Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Shounen , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 347 27-06-2021 00:05:09 Tải xuống
Chapter 346 27-06-2021 00:05:22 Tải xuống
Chapter 345 27-06-2021 00:05:31 Tải xuống
Chapter 344 27-06-2021 00:05:56 Tải xuống
Chapter 343 27-06-2021 00:18:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-06-2021 01:25:04 Tải xuống
Chapter 2 27-06-2021 01:24:35 Tải xuống
Chapter 3 27-06-2021 01:24:35 Tải xuống
Chapter 4 27-06-2021 01:24:27 Tải xuống
Chapter 5 27-06-2021 01:24:20 Tải xuống
Chapter 6 27-06-2021 01:24:12 Tải xuống
Chapter 7 27-06-2021 01:23:40 Tải xuống
Chapter 8 27-06-2021 01:23:40 Tải xuống
Chapter 9 27-06-2021 01:23:32 Tải xuống
Chapter 9.1 25-12-2018 01:24:32 Tải xuống
Chapter 10 27-06-2021 01:23:22 Tải xuống
Chapter 11 27-06-2021 01:23:24 Tải xuống
Chapter 12 27-06-2021 01:23:11 Tải xuống
Chapter 13 27-06-2021 01:23:03 Tải xuống
Chapter 14 27-06-2021 01:22:31 Tải xuống
Chapter 14.2 25-12-2018 01:24:35 Tải xuống
Chapter 15 27-06-2021 01:22:31 Tải xuống
Chapter 16 27-06-2021 01:22:24 Tải xuống
Chapter 17 27-06-2021 01:22:15 Tải xuống
Chapter 18 27-06-2021 02:01:17 Tải xuống
Chapter 19 27-06-2021 01:21:52 Tải xuống
Chapter 20 27-06-2021 01:21:45 Tải xuống
Chapter 21 27-06-2021 01:21:26 Tải xuống
Chapter 22 27-06-2021 01:21:26 Tải xuống
Chapter 23 27-06-2021 01:21:12 Tải xuống
Chapter 24 27-06-2021 01:20:54 Tải xuống
Chapter 25 27-06-2021 01:20:48 Tải xuống
Chapter 26 27-06-2021 01:20:28 Tải xuống
Chapter 26.4 25-12-2018 01:24:38 Tải xuống
Chapter 27 27-06-2021 01:20:17 Tải xuống
Chapter 28 27-06-2021 02:01:11 Tải xuống
Chapter 29 27-06-2021 01:20:12 Tải xuống
Chapter 30 27-06-2021 01:20:12 Tải xuống
Chapter 31 27-06-2021 01:20:06 Tải xuống
Chapter 32 27-06-2021 01:20:06 Tải xuống
Chapter 33 27-06-2021 01:19:59 Tải xuống
Chapter 34 27-06-2021 01:19:55 Tải xuống
Chapter 35 27-06-2021 01:19:33 Tải xuống
Chapter 36 27-06-2021 01:30:31 Tải xuống
Chapter 37 27-06-2021 01:19:27 Tải xuống
Chapter 38 27-06-2021 01:19:07 Tải xuống
Chapter 39 27-06-2021 01:19:02 Tải xuống
Chapter 40 27-06-2021 01:19:03 Tải xuống
Chapter 41 27-06-2021 01:30:27 Tải xuống
Chapter 41.4 25-12-2018 01:24:40 Tải xuống
Chapter 42 27-06-2021 01:18:52 Tải xuống
Chapter 43 27-06-2021 01:18:46 Tải xuống
Chapter 44 27-06-2021 01:18:13 Tải xuống
Chapter 45: -46 27-06-2021 01:17:43 Tải xuống
Chapter 47 27-06-2021 01:30:19 Tải xuống
Chapter 48 27-06-2021 01:17:38 Tải xuống
Chapter 48.7 25-12-2018 01:24:44 Tải xuống
Chapter 49 27-06-2021 01:17:32 Tải xuống
Chapter 50 27-06-2021 01:17:33 Tải xuống
Chapter 52 27-06-2021 01:17:27 Tải xuống
Chapter 53 27-06-2021 01:17:27 Tải xuống
Chapter 54: -55 27-06-2021 01:17:21 Tải xuống
Chapter 55.1 27-06-2021 01:17:20 Tải xuống
Chapter 56: -57 27-06-2021 01:17:13 Tải xuống
Chapter 58: -59 27-06-2021 01:17:06 Tải xuống
Chapter 60: -61-62 27-06-2021 01:17:05 Tải xuống
Chapter 63: -64 27-06-2021 01:16:57 Tải xuống
Chapter 65: -68 27-06-2021 01:16:34 Tải xuống
Chapter 69: 70-70.1 27-06-2021 01:16:33 Tải xuống
Chapter 71.1: 72 28-09-2020 13:18:58 Tải xuống
Chapter 71.2: -72 06-01-2019 13:41:21 Tải xuống
Chapter 71.2: 72 05-03-2020 14:59:31 Tải xuống
Chapter 71: -72 27-06-2021 01:16:24 Tải xuống
Chapter 72.9 25-12-2018 01:24:47 Tải xuống
Chapter 72: 94 06-01-2019 13:41:27 Tải xuống
Chapter 73: -74 27-06-2021 01:16:17 Tải xuống
Chapter 75: -76 27-06-2021 01:15:59 Tải xuống
Chapter 77: -78 27-06-2021 01:15:52 Tải xuống
Chapter 79: -80 27-06-2021 01:27:56 Tải xuống
Chapter 81: -82 27-06-2021 01:15:35 Tải xuống
Chapter 83: -84 27-06-2021 01:15:29 Tải xuống
Chapter 85: -86-87 27-06-2021 01:15:00 Tải xuống
Chapter 88: -89 27-06-2021 01:27:48 Tải xuống
Chapter 90 27-06-2021 01:14:54 Tải xuống
Chapter 92: 93 27-06-2021 01:14:46 Tải xuống
Chapter 94 27-06-2021 01:14:37 Tải xuống
Chapter 95 27-06-2021 01:27:39 Tải xuống
Chapter 96 27-06-2021 01:14:17 Tải xuống
Chapter 97 27-06-2021 01:14:11 Tải xuống
Chapter 98 27-06-2021 01:14:10 Tải xuống
Chapter 99 27-06-2021 01:14:05 Tải xuống
Chapter 100 27-06-2021 01:13:57 Tải xuống
Chapter 101 27-06-2021 01:13:49 Tải xuống
Chapter 102 27-06-2021 01:13:31 Tải xuống
Chapter 103 27-06-2021 01:13:24 Tải xuống
Chapter 104 27-06-2021 01:13:15 Tải xuống
Chapter 105 27-06-2021 01:13:15 Tải xuống
Chapter 106 27-06-2021 01:13:07 Tải xuống
Chapter 107 27-06-2021 01:12:48 Tải xuống
Chapter 108 27-06-2021 01:12:47 Tải xuống
Chapter 109 27-06-2021 01:12:39 Tải xuống
Chapter 110 27-06-2021 01:12:12 Tải xuống
Chapter 111 27-06-2021 01:11:37 Tải xuống
Chapter 112 27-06-2021 01:11:31 Tải xuống
Chapter 113 27-06-2021 01:11:31 Tải xuống
Chapter 114 27-06-2021 01:11:23 Tải xuống
Chapter 115 27-06-2021 01:11:12 Tải xuống
Chapter 116 27-06-2021 01:11:11 Tải xuống
Chapter 117 27-06-2021 01:11:05 Tải xuống
Chapter 118 27-06-2021 01:11:05 Tải xuống
Chapter 119 27-06-2021 01:10:56 Tải xuống
Chapter 120 27-06-2021 01:10:49 Tải xuống
Chapter 121 27-06-2021 01:10:26 Tải xuống
Chapter 122 27-06-2021 01:10:25 Tải xuống
Chapter 123 27-06-2021 01:10:19 Tải xuống
Chapter 124 27-06-2021 01:10:19 Tải xuống
Chapter 125 27-06-2021 01:10:11 Tải xuống
Chapter 126 27-06-2021 01:10:11 Tải xuống
Chapter 127 27-06-2021 01:21:20 Tải xuống
Chapter 128 27-06-2021 01:09:59 Tải xuống
Chapter 129 27-06-2021 01:09:53 Tải xuống
Chapter 130 27-06-2021 01:09:53 Tải xuống
Chapter 131 27-06-2021 01:09:46 Tải xuống
Chapter 132 27-06-2021 01:09:39 Tải xuống
Chapter 133 27-06-2021 01:09:39 Tải xuống
Chapter 134 27-06-2021 01:09:32 Tải xuống
Chapter 135 27-06-2021 01:09:06 Tải xuống
Chapter 136 27-06-2021 01:08:59 Tải xuống
Chapter 137 27-06-2021 01:08:59 Tải xuống
Chapter 138 27-06-2021 01:08:51 Tải xuống
Chapter 139 27-06-2021 01:08:44 Tải xuống
Chapter 140 27-06-2021 01:08:21 Tải xuống
Chapter 141 27-06-2021 01:08:06 Tải xuống
Chapter 142 27-06-2021 01:08:06 Tải xuống
Chapter 143 27-06-2021 01:07:59 Tải xuống
Chapter 144 27-06-2021 01:07:47 Tải xuống
Chapter 145 27-06-2021 01:18:46 Tải xuống
Chapter 146 27-06-2021 01:07:25 Tải xuống
Chapter 147 27-06-2021 01:07:10 Tải xuống
Chapter 148 27-06-2021 01:07:10 Tải xuống
Chapter 149 27-06-2021 01:07:04 Tải xuống
Chapter 150 27-06-2021 01:06:55 Tải xuống
Chapter 151 27-06-2021 01:06:33 Tải xuống
Chapter 152 27-06-2021 01:06:25 Tải xuống
Chapter 153 27-06-2021 01:18:39 Tải xuống
Chapter 154 27-06-2021 01:05:38 Tải xuống
Chapter 155 27-06-2021 01:18:21 Tải xuống
Chapter 156 27-06-2021 01:05:32 Tải xuống
Chapter 157 27-06-2021 01:05:14 Tải xuống
Chapter 158 27-06-2021 01:05:14 Tải xuống
Chapter 159 27-06-2021 01:05:08 Tải xuống
Chapter 160 27-06-2021 01:05:08 Tải xuống
Chapter 161 27-06-2021 01:05:00 Tải xuống
Chapter 162 27-06-2021 01:05:00 Tải xuống
Chapter 163 27-06-2021 01:04:53 Tải xuống
Chapter 164 27-06-2021 01:04:45 Tải xuống
Chapter 165 27-06-2021 01:04:38 Tải xuống
Chapter 166 27-06-2021 01:15:21 Tải xuống
Chapter 167 27-06-2021 01:04:17 Tải xuống
Chapter 168 27-06-2021 01:04:10 Tải xuống
Chapter 169 27-06-2021 01:04:10 Tải xuống
Chapter 170 27-06-2021 01:04:04 Tải xuống
Chapter 171 27-06-2021 01:03:58 Tải xuống
Chapter 172 27-06-2021 01:03:51 Tải xuống
Chapter 173 27-06-2021 01:03:51 Tải xuống
Chapter 174 27-06-2021 01:03:44 Tải xuống
Chapter 175 27-06-2021 01:03:44 Tải xuống
Chapter 176 27-06-2021 01:03:38 Tải xuống
Chapter 177 27-06-2021 01:03:32 Tải xuống
Chapter 178 27-06-2021 01:03:32 Tải xuống
Chapter 179 27-06-2021 01:03:26 Tải xuống
Chapter 180 27-06-2021 01:03:26 Tải xuống
Chapter 181 27-06-2021 01:03:18 Tải xuống
Chapter 182 27-06-2021 01:03:19 Tải xuống
Chapter 183 27-06-2021 01:03:13 Tải xuống
Chapter 184 27-06-2021 01:03:13 Tải xuống
Chapter 185 27-06-2021 01:03:06 Tải xuống
Chapter 186 27-06-2021 01:02:58 Tải xuống
Chapter 187 27-06-2021 01:02:51 Tải xuống
Chapter 188 27-06-2021 01:02:51 Tải xuống
Chapter 189 27-06-2021 01:02:44 Tải xuống
Chapter 190 27-06-2021 01:02:18 Tải xuống
Chapter 191 27-06-2021 01:02:18 Tải xuống
Chapter 192 27-06-2021 01:01:59 Tải xuống
Chapter 193 27-06-2021 01:01:59 Tải xuống
Chapter 194 27-06-2021 01:01:54 Tải xuống
Chapter 195 27-06-2021 01:01:55 Tải xuống
Chapter 196 27-06-2021 01:01:48 Tải xuống
Chapter 197 27-06-2021 01:01:48 Tải xuống
Chapter 198 27-06-2021 01:01:42 Tải xuống
Chapter 199 27-06-2021 01:01:42 Tải xuống
Chapter 200 27-06-2021 01:01:35 Tải xuống
Chapter 201: Đã sửa lỗi! 27-06-2021 01:01:28 Tải xuống
Chapter 202 27-06-2021 01:01:29 Tải xuống
Chapter 203 27-06-2021 01:01:19 Tải xuống
Chapter 204 27-06-2021 01:01:12 Tải xuống
Chapter 205 27-06-2021 01:01:12 Tải xuống
Chapter 206 27-06-2021 01:01:06 Tải xuống
Chapter 207 27-06-2021 01:01:06 Tải xuống
Chapter 208 27-06-2021 00:32:50 Tải xuống
Chapter 209 27-06-2021 00:32:37 Tải xuống
Chapter 210 27-06-2021 01:00:59 Tải xuống
Chapter 211 27-06-2021 00:32:09 Tải xuống
Chapter 212 27-06-2021 00:32:02 Tải xuống
Chapter 213 27-06-2021 00:31:49 Tải xuống
Chapter 214 27-06-2021 00:31:37 Tải xuống
Chapter 215 27-06-2021 00:31:10 Tải xuống
Chapter 216 27-06-2021 00:31:03 Tải xuống
Chapter 217 27-06-2021 00:30:29 Tải xuống
Chapter 218 27-06-2021 00:30:10 Tải xuống
Chapter 219 27-06-2021 01:00:52 Tải xuống
Chapter 220 27-06-2021 00:29:18 Tải xuống
Chapter 221 27-06-2021 00:29:10 Tải xuống
Chapter 222 27-06-2021 00:28:38 Tải xuống
Chapter 223 27-06-2021 00:28:38 Tải xuống
Chapter 224 27-06-2021 00:28:31 Tải xuống
Chapter 225 27-06-2021 00:28:25 Tải xuống
Chapter 226 27-06-2021 00:28:25 Tải xuống
Chapter 227 27-06-2021 00:28:17 Tải xuống
Chapter 228 27-06-2021 00:28:03 Tải xuống
Chapter 229 27-06-2021 00:27:44 Tải xuống
Chapter 230 27-06-2021 00:27:44 Tải xuống
Chapter 231: - Giáng sinh an lành~ 27-06-2021 00:27:37 Tải xuống
Chapter 232 27-06-2021 00:27:06 Tải xuống
Chapter 233 27-06-2021 00:26:58 Tải xuống
Chapter 234 27-06-2021 00:26:58 Tải xuống
Chapter 235 27-06-2021 00:26:51 Tải xuống
Chapter 236 27-06-2021 00:26:44 Tải xuống
Chapter 237 27-06-2021 00:26:36 Tải xuống
Chapter 238 27-06-2021 00:26:29 Tải xuống
Chapter 239 27-06-2021 00:26:15 Tải xuống
Chapter 240 27-06-2021 00:26:08 Tải xuống
Chapter 241 27-06-2021 00:25:54 Tải xuống
Chapter 242 27-06-2021 00:25:53 Tải xuống
Chapter 243 27-06-2021 00:25:47 Tải xuống
Chapter 244 27-06-2021 00:25:47 Tải xuống
Chapter 245 27-06-2021 00:25:40 Tải xuống
Chapter 245: - TẨY CHAY NETTRUYEN 11-02-2019 23:56:06 Tải xuống
Chapter 246 27-06-2021 00:25:41 Tải xuống
Chapter 247 27-06-2021 00:25:33 Tải xuống
Chapter 248 27-06-2021 00:25:27 Tải xuống
Chapter 249: - Moah moah ta~ 27-06-2021 00:25:20 Tải xuống
Chapter 250 27-06-2021 00:25:19 Tải xuống
Chapter 251 27-06-2021 00:25:03 Tải xuống
Chapter 252 27-06-2021 00:24:56 Tải xuống
Chapter 253 27-06-2021 00:24:56 Tải xuống
Chapter 254: - 3 tập rồi nhé~ 27-06-2021 01:00:38 Tải xuống
Chapter 255 27-06-2021 00:23:53 Tải xuống
Chapter 256 27-06-2021 00:23:48 Tải xuống
Chapter 257 27-06-2021 00:23:41 Tải xuống
Chapter 258: - 2 tập nhá 27-06-2021 00:23:41 Tải xuống
Chapter 259: - Lại 1 đồng chí lọt hố xuyên không 27-06-2021 00:23:31 Tải xuống
Chapter 260 27-06-2021 01:00:38 Tải xuống
Chapter 261 27-06-2021 00:23:23 Tải xuống
Chapter 262 27-06-2021 01:00:30 Tải xuống
Chapter 263 27-06-2021 00:22:13 Tải xuống
Chapter 264 27-06-2021 00:22:05 Tải xuống
Chapter 265 27-06-2021 01:00:22 Tải xuống
Chapter 266 27-06-2021 00:21:37 Tải xuống
Chapter 267: - Ấn tượng đầu tiên 27-06-2021 00:21:06 Tải xuống
Chapter 268 27-06-2021 00:20:42 Tải xuống
Chapter 269 27-06-2021 00:20:36 Tải xuống
Chapter 269.1 27-06-2021 00:20:24 Tải xuống
Chapter 270 27-06-2021 00:20:24 Tải xuống
Chapter 271 27-06-2021 00:20:18 Tải xuống
Chapter 272 27-06-2021 00:20:18 Tải xuống
Chapter 273 27-06-2021 00:20:10 Tải xuống
Chapter 273: 435946 21-11-2019 06:43:20 Tải xuống
Chapter 274 27-06-2021 01:00:22 Tải xuống
Chapter 275 27-06-2021 00:19:43 Tải xuống
Chapter 276 27-06-2021 00:19:34 Tải xuống
Chapter 277 27-06-2021 00:19:29 Tải xuống
Chapter 278 27-06-2021 00:19:23 Tải xuống
Chapter 279 27-06-2021 00:19:16 Tải xuống
Chapter 280 27-06-2021 00:18:58 Tải xuống
Chapter 281 27-06-2021 00:18:58 Tải xuống
Chapter 282 27-06-2021 00:18:49 Tải xuống
Chapter 283 27-06-2021 00:18:41 Tải xuống
Chapter 284 27-06-2021 00:18:00 Tải xuống
Chapter 285 27-06-2021 00:18:01 Tải xuống
Chapter 286 27-06-2021 00:17:54 Tải xuống
Chapter 287 27-06-2021 00:17:46 Tải xuống
Chapter 288 27-06-2021 00:30:22 Tải xuống
Chapter 289 27-06-2021 00:17:20 Tải xuống
Chapter 290 27-06-2021 00:17:15 Tải xuống
Chapter 291 27-06-2021 00:17:14 Tải xuống
Chapter 292 27-06-2021 00:17:07 Tải xuống
Chapter 293 27-06-2021 00:16:58 Tải xuống
Chapter 294 27-06-2021 00:16:58 Tải xuống
Chapter 295 27-06-2021 00:16:49 Tải xuống
Chapter 296 27-06-2021 00:27:30 Tải xuống
Chapter 297 27-06-2021 00:16:21 Tải xuống
Chapter 298 27-06-2021 00:16:25 Tải xuống
Chapter 299 27-06-2021 00:16:15 Tải xuống
Chapter 300 27-06-2021 00:15:09 Tải xuống
Chapter 301 27-06-2021 00:14:57 Tải xuống
Chapter 302 27-06-2021 00:27:15 Tải xuống
Chapter 303 27-06-2021 00:14:32 Tải xuống
Chapter 304 27-06-2021 00:14:26 Tải xuống
Chapter 305 27-06-2021 00:14:24 Tải xuống
Chapter 306 27-06-2021 00:14:17 Tải xuống
Chapter 307 27-06-2021 00:14:09 Tải xuống
Chapter 308 27-06-2021 00:24:50 Tải xuống
Chapter 309 27-06-2021 00:13:40 Tải xuống
Chapter 310 27-06-2021 00:13:33 Tải xuống
Chapter 311 27-06-2021 00:13:24 Tải xuống
Chapter 312 27-06-2021 00:12:58 Tải xuống
Chapter 313 27-06-2021 00:12:52 Tải xuống
Chapter 314 27-06-2021 00:12:23 Tải xuống
Chapter 315 27-06-2021 00:12:23 Tải xuống
Chapter 316 27-06-2021 00:11:58 Tải xuống
Chapter 317 27-06-2021 00:11:52 Tải xuống
Chapter 318 27-06-2021 00:24:49 Tải xuống
Chapter 319 27-06-2021 00:11:28 Tải xuống
Chapter 320 27-06-2021 00:11:23 Tải xuống
Chapter 321 27-06-2021 00:11:19 Tải xuống
Chapter 322 27-06-2021 00:11:12 Tải xuống
Chapter 323 27-06-2021 00:11:07 Tải xuống
Chapter 324 27-06-2021 00:21:30 Tải xuống
Chapter 325 27-06-2021 00:10:57 Tải xuống
Chapter 326 27-06-2021 00:10:30 Tải xuống
Chapter 327 27-06-2021 00:10:19 Tải xuống
Chapter 328 27-06-2021 00:10:22 Tải xuống
Chapter 329 27-06-2021 00:10:10 Tải xuống
Chapter 330 27-06-2021 00:09:45 Tải xuống
Chapter 331 27-06-2021 00:09:23 Tải xuống
Chapter 332 27-06-2021 00:09:22 Tải xuống
Chapter 332: Chap 331 26-02-2021 13:00:41 Tải xuống
Chapter 333 27-06-2021 00:09:16 Tải xuống
Chapter 334 27-06-2021 00:09:08 Tải xuống
Chapter 335 27-06-2021 00:09:09 Tải xuống
Chapter 336 27-06-2021 00:08:59 Tải xuống
Chapter 337 27-06-2021 00:08:51 Tải xuống
Chapter 338 27-06-2021 00:08:28 Tải xuống
Chapter 339 27-06-2021 00:08:27 Tải xuống
Chapter 340 27-06-2021 00:08:07 Tải xuống
Chapter 341 27-06-2021 00:07:43 Tải xuống
Chapter 342 27-06-2021 00:06:38 Tải xuống
Chapter 343 27-06-2021 00:18:31 Tải xuống
Chapter 344 27-06-2021 00:05:56 Tải xuống
Chapter 345 27-06-2021 00:05:31 Tải xuống
Chapter 346 27-06-2021 00:05:22 Tải xuống
Chapter 347 27-06-2021 00:05:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh