Blazblue: Remix Heart

Tác giả: AKAO Deko - MORI Toshimichi - SUMERAGI
Thể loại: Comedy , School Life , Shounen , Ecchi , Gender Bender
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Do một lần nghịch dại mà anh main nhà ta đã trở thành nữ nhi. Sau một tuần ngỉ học vì sự cố đó, anh trở lại trường tiếp tục cuộc sống "bình thường" và dấn thân vào cuộc truy tìm quyển sách đã gây nên tai họa này cho mình
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25: end 30-11-2018 19:57:15 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:57:15 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:57:13 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:57:12 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:57:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:56:50 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 19:56:51 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 19:56:52 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 19:56:53 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 19:56:54 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 19:56:55 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 19:56:56 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:56:57 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:56:58 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:56:59 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:57:00 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:57:01 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:57:03 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:57:04 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:57:05 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:57:06 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:57:07 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 19:57:08 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 19:57:09 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 19:57:10 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:57:11 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:57:12 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:57:13 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:57:15 Tải xuống
Chapter 25: end 30-11-2018 19:57:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh