Loading...

Jinbaku shounen hanako-kun

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Historical , Shounen , Supernatural , Fantasy , , Manga
Lần cập nhật cuối: 02-08-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Về hanako-san trong 7 điều kì bí trong trường học
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 02:49:49 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 02:49:49 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 02:49:50 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 02:49:51 Tải xuống
Chapter 5: - Cầu thang Misaki (Phần 2) 01-07-2019 00:54:06 Tải xuống
Chapter 6: - Cầu thang Misaki (Phần 3) 04-07-2019 08:24:14 Tải xuống
Chapter 7: - Cầu thang Misaki (Phần 4) 09-07-2019 08:00:43 Tải xuống
Chapter 8: - Cây Tỏ Tình 11-07-2019 08:18:10 Tải xuống
Chapter 9: - Vị Pháp Sư Trẻ Tuổi (Phần 1) 14-07-2019 22:18:39 Tải xuống
Chapter 10: - Vị Pháp Sư Trẻ Tuổi (Phần 2) 16-07-2019 00:48:06 Tải xuống
Chapter 11: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 1) 18-07-2019 23:40:24 Tải xuống
Chapter 12: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 2) 30-07-2019 10:01:51 Tải xuống
Chapter 13: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 3) 25-07-2019 03:14:21 Tải xuống
Chapter 14: - Kho Sách 16 Giờ (Phần 4) 30-07-2019 03:06:13 Tải xuống
Chapter 15: Những cái bánh Donut 31-07-2019 00:00:20 Tải xuống
Chapter 16: Ngư nhân bé nhỏ (Phần 1) 31-07-2019 00:00:22 Tải xuống
Chapter 17: Ngư nhân bé nhỏ (Phần 2) 31-07-2019 00:00:25 Tải xuống
Chapter 18: Mitsuba (Phần 1) 01-08-2019 19:54:16 Tải xuống
Chapter 19: Mitsba (Phần 3) 08-08-2019 23:18:20 Tải xuống
Chapter 20: Mitsuba (Phần 3) 11-08-2019 19:00:11 Tải xuống
Chapter 21: Tiệc trà (Phần 1) 11-08-2019 18:54:11 Tải xuống
Chapter 22: Tiệc trà (Phần 2) 12-08-2019 12:06:08 Tải xuống
Chapter 23: Ba Kẻ Gác Đồng Hồ (Phần 1) 18-08-2019 02:18:11 Tải xuống
Chapter 24: Ba Kẻ Gác Đồng Hồ (Phần 2) 18-08-2019 02:18:13 Tải xuống
Chapter 25: Ba người gác đồng hồ (Phần 3) 19-08-2019 04:30:17 Tải xuống
Chapter 26: Ba người gác đồng hồ (Phần 4) 19-08-2019 07:00:36 Tải xuống
Chapter 27: Ba người gác đồng hồ (Phần 5) 19-08-2019 04:30:21 Tải xuống
Chapter 28: Tìm kiếm (Phần 1) 19-08-2019 04:48:12 Tải xuống
Chapter 29: Tìm kiếm (Phần 2) 19-08-2019 04:48:16 Tải xuống
Chapter 30: Vươn tay ra nào 19-08-2019 04:48:19 Tải xuống
Chapter 31: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 1) 19-08-2019 04:54:06 Tải xuống
Chapter 32: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 2) 19-08-2019 04:54:09 Tải xuống
Chapter 33: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 3) 19-08-2019 04:54:14 Tải xuống
Chapter 34: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 4) 19-08-2019 04:54:17 Tải xuống
Chapter 35: Địa ngục của những chiếc gương (Phần 5) 19-08-2019 05:06:09 Tải xuống
Chapter 36: Những thứ được giao 20-08-2019 17:06:37 Tải xuống
Chapter 37: Lễ hội mùa hè (Phần 1) 25-08-2019 21:18:09 Tải xuống
Chapter 38: Lễ hội mùa hè (Phần 2) 25-08-2019 21:18:15 Tải xuống
Chapter 39: Dịch bệnh của Mokke 08-09-2019 18:36:16 Tải xuống
Chapter 40: Nỗi buồn của bí ẩn số 3 mới 09-09-2019 18:24:11 Tải xuống
Chapter 41: Mộng mơ (Phần 1) 15-09-2019 20:42:19 Tải xuống
Chapter 42: Mộng mơ (Phần 2) 15-09-2019 20:42:22 Tải xuống
Chapter 43: Mộng mơ (Phần 3) 15-09-2019 20:42:24 Tải xuống
Chapter 44: Mộng mơ (Phần 4) 16-09-2019 21:06:41 Tải xuống
Chapter 45: Mộng mơ (Phần 5) 16-09-2019 21:06:45 Tải xuống
Chapter 46: Mộng mơ (Phần 6) 19-09-2019 16:07:45 Tải xuống
Chapter 47: Mộng mơ (Phần 7) 27-09-2019 11:18:15 Tải xuống
Chapter 48: Mông mơ (Phần 8) 27-09-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 49: Mộng mơ (Phần 9) 27-09-2019 11:24:12 Tải xuống
Chapter 50: Mông mơ (Phần 10) 27-09-2019 11:24:16 Tải xuống
Chapter 51 04-10-2019 02:47:15 Tải xuống
Chapter 51: Lời hứa trống rỗng 04-10-2019 01:02:21 Tải xuống
Chapter 52: Điều ước 04-10-2019 01:01:56 Tải xuống
Chapter 53: Bí mật 04-10-2019 01:01:26 Tải xuống
Chapter 54: Một người 04-10-2019 01:00:49 Tải xuống
Chapter 55: Lời rủa thầm vô nghĩa 04-10-2019 00:59:45 Tải xuống
Chapter 56: Tận cùng giấc mơ (Phần 1) 04-10-2019 00:59:23 Tải xuống
Chapter 57: Tận cùng giấc mơ (Phần 2) 04-10-2019 00:58:50 Tải xuống
Chapter 58: Tận cùng giấc mơ (Phần 3) 04-10-2019 00:58:22 Tải xuống
Chapter 59 21-10-2019 08:36:23 Tải xuống
Chapter 59.5: Phụ chương 25-11-2019 00:08:20 Tải xuống
Chapter 59: Kỳ thi cuối kỳ 21-10-2019 08:06:58 Tải xuống
Chapter 60: - Lớp học tập qua đêm 21-11-2019 13:46:13 Tải xuống
Chapter 61: - Lớp học tập qua đêm (Phần 2) 18-12-2019 20:40:51 Tải xuống
Chapter 62: - Thang máy 18-01-2020 23:42:42 Tải xuống
Chapter 63.5: Ngày thứ 13 - Đem Mokke về nhà! 18-04-2020 20:27:08 Tải xuống
Chapter 63: - Vật hiến tế của thần chết 19-02-2020 17:23:00 Tải xuống
Chapter 64: - Vật hiến thế của thần chết (Phần 2) 18-04-2020 20:26:50 Tải xuống
Chapter 65: - Lớp học tập qua đêm (Phần 3) 18-04-2020 20:37:16 Tải xuống
Chapter 66 18-05-2020 15:54:55 Tải xuống
Chapter 67: - Sumire (Phần 2) 19-06-2020 02:06:42 Tải xuống
Chapter 68: - Sumire (Phần 3) 02-08-2020 22:13:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh