Loading...

Shoma - Thiên vương thần kiếm

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Fantasy , Adventure , Action , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Shoma là một thiếu niên mồ côi cã cha lẫn mẹ,mang trong lòng 1 nỗi đau khổ riêng nên cậu đã lén vào thiên cung để lấy trộm Thiên Vương Thần Kiếm, một thanh kiếm thần có uy lực diệt trừ yêu ma để tiêu diệt bọn ác ma tàn bạo đang hoành hành ở cõi người. Lúc ấy Đại ma vương đang thống lĩnh cõi ma cũng đang âm mưu tấn công cõi trời,nhằm xưng bá thiên hạ.Shoma được Công chúa Thiên giới ( là con gái của vua cõi trời) giúp đỡ và hành trình cùng Shoma trong cuộc chiến đấu với bọn ác ma.Mời các bạn theo dõi tiếp....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 85 02-12-2018 12:05:55 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 12:05:53 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 12:05:51 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 12:05:49 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 12:05:47 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 12:03:07 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 12:03:07 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 12:03:08 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 12:03:09 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 12:03:09 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 12:03:10 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 12:03:11 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 12:03:13 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 12:03:15 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 12:03:15 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 12:03:17 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 12:03:19 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 12:03:21 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 12:03:22 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 12:03:24 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 12:03:27 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 12:03:28 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 12:03:30 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 12:03:33 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 12:03:35 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 12:03:37 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 12:03:39 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 12:03:40 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 12:03:42 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 12:03:45 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 12:03:47 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 12:03:50 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 12:03:52 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 12:03:54 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 12:03:56 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 12:03:57 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 12:04:00 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 12:04:02 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 12:04:05 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 12:04:07 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 12:04:09 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 12:04:11 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 12:04:13 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 12:04:15 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 12:04:17 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 12:04:19 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 12:04:21 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2018 12:04:23 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 12:04:25 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 12:04:26 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2018 12:04:29 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 12:04:30 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 12:04:33 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 12:04:35 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 12:04:37 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 12:04:39 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 12:04:40 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 12:04:42 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 12:04:45 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 12:04:47 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 12:04:49 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 12:04:52 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 12:04:54 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 12:04:56 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 12:04:58 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 12:04:59 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2018 12:05:02 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 12:05:04 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 12:05:06 Tải xuống
Chapter 65 02-12-2018 12:05:08 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 12:05:10 Tải xuống
Chapter 67 02-12-2018 12:05:12 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 12:05:14 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 12:05:16 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 12:05:18 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 12:05:20 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 12:05:22 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 12:05:38 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 12:05:39 Tải xuống
Chapter 75 02-12-2018 12:05:39 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 12:05:39 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 12:05:39 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 12:05:40 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 12:05:42 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 12:05:45 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 12:05:47 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 12:05:49 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 12:05:51 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 12:05:53 Tải xuống
Chapter 85 02-12-2018 12:05:55 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh