Hỏa Vũ Diệu Dương

Tác giả: Khâu thụy Tân
Thể loại: Action , Adult , Manhua , Martial Arts , Mature , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 15-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hỏa Vũ Diệu Dương, tác phẩm đỉnh phong nhất của Khâu Thụy Tân tiên sinh, vốn là người đảm nhận biên họa cho Người Trong Giang Hồ. Hỏa Vũ Diệu Dương với lối xây dựng hình ảnh Hồng Môn một cách sống động, kết hợp hoàn hảo giữa những ân oán giang hồ và yếu tố lịch sử văn hóa từ kiếm hiệp. HẤP DẪN, LÔI CUỐN
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 144 15-05-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 143 13-05-2021 15:06:27 Tải xuống
Chapter 142 11-05-2021 22:02:28 Tải xuống
Chapter 141 10-05-2021 06:22:41 Tải xuống
Chapter 140 10-05-2021 23:11:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 10:12:32 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 10:12:33 Tải xuống
Chapter 3 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 3: Càn Quét Phố Tây Vượng Giác 01-12-2018 10:12:34 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 10:12:35 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 10:12:36 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 10:12:37 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 10:12:38 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 10:12:39 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 10:12:40 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 10:12:41 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 10:12:42 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 10:12:43 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 10:12:44 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 10:12:45 Tải xuống
Chapter 15 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 15: Bằng Nha Đại Đao 01-12-2018 10:12:46 Tải xuống
Chapter 16 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 16: Hòa Bại Đao 01-12-2018 10:12:48 Tải xuống
Chapter 17 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 17: Hòa Bại Đao II 01-12-2018 10:12:48 Tải xuống
Chapter 18 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 18: Song Sắc Thanh Long Đầu 01-12-2018 10:12:49 Tải xuống
Chapter 19 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 19: Song Sắc Ngưu Đầu Đại Đao 01-12-2018 10:12:50 Tải xuống
Chapter 20 13-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 20: Đông Phương Long Đại Đao 01-12-2018 10:12:51 Tải xuống
Chapter 21 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 21: Bằng Nha Báo Mạc Lộ 01-12-2018 10:12:52 Tải xuống
Chapter 22 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 22: Li Cấu Tuyền 01-12-2018 10:12:53 Tải xuống
Chapter 23 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 23: Phật Pháp Vô Biên 01-12-2018 10:12:54 Tải xuống
Chapter 24 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 24: Hỏa Vũ Biên Phúc 01-12-2018 10:12:55 Tải xuống
Chapter 25 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 25: Báo Vương Đại Đao 01-12-2018 10:12:56 Tải xuống
Chapter 26 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 26: Thương Nghị Đối Sách 01-12-2018 10:12:57 Tải xuống
Chapter 27 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 27: Diệu Dương Bích Địa Đao 01-12-2018 10:12:58 Tải xuống
Chapter 28 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 28: Thái Bảo Tứ Khúc Đao 01-12-2018 10:12:59 Tải xuống
Chapter 29 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 29: Diệu Dương Bích Sơn Đại Đao 01-12-2018 10:13:00 Tải xuống
Chapter 30 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 30: Huyết Chiến 01-12-2018 10:13:01 Tải xuống
Chapter 31 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 31: Hỏa Vũ Chi Kiếm 01-12-2018 10:13:02 Tải xuống
Chapter 32 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 32: Thần Thông 01-12-2018 10:13:05 Tải xuống
Chapter 33 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 33: Chân Tâm Anh Hùng 01-12-2018 10:13:05 Tải xuống
Chapter 34 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 34: Vạn Nhân Trảm 01-12-2018 10:13:06 Tải xuống
Chapter 35 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 35: Chiêm Đông Tranh Bá 01-12-2018 10:13:06 Tải xuống
Chapter 36 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 36: Chiến Vô Bất Thắng 01-12-2018 10:13:08 Tải xuống
Chapter 37 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 37: Hỏa Thiêu Đại Từ Đường 01-12-2018 10:13:09 Tải xuống
Chapter 38 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 38: Cuồng Nhất Thiên Địa 01-12-2018 10:13:09 Tải xuống
Chapter 39 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 39: Tao Là Long Đầu, Mày Là Khiết Đệ 01-12-2018 10:13:10 Tải xuống
Chapter 40 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 40: Ái Tình 01-12-2018 10:13:12 Tải xuống
Chapter 41 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 41: Chiêm Đông – Là Của tao 01-12-2018 10:13:12 Tải xuống
Chapter 42 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 42: Tao Là Li Tuyền 01-12-2018 10:13:13 Tải xuống
Chapter 43 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 43: Khổ Luyến 01-12-2018 10:13:14 Tải xuống
Chapter 44 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 44: Con Trai Của Cường Nhân 01-12-2018 10:13:15 Tải xuống
Chapter 45 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 45: Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con 01-12-2018 10:13:16 Tải xuống
Chapter 46 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 46: Thường Nghĩ Đến, Làm Sao Quên 01-12-2018 10:13:17 Tải xuống
Chapter 47 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 47: Ngỗ Nghịch 01-12-2018 10:13:18 Tải xuống
Chapter 48 13-04-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 48: Quá Khứ Của Hắc Cốt Đường 01-12-2018 10:13:19 Tải xuống
Chapter 49 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 49: Anh Hùng Xa Lộ 01-12-2018 10:13:20 Tải xuống
Chapter 50 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 50: Điều Ước 01-12-2018 10:13:21 Tải xuống
Chapter 51 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 52 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 53 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 54 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 55 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 56 13-04-2021 17:48:05 Tải xuống
Chapter 57 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 58 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 59 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 60 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 61 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 62 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 63 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 64 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 65 13-04-2021 17:48:06 Tải xuống
Chapter 66 13-04-2021 18:12:11 Tải xuống
Chapter 67 13-04-2021 18:12:12 Tải xuống
Chapter 68 13-04-2021 18:11:55 Tải xuống
Chapter 69 13-04-2021 18:11:53 Tải xuống
Chapter 70 13-04-2021 18:11:37 Tải xuống
Chapter 71 13-04-2021 18:11:38 Tải xuống
Chapter 72 13-04-2021 18:11:22 Tải xuống
Chapter 73 13-04-2021 18:11:09 Tải xuống
Chapter 74 13-04-2021 18:21:01 Tải xuống
Chapter 75 13-04-2021 18:10:47 Tải xuống
Chapter 76 13-04-2021 18:10:43 Tải xuống
Chapter 77 13-04-2021 18:10:30 Tải xuống
Chapter 78 13-04-2021 18:10:17 Tải xuống
Chapter 79 13-04-2021 18:09:50 Tải xuống
Chapter 80 13-04-2021 18:21:01 Tải xuống
Chapter 81 13-04-2021 18:09:37 Tải xuống
Chapter 82 13-04-2021 18:09:20 Tải xuống
Chapter 83 13-04-2021 18:09:06 Tải xuống
Chapter 84 13-04-2021 18:08:48 Tải xuống
Chapter 85 13-04-2021 18:08:48 Tải xuống
Chapter 86 13-04-2021 18:08:31 Tải xuống
Chapter 87 13-04-2021 18:08:18 Tải xuống
Chapter 88 13-04-2021 18:07:56 Tải xuống
Chapter 89 13-04-2021 18:07:40 Tải xuống
Chapter 90 13-04-2021 18:07:40 Tải xuống
Chapter 91 13-04-2021 18:07:23 Tải xuống
Chapter 92 13-04-2021 18:07:09 Tải xuống
Chapter 93 13-04-2021 18:06:46 Tải xuống
Chapter 94 13-04-2021 18:18:03 Tải xuống
Chapter 95 13-04-2021 18:06:28 Tải xuống
Chapter 96 13-04-2021 18:18:03 Tải xuống
Chapter 97 13-04-2021 18:05:07 Tải xuống
Chapter 98 13-04-2021 18:15:02 Tải xuống
Chapter 99 13-04-2021 18:04:46 Tải xuống
Chapter 100 04-04-2021 12:28:38 Tải xuống
Chapter 101 04-04-2021 12:40:20 Tải xuống
Chapter 102 04-04-2021 12:28:00 Tải xuống
Chapter 103 04-04-2021 12:35:36 Tải xuống
Chapter 104 03-04-2021 06:22:25 Tải xuống
Chapter 105 02-04-2021 16:05:05 Tải xuống
Chapter 106 02-04-2021 06:11:05 Tải xuống
Chapter 107 02-04-2021 05:19:37 Tải xuống
Chapter 108 03-04-2021 03:30:27 Tải xuống
Chapter 109 03-04-2021 17:18:45 Tải xuống
Chapter 110 05-04-2021 17:31:47 Tải xuống
Chapter 111 06-04-2021 17:06:51 Tải xuống
Chapter 112 07-04-2021 17:27:51 Tải xuống
Chapter 113 08-04-2021 15:02:53 Tải xuống
Chapter 114 09-04-2021 12:06:42 Tải xuống
Chapter 115 10-04-2021 18:00:15 Tải xuống
Chapter 116 11-04-2021 09:22:52 Tải xuống
Chapter 117 12-04-2021 20:00:42 Tải xuống
Chapter 118 13-04-2021 17:00:24 Tải xuống
Chapter 119 14-04-2021 09:42:38 Tải xuống
Chapter 120 15-04-2021 16:12:09 Tải xuống
Chapter 121 16-04-2021 10:42:03 Tải xuống
Chapter 122 17-04-2021 17:18:03 Tải xuống
Chapter 123 18-04-2021 19:48:03 Tải xuống
Chapter 124 20-04-2021 18:24:03 Tải xuống
Chapter 125 20-04-2021 19:36:02 Tải xuống
Chapter 126 21-04-2021 23:24:02 Tải xuống
Chapter 127 22-04-2021 19:24:02 Tải xuống
Chapter 128 24-04-2021 17:48:03 Tải xuống
Chapter 129 25-04-2021 21:30:05 Tải xuống
Chapter 130 26-04-2021 19:00:06 Tải xuống
Chapter 131 27-04-2021 18:54:02 Tải xuống
Chapter 132 14-05-2021 05:19:29 Tải xuống
Chapter 133 12-05-2021 13:10:43 Tải xuống
Chapter 134 12-05-2021 11:05:45 Tải xuống
Chapter 135 12-05-2021 05:23:39 Tải xuống
Chapter 136 12-05-2021 03:54:09 Tải xuống
Chapter 137 12-05-2021 00:03:02 Tải xuống
Chapter 138 11-05-2021 20:19:09 Tải xuống
Chapter 139 11-05-2021 03:16:22 Tải xuống
Chapter 140 10-05-2021 23:11:18 Tải xuống
Chapter 141 10-05-2021 06:22:41 Tải xuống
Chapter 142 11-05-2021 22:02:28 Tải xuống
Chapter 143 13-05-2021 15:06:27 Tải xuống
Chapter 144 15-05-2021 07:12:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh