Nghịch Thần

Tác giả: Mễ Lạc
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo Ai , Shounen , Đam Mỹ , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một bộ truyện không thể bỏ lỡ…
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 44 30-11-2018 21:35:21 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 21:35:21 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 21:35:20 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 21:35:19 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 21:35:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 21:34:38 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 21:34:39 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 21:34:40 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 21:34:41 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 21:34:42 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 21:34:43 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 21:34:44 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 21:34:45 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 21:34:46 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 21:34:47 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 21:34:48 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 21:34:49 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 21:34:50 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 21:34:51 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 21:34:53 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 21:34:54 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 21:34:55 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 21:34:56 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 21:34:56 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 21:34:58 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 21:34:58 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 21:34:59 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 21:35:01 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 21:35:02 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 21:35:04 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 21:35:04 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 21:35:05 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 21:35:06 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 21:35:07 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 21:35:08 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 21:35:08 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 21:35:10 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 21:35:11 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 21:35:12 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 21:35:13 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 21:35:14 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 21:35:15 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 21:35:16 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 21:35:17 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 21:35:18 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 21:35:19 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 21:35:20 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 21:35:21 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 21:35:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh