống
Chapter 86: Nedu trở lại 02-12-2018 23:20:59 Tải xuống
Chapter 87: Mưu kế Sanza 02-12-2018 23:20:59 Tải xuống
Chapter 88: Kuminidai lên tiếng 02-12-2018 23:21:01 Tải xuống
Chapter 89: Kubo Jun 02-12-2018 23:21:02 Tải xuống
Chapter 90: Khoảng cách mong manh 04-07-2019 10:15:59 Tải xuống
Chapter 91: Những phút cuối cùng 02-12-2018 23:21:05 Tải xuống
Chapter 92: San bằng cách biệt 02-12-2018 23:21:05 Tải xuống
Chapter 93: Người sút thứ 6 02-12-2018 23:21:06 Tải xuống
Chapter 94: Tái ngộ 02-12-2018 23:21:07 Tải xuống
Chapter 95: Anh hai yamazaki 02-12-2018 23:21:08 Tải xuống
Chapter 96: Anh hai yamazaki 2 10-09-2019 23:40:29 Tải xuống
Chapter 97: Tiềm năng được khai quật 02-12-2018 23:21:10 Tải xuống
Chapter 98: Chuyện ở Seiga 02-12-2018 23:21:11 Tải xuống
Chapter 99: Giải mùa đông 02-12-2018 23:21:12 Tải xuống
Chapter 100: Chiến thuật hải đăng 02-12-2018 23:21:13 Tải xuống
Chapter 101: Thành quả luyện tập 02-12-2018 23:21:14 Tải xuống
Chapter 102: Đại kết cục 02-12-2018 23:21:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh