Loading...

Nukoduke!

Tác giả: Kaito Zero
Thể loại: Adult , Adventure , Manga , One shot , Romance , School Life
Lần cập nhật cuối: 22-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bạn yêu động vật? Bạn thích moe, cute? Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng? Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm? ... Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!! P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 116 22-11-2020 02:30:14 Tải xuống
Chapter 115 15-10-2020 00:30:12 Tải xuống
Chapter 114 03-10-2020 19:48:13 Tải xuống
Chapter 113 15-09-2019 02:12:10 Tải xuống
Chapter 112 26-04-2019 20:52:56 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-11-2018 21:58:53 Tải xuống
Chapter 2 28-11-2018 21:58:55 Tải xuống
Chapter 3 28-11-2018 21:58:57 Tải xuống
Chapter 4 28-11-2018 21:58:58 Tải xuống
Chapter 5 28-11-2018 21:59:02 Tải xuống
Chapter 6 28-11-2018 21:59:04 Tải xuống
Chapter 7 28-11-2018 21:59:06 Tải xuống
Chapter 8 28-11-2018 21:59:08 Tải xuống
Chapter 9 28-11-2018 21:59:10 Tải xuống
Chapter 10 28-11-2018 21:59:12 Tải xuống
Chapter 11 28-11-2018 21:59:14 Tải xuống
Chapter 12 28-11-2018 21:59:16 Tải xuống
Chapter 12.1 28-11-2018 21:59:18 Tải xuống
Chapter 12.2 28-11-2018 21:59:20 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 21:59:22 Tải xuống
Chapter 13.1 28-11-2018 21:59:24 Tải xuống
Chapter 13.2 28-11-2018 21:59:26 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 21:59:28 Tải xuống
Chapter 14.1 28-11-2018 21:59:30 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 21:59:32 Tải xuống
Chapter 15.1 28-11-2018 21:59:34 Tải xuống
Chapter 15.2 28-11-2018 21:59:36 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 21:59:38 Tải xuống
Chapter 16.1 28-11-2018 21:59:40 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 21:59:42 Tải xuống
Chapter 17.1 28-11-2018 21:59:44 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 21:59:46 Tải xuống
Chapter 18.1 28-11-2018 21:59:48 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 21:59:50 Tải xuống
Chapter 19.1 28-11-2018 21:59:52 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 21:59:54 Tải xuống
Chapter 20.1 28-11-2018 21:59:56 Tải xuống
Chapter 20.2 28-11-2018 21:59:58 Tải xuống
Chapter 21 28-11-2018 22:00:01 Tải xuống
Chapter 21.1 28-11-2018 22:00:04 Tải xuống
Chapter 22 28-11-2018 22:00:06 Tải xuống
Chapter 22.1 28-11-2018 22:00:08 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2018 22:00:10 Tải xuống
Chapter 23.1 28-11-2018 22:00:12 Tải xuống
Chapter 23.2 28-11-2018 22:00:14 Tải xuống
Chapter 24 28-11-2018 22:00:16 Tải xuống
Chapter 24.1 28-11-2018 22:00:18 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2018 22:00:20 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2018 22:00:22 Tải xuống
Chapter 26.1 28-11-2018 22:00:24 Tải xuống
Chapter 26.2 28-11-2018 22:00:26 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2018 22:00:29 Tải xuống
Chapter 28 28-11-2018 22:00:30 Tải xuống
Chapter 28.1 28-11-2018 22:00:32 Tải xuống
Chapter 28.2 28-11-2018 22:00:34 Tải xuống
Chapter 29 28-11-2018 22:00:36 Tải xuống
Chapter 29.1 28-11-2018 22:00:38 Tải xuống
Chapter 29.2 28-11-2018 22:00:40 Tải xuống
Chapter 30 28-11-2018 22:00:42 Tải xuống
Chapter 30.1 28-11-2018 22:00:44 Tải xuống
Chapter 31 28-11-2018 22:00:46 Tải xuống
Chapter 31.1 28-11-2018 22:00:48 Tải xuống
Chapter 32 28-11-2018 22:00:50 Tải xuống
Chapter 33 28-11-2018 22:00:52 Tải xuống
Chapter 34 28-11-2018 22:00:54 Tải xuống
Chapter 34.5 28-11-2018 22:00:56 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 22:00:58 Tải xuống
Chapter 36 28-11-2018 22:01:01 Tải xuống
Chapter 37 28-11-2018 22:01:05 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2018 22:01:09 Tải xuống
Chapter 39 28-11-2018 22:01:10 Tải xuống
Chapter 40 28-11-2018 22:01:13 Tải xuống
Chapter 41 28-11-2018 22:01:14 Tải xuống
Chapter 42 28-11-2018 22:01:16 Tải xuống
Chapter 43 28-11-2018 22:01:18 Tải xuống
Chapter 44 28-11-2018 22:01:20 Tải xuống
Chapter 45 28-11-2018 22:01:22 Tải xuống
Chapter 46 28-11-2018 22:01:24 Tải xuống
Chapter 47 28-11-2018 22:01:26 Tải xuống
Chapter 48 28-11-2018 22:01:28 Tải xuống
Chapter 49 28-11-2018 22:01:30 Tải xuống
Chapter 50 28-11-2018 22:01:32 Tải xuống
Chapter 51 28-11-2018 22:01:35 Tải xuống
Chapter 52 28-11-2018 22:01:36 Tải xuống
Chapter 53 28-11-2018 22:01:39 Tải xuống
Chapter 54 28-11-2018 22:01:40 Tải xuống
Chapter 55 28-11-2018 22:01:42 Tải xuống
Chapter 56 28-11-2018 22:01:45 Tải xuống
Chapter 57 28-11-2018 22:01:46 Tải xuống
Chapter 58 28-11-2018 22:01:48 Tải xuống
Chapter 59 28-11-2018 22:01:50 Tải xuống
Chapter 60 28-11-2018 22:01:52 Tải xuống
Chapter 61 28-11-2018 22:01:54 Tải xuống
Chapter 62 28-11-2018 22:01:56 Tải xuống
Chapter 63 28-11-2018 22:01:58 Tải xuống
Chapter 64 28-11-2018 22:02:02 Tải xuống
Chapter 65 28-11-2018 22:02:04 Tải xuống
Chapter 66 28-11-2018 22:02:06 Tải xuống
Chapter 67 28-11-2018 22:02:08 Tải xuống
Chapter 68 28-11-2018 22:02:10 Tải xuống
Chapter 69 28-11-2018 22:02:12 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2018 22:02:14 Tải xuống
Chapter 71 28-11-2018 22:02:16 Tải xuống
Chapter 72 28-11-2018 22:02:18 Tải xuống
Chapter 73 28-11-2018 22:02:20 Tải xuống
Chapter 73.1 28-11-2018 22:02:23 Tải xuống
Chapter 73.2 28-11-2018 22:02:24 Tải xuống
Chapter 74 28-11-2018 22:02:26 Tải xuống
Chapter 75 28-11-2018 22:02:28 Tải xuống
Chapter 76 28-11-2018 22:02:30 Tải xuống
Chapter 77 28-11-2018 22:02:32 Tải xuống
Chapter 78 28-11-2018 22:02:34 Tải xuống
Chapter 79 28-11-2018 22:02:36 Tải xuống
Chapter 80 28-11-2018 22:02:38 Tải xuống
Chapter 81 28-11-2018 22:02:40 Tải xuống
Chapter 82 28-11-2018 22:02:42 Tải xuống
Chapter 83 28-11-2018 22:02:44 Tải xuống
Chapter 84 28-11-2018 22:02:46 Tải xuống
Chapter 85 28-11-2018 22:02:48 Tải xuống
Chapter 86 28-11-2018 22:02:50 Tải xuống
Chapter 87 28-11-2018 22:02:52 Tải xuống
Chapter 88 28-11-2018 22:02:54 Tải xuống
Chapter 89 28-11-2018 22:02:56 Tải xuống
Chapter 90 28-11-2018 22:02:58 Tải xuống
Chapter 91 28-11-2018 22:03:01 Tải xuống
Chapter 92 28-11-2018 22:03:06 Tải xuống
Chapter 93 28-11-2018 22:03:07 Tải xuống
Chapter 94 28-11-2018 22:03:09 Tải xuống
Chapter 95 28-11-2018 22:03:11 Tải xuống
Chapter 96 28-11-2018 22:03:13 Tải xuống
Chapter 97 28-11-2018 22:03:15 Tải xuống
Chapter 98 28-11-2018 22:03:17 Tải xuống
Chapter 99 28-11-2018 22:03:19 Tải xuống
Chapter 100 28-11-2018 22:03:21 Tải xuống
Chapter 101 28-11-2018 22:03:23 Tải xuống
Chapter 102 28-11-2018 22:03:25 Tải xuống
Chapter 103 28-11-2018 22:03:27 Tải xuống
Chapter 104 28-11-2018 22:03:29 Tải xuống
Chapter 105 28-11-2018 22:03:31 Tải xuống
Chapter 106 08-12-2018 09:48:32 Tải xuống
Chapter 107 24-12-2018 10:24:32 Tải xuống
Chapter 108 05-01-2019 10:36:05 Tải xuống
Chapter 109 26-01-2019 10:32:11 Tải xuống
Chapter 110 19-02-2019 17:10:33 Tải xuống
Chapter 111 22-04-2019 18:49:42 Tải xuống
Chapter 112 26-04-2019 20:52:56 Tải xuống
Chapter 113 15-09-2019 02:12:10 Tải xuống
Chapter 114 03-10-2020 19:48:13 Tải xuống
Chapter 115 15-10-2020 00:30:12 Tải xuống
Chapter 116 22-11-2020 02:30:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh