Hỏa Vũ Diệu Dương

Tác giả: Khâu thụy Tân
Thể loại: Action , Adult , Manhua , Martial Arts , Mature , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 01-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hỏa Vũ Diệu Dương, tác phẩm đỉnh phong nhất của Khâu Thụy Tân tiên sinh, vốn là người đảm nhận biên họa cho Người Trong Giang Hồ. Hỏa Vũ Diệu Dương với lối xây dựng hình ảnh Hồng Môn một cách sống động, kết hợp hoàn hảo giữa những ân oán giang hồ và yếu tố lịch sử văn hóa từ kiếm hiệp. HẤP DẪN, LÔI CUỐN
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 207 01-08-2021 13:30:03 Tải xuống
Chapter 206 30-07-2021 23:30:02 Tải xuống
Chapter 204 30-07-2021 15:00:02 Tải xuống
Chapter 203 29-07-2021 19:20:08 Tải xuống
Chapter 202 28-07-2021 18:30:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 2 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 3 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 3: Càn Quét Phố Tây Vượng Giác 01-12-2018 10:12:34 Tải xuống
Chapter 4 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 5 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 6 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 7 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 8 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 9 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 10 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 11 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 12 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 13 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 14 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 15 30-06-2021 19:42:37 Tải xuống
Chapter 15: Bằng Nha Đại Đao 01-12-2018 10:12:46 Tải xuống
Chapter 16 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 16: Hòa Bại Đao 01-12-2018 10:12:48 Tải xuống
Chapter 17 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 17: Hòa Bại Đao II 01-12-2018 10:12:48 Tải xuống
Chapter 18 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 18: Song Sắc Thanh Long Đầu 01-12-2018 10:12:49 Tải xuống
Chapter 19 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 19: Song Sắc Ngưu Đầu Đại Đao 01-12-2018 10:12:50 Tải xuống
Chapter 20 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 20: Đông Phương Long Đại Đao 01-12-2018 10:12:51 Tải xuống
Chapter 21 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 21: Bằng Nha Báo Mạc Lộ 01-12-2018 10:12:52 Tải xuống
Chapter 22 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 22: Li Cấu Tuyền 01-12-2018 10:12:53 Tải xuống
Chapter 23 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 23: Phật Pháp Vô Biên 01-12-2018 10:12:54 Tải xuống
Chapter 24 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 24: Hỏa Vũ Biên Phúc 01-12-2018 10:12:55 Tải xuống
Chapter 25 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 25: Báo Vương Đại Đao 01-12-2018 10:12:56 Tải xuống
Chapter 26 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 26: Thương Nghị Đối Sách 01-12-2018 10:12:57 Tải xuống
Chapter 27 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 27: Diệu Dương Bích Địa Đao 01-12-2018 10:12:58 Tải xuống
Chapter 28 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 28: Thái Bảo Tứ Khúc Đao 01-12-2018 10:12:59 Tải xuống
Chapter 29 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 29: Diệu Dương Bích Sơn Đại Đao 01-12-2018 10:13:00 Tải xuống
Chapter 30 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 30: Huyết Chiến 01-12-2018 10:13:01 Tải xuống
Chapter 31 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 31: Hỏa Vũ Chi Kiếm 01-12-2018 10:13:02 Tải xuống
Chapter 32 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 32: Thần Thông 01-12-2018 10:13:05 Tải xuống
Chapter 33 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 33: Chân Tâm Anh Hùng 01-12-2018 10:13:05 Tải xuống
Chapter 34 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 34: Vạn Nhân Trảm 01-12-2018 10:13:06 Tải xuống
Chapter 35 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 35: Chiêm Đông Tranh Bá 01-12-2018 10:13:06 Tải xuống
Chapter 36 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 36: Chiến Vô Bất Thắng 01-12-2018 10:13:08 Tải xuống
Chapter 37 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 37: Hỏa Thiêu Đại Từ Đường 01-12-2018 10:13:09 Tải xuống
Chapter 38 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 38: Cuồng Nhất Thiên Địa 01-12-2018 10:13:09 Tải xuống
Chapter 39 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 39: Tao Là Long Đầu, Mày Là Khiết Đệ 01-12-2018 10:13:10 Tải xuống
Chapter 40 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 40: Ái Tình 01-12-2018 10:13:12 Tải xuống
Chapter 41 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 41: Chiêm Đông – Là Của tao 01-12-2018 10:13:12 Tải xuống
Chapter 42 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 42: Tao Là Li Tuyền 01-12-2018 10:13:13 Tải xuống
Chapter 43 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 43: Khổ Luyến 01-12-2018 10:13:14 Tải xuống
Chapter 44 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 44: Con Trai Của Cường Nhân 01-12-2018 10:13:15 Tải xuống
Chapter 45 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 45: Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con 01-12-2018 10:13:16 Tải xuống
Chapter 46 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 46: Thường Nghĩ Đến, Làm Sao Quên 01-12-2018 10:13:17 Tải xuống
Chapter 47 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 47: Ngỗ Nghịch 01-12-2018 10:13:18 Tải xuống
Chapter 48 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 48: Quá Khứ Của Hắc Cốt Đường 01-12-2018 10:13:19 Tải xuống
Chapter 49 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 49: Anh Hùng Xa Lộ 01-12-2018 10:13:20 Tải xuống
Chapter 50 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 50: Điều Ước 01-12-2018 10:13:21 Tải xuống
Chapter 51 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 52 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 53 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 54 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 55 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 56 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 57 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 58 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 59 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 60 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 61 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 62 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 63 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 64 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 65 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 66 30-06-2021 19:42:38 Tải xuống
Chapter 67 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 68 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 69 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 70 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 71 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 72 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 73 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 74 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 75 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 76 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 77 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 78 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 79 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 80 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 81 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 82 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 83 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 84 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 85 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 86 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 87 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 88 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 89 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 90 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 91 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 92 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 93 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 94 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 95 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 96 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 97 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 98 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 99 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 100 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 101 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 102 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 103 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 104 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 105 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 106 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 107 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 108 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 109 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 110 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 111 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 112 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 113 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 114 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 115 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 116 30-06-2021 19:42:39 Tải xuống
Chapter 117 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 118 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 119 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 120 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 121 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 122 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 123 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 124 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 125 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 126 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 127 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 128 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 129 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 130 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 131 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 132 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 133 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 134 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 135 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 136 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 137 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 138 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 139 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 140 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 141 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 142 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 143 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 144 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 145 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 146 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 147 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 148 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 149 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 150 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 151 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 152 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 153 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 154 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 155 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 156 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 157 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 158 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 159 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 160 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 161 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 162 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 163 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 164 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 165 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 166 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 167 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 168 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 169 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 170 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 171 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 172 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 173 30-06-2021 19:42:40 Tải xuống
Chapter 174 30-06-2021 20:00:12 Tải xuống
Chapter 175 03-07-2021 00:00:06 Tải xuống
Chapter 176 03-07-2021 17:20:03 Tải xuống
Chapter 177 05-07-2021 19:10:36 Tải xuống
Chapter 178 05-07-2021 19:22:46 Tải xuống
Chapter 179 06-07-2021 18:40:54 Tải xuống
Chapter 180 08-07-2021 08:11:31 Tải xuống
Chapter 181 09-07-2021 13:20:10 Tải xuống
Chapter 182 10-07-2021 12:30:05 Tải xuống
Chapter 183 11-07-2021 13:40:11 Tải xuống
Chapter 184 12-07-2021 16:50:03 Tải xuống
Chapter 185 13-07-2021 10:50:03 Tải xuống
Chapter 186 13-07-2021 20:53:32 Tải xuống
Chapter 187 14-07-2021 17:40:02 Tải xuống
Chapter 188 16-07-2021 08:11:59 Tải xuống
Chapter 189 16-07-2021 23:21:14 Tải xuống
Chapter 190 17-07-2021 11:00:09 Tải xuống
Chapter 191 18-07-2021 06:30:05 Tải xuống
Chapter 192 18-07-2021 22:00:20 Tải xuống
Chapter 193 19-07-2021 22:11:14 Tải xuống
Chapter 194 21-07-2021 03:10:11 Tải xuống
Chapter 195 21-07-2021 18:20:12 Tải xuống
Chapter 196 22-07-2021 10:50:02 Tải xuống
Chapter 197 24-07-2021 02:00:11 Tải xuống
Chapter 198 24-07-2021 15:10:01 Tải xuống
Chapter 199 25-07-2021 13:40:02 Tải xuống
Chapter 200 26-07-2021 18:40:02 Tải xuống
Chapter 201 27-07-2021 20:00:04 Tải xuống
Chapter 202 28-07-2021 18:30:03 Tải xuống
Chapter 203 29-07-2021 19:20:08 Tải xuống
Chapter 204 30-07-2021 15:00:02 Tải xuống
Chapter 206 30-07-2021 23:30:02 Tải xuống
Chapter 207 01-08-2021 13:30:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh