Loading...

Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!

Tác giả: Imigi Muru
Thể loại: School Life , Manga ,
Lần cập nhật cuối: 31-07-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện của một CLB Hội Họa với những thành viên là một anh chàng cuồng 2-D, một cô bé chỉ thích vẽ táo, một chủ tịch CLB lười biếng, v.v... Một bộ truyện cực kỳ dễ thương, đủ làm hài lòng các otaku khó tính nhất.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 88 31-07-2020 10:02:15 Tải xuống
Chapter 87: th work 06-07-2020 22:39:09 Tải xuống
Chapter 86: th work 16-06-2020 23:17:16 Tải xuống
Chapter 85: th work 22-04-2020 15:19:29 Tải xuống
Chapter 84: th work 08-04-2020 16:14:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: st work 30-11-2018 11:53:13 Tải xuống
Chapter 2: nd work 30-11-2018 11:53:13 Tải xuống
Chapter 3: rd work 30-11-2018 11:53:15 Tải xuống
Chapter 4: th work 30-11-2018 11:53:16 Tải xuống
Chapter 5: th work 30-11-2018 11:53:17 Tải xuống
Chapter 6: th work 30-11-2018 11:53:18 Tải xuống
Chapter 7: th work 30-11-2018 11:53:19 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 11:53:20 Tải xuống
Chapter 8.1 30-11-2018 11:53:20 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 11:53:22 Tải xuống
Chapter 9.1 30-11-2018 11:53:23 Tải xuống
Chapter 9.2 30-11-2018 11:53:23 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 11:53:25 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 11:53:25 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 11:53:27 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 11:53:28 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 11:53:28 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 11:53:30 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 11:53:30 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 11:53:31 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 11:53:32 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 11:53:33 Tải xuống
Chapter 19.1 30-11-2018 11:53:34 Tải xuống
Chapter 20: th work 30-11-2018 11:53:36 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 11:53:36 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 11:53:37 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 11:53:39 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 11:53:40 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 11:53:41 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 11:53:41 Tải xuống
Chapter 27: th work 30-11-2018 11:53:42 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 11:53:44 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 11:53:45 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 11:53:46 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 11:53:47 Tải xuống
Chapter 32: TH WORK 30-11-2018 11:53:48 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 11:53:49 Tải xuống
Chapter 33.5: th work 30-11-2018 11:53:50 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 11:53:51 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 11:53:52 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 11:53:53 Tải xuống
Chapter 36.2 30-11-2018 11:53:54 Tải xuống
Chapter 36.5: th work 30-11-2018 11:53:55 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 11:53:56 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 11:53:56 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 11:53:57 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 11:53:59 Tải xuống
Chapter 41: st work 30-11-2018 11:54:00 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 03:04:21 Tải xuống
Chapter 43: rd work 30-11-2018 11:54:02 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 11:54:02 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 11:54:06 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 11:54:05 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 11:54:06 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 11:54:07 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 11:54:08 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 11:54:09 Tải xuống
Chapter 51: st work 30-11-2018 11:54:10 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 11:54:10 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 11:54:12 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 11:54:13 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 11:54:13 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 11:54:15 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 11:54:16 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 11:54:17 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 11:54:19 Tải xuống
Chapter 60: th work 14-05-2019 06:24:19 Tải xuống
Chapter 61: st work 21-05-2019 13:02:58 Tải xuống
Chapter 62: nd work 18-05-2019 21:12:08 Tải xuống
Chapter 63: rd work 30-05-2019 20:45:27 Tải xuống
Chapter 64: th work 14-06-2019 01:48:09 Tải xuống
Chapter 65: th work 01-07-2019 17:42:06 Tải xuống
Chapter 66: th work 07-07-2019 02:48:10 Tải xuống
Chapter 67: th work 29-07-2019 00:07:24 Tải xuống
Chapter 68 27-07-2019 22:42:33 Tải xuống
Chapter 68: th work 06-07-2020 22:50:12 Tải xuống
Chapter 69: th work 01-08-2019 17:00:14 Tải xuống
Chapter 70: th work 15-08-2019 01:06:11 Tải xuống
Chapter 71: st work 22-08-2019 14:24:09 Tải xuống
Chapter 72: nd work 31-08-2019 01:00:08 Tải xuống
Chapter 73: rd work 10-09-2019 12:18:12 Tải xuống
Chapter 74: th work 20-09-2019 11:00:50 Tải xuống
Chapter 75: th work 04-10-2019 13:51:23 Tải xuống
Chapter 76: th work 13-01-2020 23:00:47 Tải xuống
Chapter 77: th work 13-01-2020 23:10:20 Tải xuống
Chapter 78: th work 23-01-2020 18:48:10 Tải xuống
Chapter 79 16-02-2020 00:17:45 Tải xuống
Chapter 80: th work 28-02-2020 16:52:39 Tải xuống
Chapter 81: st work 03-03-2020 23:36:42 Tải xuống
Chapter 82 18-04-2020 05:58:42 Tải xuống
Chapter 82: nd work 30-03-2020 15:43:19 Tải xuống
Chapter 83 18-04-2020 05:58:07 Tải xuống
Chapter 83: rd work 08-04-2020 16:50:11 Tải xuống
Chapter 84 18-04-2020 05:57:40 Tải xuống
Chapter 84: th work 08-04-2020 16:14:18 Tải xuống
Chapter 85: th work 22-04-2020 15:19:29 Tải xuống
Chapter 86: th work 16-06-2020 23:17:16 Tải xuống
Chapter 87: th work 06-07-2020 22:39:09 Tải xuống
Chapter 88 31-07-2020 10:02:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh