Loading...

Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Harem , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kí vào khế ước bán thân còn chưa đủ? Còn muốn lần lượt làm nhục cô?! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta xem! Anh giận rồi! Cô gái chết tiệt này không để ý gì sao? Cô bị anh trực tiếp ném lên giường không một chút thương hoa tiếc ngọc…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 35 30-11-2018 13:00:28 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 13:00:26 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 13:00:27 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 13:00:24 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 13:00:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 12:59:53 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 12:59:54 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 12:59:55 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 12:59:56 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 12:59:56 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 12:59:57 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 12:59:58 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 12:59:59 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 13:00:00 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 13:00:02 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 13:00:04 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 13:00:04 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 13:00:05 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 13:00:06 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 13:00:07 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 13:00:09 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 13:00:09 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 13:00:11 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 13:00:11 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 13:00:12 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 13:00:13 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 13:00:15 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 13:00:15 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 13:00:16 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 13:00:18 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 13:00:19 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 13:00:19 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 13:00:20 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 13:00:21 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 13:00:23 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 13:00:23 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 13:00:24 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 13:00:27 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 13:00:26 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 13:00:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh