Chuyện Của Họ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhwa , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life , Ngôn Tình , Yuri
Lần cập nhật cuối: 19-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ minh họa nổi tiếng người Tung Của TanJiu. Vẫn được updates hàng ngày, hiện tại chưa có tên chính thức....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 94 06-09-2019 10:22:09 Tải xuống
Chapter 93 18-08-2019 13:24:10 Tải xuống
Chapter 92 03-09-2019 09:04:57 Tải xuống
Chapter 90 15-08-2019 13:48:10 Tải xuống
Chapter 89 20-07-2019 22:45:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-01-2021 09:49:48 Tải xuống
Chapter 2 08-09-2019 23:26:37 Tải xuống
Chapter 3 05-02-2019 16:56:18 Tải xuống
Chapter 4 06-02-2019 02:01:23 Tải xuống
Chapter 5 05-02-2019 16:56:31 Tải xuống
Chapter 6 05-02-2019 16:56:36 Tải xuống
Chapter 7 05-02-2019 16:56:42 Tải xuống
Chapter 8 23-08-2021 07:12:22 Tải xuống
Chapter 8.2 05-02-2019 16:56:54 Tải xuống
Chapter 8.3 05-02-2019 16:57:00 Tải xuống
Chapter 8.4 05-02-2019 16:57:07 Tải xuống
Chapter 8.5 05-02-2019 16:57:12 Tải xuống
Chapter 9 05-02-2019 16:57:18 Tải xuống
Chapter 9.2 05-02-2019 16:57:24 Tải xuống
Chapter 9.3 05-02-2019 16:57:30 Tải xuống
Chapter 9.4 05-02-2019 16:57:36 Tải xuống
Chapter 9.5 05-02-2019 16:57:42 Tải xuống
Chapter 9.6 05-02-2019 16:57:48 Tải xuống
Chapter 10 05-02-2019 16:57:54 Tải xuống
Chapter 10.1 05-02-2019 16:58:00 Tải xuống
Chapter 10.2 05-02-2019 16:58:05 Tải xuống
Chapter 10.3 05-02-2019 16:58:11 Tải xuống
Chapter 10.4 05-02-2019 16:58:18 Tải xuống
Chapter 10.5 05-02-2019 16:58:24 Tải xuống
Chapter 10.6 05-02-2019 16:58:29 Tải xuống
Chapter 10.7 05-02-2019 16:58:35 Tải xuống
Chapter 10.8 05-02-2019 16:58:41 Tải xuống
Chapter 10.9 05-02-2019 16:58:48 Tải xuống
Chapter 11 05-02-2019 16:58:54 Tải xuống
Chapter 12 05-02-2019 16:58:59 Tải xuống
Chapter 13 05-02-2019 16:59:08 Tải xuống
Chapter 14 05-02-2019 16:59:12 Tải xuống
Chapter 15 05-02-2019 16:59:18 Tải xuống
Chapter 16 05-02-2019 16:59:25 Tải xuống
Chapter 17 05-02-2019 16:59:30 Tải xuống
Chapter 18 05-02-2019 16:59:36 Tải xuống
Chapter 19 05-02-2019 16:59:43 Tải xuống
Chapter 20 05-02-2019 16:59:48 Tải xuống
Chapter 21 05-02-2019 16:59:55 Tải xuống
Chapter 22 05-02-2019 17:00:00 Tải xuống
Chapter 23 05-02-2019 17:00:05 Tải xuống
Chapter 24 05-02-2019 17:00:12 Tải xuống
Chapter 25 05-02-2019 17:00:17 Tải xuống
Chapter 26 05-02-2019 17:00:23 Tải xuống
Chapter 27 05-02-2019 17:00:29 Tải xuống
Chapter 28 05-02-2019 17:00:35 Tải xuống
Chapter 29 05-02-2019 17:00:41 Tải xuống
Chapter 30 05-02-2019 17:00:47 Tải xuống
Chapter 31 05-02-2019 17:00:54 Tải xuống
Chapter 32 05-02-2019 17:00:59 Tải xuống
Chapter 33 05-02-2019 17:01:06 Tải xuống
Chapter 34 05-02-2019 17:01:12 Tải xuống
Chapter 35 05-02-2019 17:01:18 Tải xuống
Chapter 36 05-02-2019 17:01:24 Tải xuống
Chapter 37 05-02-2019 17:01:30 Tải xuống
Chapter 38 05-02-2019 17:01:36 Tải xuống
Chapter 39 05-02-2019 17:01:42 Tải xuống
Chapter 40 05-02-2019 17:01:48 Tải xuống
Chapter 41 05-02-2019 17:01:54 Tải xuống
Chapter 42 05-02-2019 17:02:01 Tải xuống
Chapter 43 05-02-2019 17:02:06 Tải xuống
Chapter 44 05-02-2019 17:02:12 Tải xuống
Chapter 45 05-02-2019 17:02:17 Tải xuống
Chapter 46 05-02-2019 17:02:23 Tải xuống
Chapter 47 05-02-2019 17:02:29 Tải xuống
Chapter 48 05-02-2019 17:02:35 Tải xuống
Chapter 49 05-02-2019 17:02:41 Tải xuống
Chapter 50 05-02-2019 17:02:48 Tải xuống
Chapter 51 05-02-2019 17:02:54 Tải xuống
Chapter 52 05-02-2019 17:03:06 Tải xuống
Chapter 53 05-02-2019 17:03:12 Tải xuống
Chapter 54 05-02-2019 17:03:17 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 09:31:29 Tải xuống
Chapter 56 05-02-2019 17:03:31 Tải xuống
Chapter 57 25-08-2019 00:12:30 Tải xuống
Chapter 58 05-02-2019 17:03:41 Tải xuống
Chapter 59 05-02-2019 17:03:48 Tải xuống
Chapter 60 05-02-2019 17:03:54 Tải xuống
Chapter 61 05-02-2019 17:04:00 Tải xuống
Chapter 62 05-02-2019 17:04:06 Tải xuống
Chapter 63 05-02-2019 17:04:13 Tải xuống
Chapter 64 16-01-2021 20:20:05 Tải xuống
Chapter 65 16-01-2021 09:49:28 Tải xuống
Chapter 66 05-02-2019 17:04:36 Tải xuống
Chapter 67 05-02-2019 17:04:48 Tải xuống
Chapter 68 05-02-2019 17:04:54 Tải xuống
Chapter 69 05-02-2019 17:05:00 Tải xuống
Chapter 70 05-02-2019 17:05:05 Tải xuống
Chapter 71 05-02-2019 17:05:11 Tải xuống
Chapter 72 05-02-2019 17:05:18 Tải xuống
Chapter 73 05-02-2019 17:05:24 Tải xuống
Chapter 74 05-02-2019 17:05:30 Tải xuống
Chapter 75 05-02-2019 17:05:35 Tải xuống
Chapter 76 05-02-2019 17:05:43 Tải xuống
Chapter 77 05-02-2019 17:05:47 Tải xuống
Chapter 78 05-02-2019 17:05:54 Tải xuống
Chapter 79 05-02-2019 17:06:00 Tải xuống
Chapter 80 05-02-2019 17:06:06 Tải xuống
Chapter 81 05-02-2019 17:06:11 Tải xuống
Chapter 82 05-02-2019 17:06:17 Tải xuống
Chapter 83 05-02-2019 17:06:24 Tải xuống
Chapter 84 17-05-2019 21:28:32 Tải xuống
Chapter 85: Chap 85 05-02-2019 17:06:35 Tải xuống
Chapter 86: sinh nhật kỳ phong 08-05-2019 18:33:54 Tải xuống
Chapter 87: ngoại truyện 28-04-2019 14:40:53 Tải xuống
Chapter 88 14-07-2019 12:00:30 Tải xuống
Chapter 89 20-07-2019 22:45:18 Tải xuống
Chapter 90 15-08-2019 13:48:10 Tải xuống
Chapter 92 03-09-2019 09:04:57 Tải xuống
Chapter 93 18-08-2019 13:24:10 Tải xuống
Chapter 94 06-09-2019 10:22:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh