Loading...

God's left hand, Devil's right hand

Tác giả: Umezu Kazuo
Thể loại: Horror , Sci-fi , Manga
Lần cập nhật cuối: 29-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chắc các bạn đã biết đến Kazuo Umezu qua bộ truyện The Drifting Classroom. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 1 tuyển tập khác của ông cũng không kém phần hấp dẫn
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 77 03-12-2018 13:04:52 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 13:04:51 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 13:04:50 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 13:04:49 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 13:04:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 13:03:33 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 13:03:33 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 13:03:34 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 13:03:35 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 13:03:36 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 13:03:37 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 13:03:38 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 13:03:39 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 13:03:40 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 13:03:41 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 13:03:42 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 13:03:43 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 13:03:45 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 13:03:46 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 13:03:47 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 13:03:48 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 13:03:49 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 13:03:50 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 13:03:51 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 13:03:52 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 13:03:53 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 13:03:54 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 13:03:55 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 13:03:56 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 13:03:57 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 13:03:58 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 13:03:59 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 13:04:00 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 13:04:01 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 13:04:03 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 13:04:05 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 13:04:06 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 13:04:07 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 13:04:08 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 13:04:09 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 13:04:10 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 13:04:11 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 13:04:12 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 13:04:13 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 13:04:14 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 13:04:15 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 13:04:16 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 13:04:17 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 13:04:18 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 13:04:19 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 13:04:20 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 13:04:21 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 13:04:22 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 13:04:23 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 13:04:24 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 13:04:25 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 13:04:26 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 13:04:27 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 13:04:27 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 13:04:29 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 13:04:30 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 13:04:31 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 13:04:32 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 13:04:33 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 13:04:34 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 13:04:35 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 13:04:36 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 13:04:37 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 13:04:38 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 13:04:39 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 13:04:40 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 13:04:41 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 13:04:42 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 13:04:43 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 13:04:43 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 13:04:46 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 13:04:47 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 13:04:48 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 13:04:49 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 13:04:50 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 13:04:51 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 13:04:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh