Trường Sinh Điện

Tác giả: 坂本キヨシ
Thể loại: Mystery , Manhua , Adventure , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trường sinh bất lão luôn là mong ước xưa nay của các Hoàng đế. Thọ mệnh có hạn đều là quy luật của vạn vật, phàm nhân có thể vượt qua điều này rất it. Công việc của Trường sinh điện chính là giúp Hoàng đế tìm phương pháp trường sinh bất lão trong truyền thuyết...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31 01-12-2018 08:38:25 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 08:38:24 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 08:38:23 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 08:38:22 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 08:38:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 08:37:54 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 08:37:55 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 08:37:56 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 08:37:57 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 08:37:58 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 08:37:59 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 08:38:00 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 08:38:01 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 08:38:04 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 08:38:05 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 08:38:05 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 08:38:06 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 08:38:07 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 08:38:08 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 08:38:09 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 08:38:10 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 08:38:11 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 08:38:12 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 08:38:13 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 08:38:14 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 08:38:15 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 08:38:16 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 08:38:17 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 08:38:18 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 08:38:19 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 08:38:20 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 08:38:21 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 08:38:22 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 08:38:23 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 08:38:24 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 08:38:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh