Bungou Stray Dogs

Tác giả: Asagiri Kafuka - Harukawa
Thể loại: Action , Comedy , Mystery , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nakajima Atsushi bị đá đít ra khỏi cái cô nhi viện , không còn nơi nào để đi cũng như không có gì để ăn. Khi đang đứng ở một bờ sông, đang chết đói, anh đã cứu sống được một thằng cha cuồng tự tử. Là Dazai Osamu, và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức thám tử đặc biệt. Họ có những năng lực siêu nhiên và chuyên đối phó với những vụ quá nguy hiểm cho cảnh sát và quân đội. Họ đang theo dõi một con hổ xuất hiện dạo gần đây ở nơi đó , và cũng trong khoảng thời gian Atsushi đến thành phố này. Nó dường như là có một sự kết nối nào đó với Atsushi, và khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi thì có vẻ như trong tương lai thì Atsushi sẽ gắn bó với Dazai và đội thám tử bí ẩn đó nhiều nữa ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 30-11-2018 18:06:09 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 18:06:08 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 18:06:07 Tải xuống
Chapter 51.5 30-11-2018 18:06:06 Tải xuống
Chapter 51.3 30-11-2018 18:06:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 18:05:12 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 18:05:12 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 18:05:13 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 18:05:17 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 18:05:15 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 18:05:17 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 18:05:17 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 18:05:19 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 18:05:19 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 18:05:20 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 18:05:21 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 18:05:22 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 18:05:23 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 18:05:24 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 18:05:25 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 18:05:26 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 18:05:27 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 18:05:28 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 18:05:29 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 18:05:30 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 18:05:31 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 18:05:32 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 18:05:33 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 18:05:34 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 18:05:35 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 18:05:36 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 18:05:37 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 18:05:38 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 18:05:39 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 18:05:40 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 18:05:41 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 18:05:42 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 18:05:43 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 18:05:44 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 18:05:45 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 18:05:46 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 18:05:47 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 18:05:47 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 18:05:49 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 18:05:50 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 18:05:51 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 18:05:52 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 18:05:53 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 18:05:54 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 18:05:55 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 18:05:56 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 18:05:56 Tải xuống
Chapter 47.5 30-11-2018 18:05:58 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 18:05:59 Tải xuống
Chapter 48.5 30-11-2018 18:05:59 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 18:06:01 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 18:06:03 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 18:06:06 Tải xuống
Chapter 51.3 30-11-2018 18:06:06 Tải xuống
Chapter 51.5 30-11-2018 18:06:06 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 18:06:07 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 18:06:08 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 18:06:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh