Jinbaku shounen hanako-kun

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Historical , Shounen , Supernatural , Fantasy , , Manga
Lần cập nhật cuối: 20-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Về hanako-san trong 7 điều kì bí trong trường học
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 23-09-2020 06:19:42 Tải xuống
Chapter 2 23-09-2020 06:19:07 Tải xuống
Chapter 3 23-09-2020 06:19:07 Tải xuống
Chapter 4 23-09-2020 06:18:01 Tải xuống
Chapter 5: - Cầu thang Misaki (Phần 2) 23-09-2020 06:42:43 Tải xuống
Chapter 6: - Cầu thang Misaki (Phần 3) 23-09-2020 06:17:08 Tải xuống
Chapter 7: - Cầu thang Misaki (Phần 4) 23-09-2020 06:28:12 Tải xuống
Chapter 8: - Cây Tỏ Tình 23-09-2020 06:17:00 Tải xuống
Chapter 9: - Vị Pháp Sư Trẻ Tuổi (Phần 1) 23-09-2020 06:28:02 Tải xuống
Chapter 10: - Vị Pháp Sư Trẻ Tuổi (Phần 2) 23-09-2020 06:52:09 Tải xuống
Chapter 11: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 1) 23-09-2020 06:16:10 Tải xuống
Chapter 12: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 2) 23-09-2020 06:15:10 Tải xuống
Chapter 13: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 3) 23-09-2020 06:15:09 Tải xuống
Chapter 14: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 4) 23-09-2020 06:14:44 Tải xuống
Chapter 15: Những cái bánh Donut 23-09-2020 06:27:37 Tải xuống
Chapter 16: Ngư nhân bé nhỏ (Phần 1) 23-09-2020 06:14:43 Tải xuống
Chapter 17: Ngư nhân bé nhỏ (Phần 2) 23-09-2020 06:51:48 Tải xuống
Chapter 18: Mitsuba (Phần 1) 23-09-2020 06:14:13 Tải xuống
Chapter 19: Mitsba (Phần 3) 23-09-2020 06:27:11 Tải xuống
Chapter 20: Mitsuba (Phần 3) 23-09-2020 06:14:14 Tải xuống
Chapter 21: Tiệc trà (Phần 1) 23-09-2020 06:13:43 Tải xuống
Chapter 22: Tiệc trà (Phần 2) 23-09-2020 06:25:54 Tải xuống
Chapter 23: Ba Kẻ Gác Đồng Hồ (Phần 1) 23-09-2020 06:13:14 Tải xuống
Chapter 24: Ba Kẻ Gác Đồng Hồ (Phần 2) 23-09-2020 06:13:14 Tải xuống
Chapter 25: Ba người gác đồng hồ (Phần 3) 23-09-2020 06:25:56 Tải xuống
Chapter 26: Ba người gác đồng hồ (Phần 4) 23-09-2020 06:13:07 Tải xuống
Chapter 27: Ba người gác đồng hồ (Phần 5) 23-09-2020 06:12:56 Tải xuống
Chapter 28: Tìm kiếm (Phần 1) 23-09-2020 06:25:46 Tải xuống
Chapter 29: Tìm kiếm (Phần 2) 23-09-2020 06:25:33 Tải xuống
Chapter 30: Vươn tay ra nào 23-09-2020 06:12:13 Tải xuống
Chapter 31: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 1) 23-09-2020 06:11:53 Tải xuống
Chapter 32: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 2) 23-09-2020 06:36:13 Tải xuống
Chapter 33: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 3) 23-09-2020 06:11:24 Tải xuống
Chapter 34: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 4) 23-09-2020 06:11:04 Tải xuống
Chapter 35: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 5) 23-09-2020 06:11:05 Tải xuống
Chapter 36: Những thứ được giao 23-09-2020 06:11:04 Tải xuống
Chapter 37: Lễ hội mùa hè (Phần 1) 23-09-2020 06:10:44 Tải xuống
Chapter 38: Lễ hội mùa hè (Phần 2) 23-09-2020 06:22:34 Tải xuống
Chapter 39: Dịch bệnh của Mokke 23-09-2020 06:10:14 Tải xuống
Chapter 40: Nỗi buồn của bí ẩn số 3 mới 23-09-2020 06:10:14 Tải xuống
Chapter 41: Mộng mơ (Phần 1) 23-09-2020 06:10:08 Tải xuống
Chapter 42: Mộng mơ (Phần 2) 23-09-2020 06:10:06 Tải xuống
Chapter 43: Mộng mơ (Phần 3) 23-09-2020 06:22:25 Tải xuống
Chapter 44: Mộng mơ (Phần 4) 23-09-2020 06:22:05 Tải xuống
Chapter 45: Mộng mơ (Phần 5) 23-09-2020 06:09:36 Tải xuống
Chapter 46: Mộng mơ (Phần 6) 23-09-2020 06:09:07 Tải xuống
Chapter 47: Mộng mơ (Phần 7) 23-09-2020 06:09:13 Tải xuống
Chapter 48: Mông mơ (Phần 8) 23-09-2020 06:08:49 Tải xuống
Chapter 49: Mộng mơ (Phần 9) 23-09-2020 06:08:39 Tải xuống
Chapter 50: Mông mơ (Phần 10) 23-09-2020 06:21:57 Tải xuống
Chapter 51 04-10-2019 02:47:15 Tải xuống
Chapter 51: Lời hứa trống rỗng 23-09-2020 06:08:12 Tải xuống
Chapter 52: Điều ước 23-09-2020 06:07:50 Tải xuống
Chapter 53: Bí mật 23-09-2020 06:07:50 Tải xuống
Chapter 54: Một người 23-09-2020 06:07:45 Tải xuống
Chapter 55: Lời rủa thầm vô nghĩa 23-09-2020 06:07:32 Tải xuống
Chapter 56: Tận cùng giấc mơ (Phần 1) 23-09-2020 06:07:31 Tải xuống
Chapter 57: Tận cùng giấc mơ (Phần 2) 23-09-2020 06:18:49 Tải xuống
Chapter 58: Tận cùng giấc mơ (Phần 3) 23-09-2020 06:06:22 Tải xuống
Chapter 59 21-10-2019 08:36:23 Tải xuống
Chapter 59.5: Phụ chương 23-09-2020 06:05:33 Tải xuống
Chapter 59: Kỳ thi cuối kỳ 23-09-2020 06:42:43 Tải xuống
Chapter 60: - Lớp học tập qua đêm 23-09-2020 06:18:45 Tải xuống
Chapter 61: - Lớp học tập qua đêm (Phần 2) 23-09-2020 06:05:29 Tải xuống
Chapter 62: - Thang máy 23-09-2020 06:05:29 Tải xuống
Chapter 63.5: Ngày thứ 13 - Đem Mokke về nhà! 23-09-2020 06:05:06 Tải xuống
Chapter 63: - Vật hiến tế của thần chết 23-09-2020 06:18:11 Tải xuống
Chapter 64: - Vật hiến thế của thần chết (Phần 2) 23-09-2020 06:04:56 Tải xuống
Chapter 65: - Lớp học tập qua đêm (Phần 3) 23-09-2020 06:04:09 Tải xuống
Chapter 66 23-09-2020 06:04:07 Tải xuống
Chapter 67: - Sumire (Phần 2) 23-09-2020 06:03:19 Tải xuống
Chapter 68: - Sumire (Phần 3) 23-09-2020 06:02:54 Tải xuống
Chapter 69: Aoi và Akane 23-09-2020 06:02:23 Tải xuống
Chapter 70: - Aoi và Akane (Phần 2) 18-10-2020 16:30:15 Tải xuống
Chapter 71: - Phân tán 18-10-2020 16:30:15 Tải xuống
Chapter 72 20-11-2020 23:44:50 Tải xuống
Chapter 72: Ngày nghỉ 06-01-2021 14:42:39 Tải xuống
Chapter 73: - Tại nhà Minamoto 06-01-2021 14:42:33 Tải xuống
Chapter 74: - Mất mát 19-05-2021 09:24:02 Tải xuống
Chapter 75: - Gặp gỡ 19-05-2021 09:24:03 Tải xuống
Chapter 76: - Căn nhà màu đỏ 19-05-2021 09:24:03 Tải xuống
Chapter 77: - Căn nhà màu đỏ (Phần 2) 20-05-2021 05:48:09 Tải xuống
Chapter 78: - Căn nhà màu đỏ (Phần 3) 20-05-2021 05:48:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh