Akame ga Kiru

Tác giả: Tashiro Tetsuya, Takahiro
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 69 12-04-2018 04:03:54 Tải xuống
Chapter 68 12-04-2018 04:03:23 Tải xuống
Chapter 67 13-04-2018 21:57:48 Tải xuống
Akame ga kiru special chapter 12-04-2018 03:58:02 Tải xuống
Akame ga kiru chap 66 12-04-2018 04:02:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Akame ga kiru! chapter 59 12-04-2018 04:01:58 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 60 12-04-2018 23:11:53 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 61 14-04-2018 01:05:36 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 62 12-04-2018 04:03:51 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 63 12-04-2018 04:04:20 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 70 12-04-2018 04:03:57 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 71 12-04-2018 04:04:00 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 72 12-04-2018 04:04:36 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 72.5 12-04-2018 04:04:52 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 73 12-04-2018 23:11:24 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 74 12-04-2018 04:05:22 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 75 12-04-2018 04:05:36 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 76 12-04-2018 04:05:48 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 76.5 12-04-2018 04:04:52 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 77 12-04-2018 04:04:58 Tải xuống
Akame ga kiru! chapter 78 12-04-2018 04:05:12 Tải xuống
Akame ga kiru chap 001 12-04-2018 03:51:17 Tải xuống
Akame ga kiru chap 002 12-04-2018 03:51:02 Tải xuống
Akame ga kiru chap 003 12-04-2018 03:52:01 Tải xuống
Akame ga kiru chap 004 12-04-2018 03:52:31 Tải xuống
Akame ga kiru chap 005 12-04-2018 03:51:32 Tải xuống
Akame ga kiru chap 006 12-04-2018 03:53:19 Tải xuống
Akame ga kiru chap 007 12-04-2018 03:53:38 Tải xuống
Akame ga kiru chap 008 12-04-2018 03:52:01 Tải xuống
Akame ga kiru chap 009 12-04-2018 23:10:26 Tải xuống
Akame ga kiru chap 010 12-04-2018 03:53:44 Tải xuống
Akame ga kiru chap 011 12-04-2018 23:10:24 Tải xuống
Akame ga kiru chap 012 14-04-2018 01:05:27 Tải xuống
Akame ga kiru chap 013 14-04-2018 01:05:40 Tải xuống
Akame ga kiru chap 014 12-04-2018 03:54:26 Tải xuống
Akame ga kiru chap 015 12-04-2018 03:52:50 Tải xuống
Akame ga kiru chap 016 12-04-2018 03:53:14 Tải xuống
Akame ga kiru chap 017 12-04-2018 03:53:29 Tải xuống
Akame ga kiru chap 018 12-04-2018 03:53:46 Tải xuống
Akame ga kiru chap 019 12-04-2018 03:54:18 Tải xuống
Akame ga kiru chap 020 12-04-2018 03:54:03 Tải xuống
Akame ga kiru chap 021 12-04-2018 03:54:11 Tải xuống
Akame ga kiru chap 022 12-04-2018 03:54:01 Tải xuống
Akame ga kiru chap 023 12-04-2018 03:55:43 Tải xuống
Akame ga kiru chap 024 12-04-2018 03:54:14 Tải xuống
Akame ga kiru chap 025 13-04-2018 21:56:41 Tải xuống
Akame ga kiru chap 026 12-04-2018 03:54:34 Tải xuống
Akame ga kiru chap 027 13-04-2018 21:56:53 Tải xuống
Akame ga kiru chap 028 12-04-2018 03:55:06 Tải xuống
Akame ga kiru chap 029 12-04-2018 03:54:26 Tải xuống
Akame ga kiru chap 030 12-04-2018 03:56:04 Tải xuống
Akame ga kiru chap 031 12-04-2018 03:54:48 Tải xuống
Akame ga kiru chap 032 12-04-2018 03:55:44 Tải xuống
Akame ga kiru chap 033 12-04-2018 03:56:57 Tải xuống
Akame ga kiru chap 033.5 12-04-2018 03:55:14 Tải xuống
Akame ga kiru chap 034 12-04-2018 03:55:54 Tải xuống
Akame ga kiru chap 035 12-04-2018 03:57:43 Tải xuống
Akame ga kiru chap 036 12-04-2018 03:57:39 Tải xuống
Akame ga kiru chap 037 12-04-2018 03:56:20 Tải xuống
Akame ga kiru chap 038 12-04-2018 03:57:03 Tải xuống
Akame ga kiru chap 039 15-04-2018 19:19:36 Tải xuống
Akame ga kiru chap 040 12-04-2018 23:11:00 Tải xuống
Akame ga kiru chap 041 12-04-2018 03:56:57 Tải xuống
Akame ga kiru chap 042 12-04-2018 23:11:12 Tải xuống
Akame ga kiru chap 043 13-04-2018 21:56:58 Tải xuống
Akame ga kiru chap 044 12-04-2018 03:58:07 Tải xuống
Akame ga kiru chap 045 12-04-2018 03:57:57 Tải xuống
Akame ga kiru chap 046 12-04-2018 23:10:29 Tải xuống
Akame ga kiru chap 047 12-04-2018 03:59:37 Tải xuống
Akame ga kiru chap 048 15-04-2018 19:19:46 Tải xuống
Akame ga kiru chap 049 12-04-2018 03:57:27 Tải xuống
Akame ga kiru chap 050 13-04-2018 21:57:02 Tải xuống
Akame ga kiru chap 051 12-04-2018 03:58:37 Tải xuống
Akame ga kiru chap 052 12-04-2018 23:10:48 Tải xuống
Akame ga kiru chap 52.5 12-04-2018 03:58:05 Tải xuống
Akame ga kiru chap 53 12-04-2018 03:59:55 Tải xuống
Akame ga kiru chap 53.5 12-04-2018 23:11:02 Tải xuống
Akame ga kiru chap 53.6 12-04-2018 23:10:30 Tải xuống
Akame ga kiru chap 54 12-04-2018 03:59:35 Tải xuống
Akame ga kiru chap 55 12-04-2018 03:59:20 Tải xuống
Akame ga kiru chap 56 12-04-2018 04:01:10 Tải xuống
Akame ga kiru chap 57 12-04-2018 23:10:34 Tải xuống
Akame ga kiru chap 58 14-04-2018 01:06:02 Tải xuống
Akame ga kiru chap 64 12-04-2018 04:02:01 Tải xuống
Akame ga kiru chap 65 12-04-2018 04:02:34 Tải xuống
Akame ga kiru chap 66 12-04-2018 04:02:43 Tải xuống
Akame ga kiru special chapter 12-04-2018 03:58:02 Tải xuống
Chapter 67 13-04-2018 21:57:48 Tải xuống
Chapter 68 12-04-2018 04:03:23 Tải xuống
Chapter 69 12-04-2018 04:03:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh