Loading...

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , School Life , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ đầu tiên đã bị hắn đưa vào oồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng hắn lại nói: ” Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền ”...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 95 01-12-2018 07:41:54 Tải xuống
Chapter 94 01-12-2018 07:41:53 Tải xuống
Chapter 93 01-12-2018 07:41:52 Tải xuống
Chapter 92 01-12-2018 07:41:51 Tải xuống
Chapter 91 01-12-2018 07:41:50 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 07:40:19 Tải xuống
Chapter 2 15-04-2019 23:02:57 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 07:40:21 Tải xuống
Chapter 4 15-04-2019 23:03:45 Tải xuống
Chapter 5 15-04-2019 23:05:36 Tải xuống
Chapter 6 15-04-2019 23:05:48 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 07:40:25 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 07:40:26 Tải xuống
Chapter 9 15-04-2019 23:10:03 Tải xuống
Chapter 10 15-04-2019 23:10:12 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 07:40:29 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 07:40:30 Tải xuống
Chapter 13 15-04-2019 23:11:54 Tải xuống
Chapter 14 15-04-2019 23:12:04 Tải xuống
Chapter 15 25-04-2019 12:48:10 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 07:40:34 Tải xuống
Chapter 17 25-04-2019 12:49:24 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 07:40:36 Tải xuống
Chapter 19 15-04-2019 23:15:01 Tải xuống
Chapter 20 15-04-2019 23:15:09 Tải xuống
Chapter 21 15-04-2019 23:20:48 Tải xuống
Chapter 22 15-04-2019 23:20:57 Tải xuống
Chapter 23 15-04-2019 23:21:06 Tải xuống
Chapter 24 15-04-2019 23:21:16 Tải xuống
Chapter 25 15-04-2019 23:21:22 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 07:40:44 Tải xuống
Chapter 27 15-04-2019 23:29:54 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 07:40:46 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 07:40:47 Tải xuống
Chapter 30 15-04-2019 23:33:49 Tải xuống
Chapter 31 15-04-2019 23:33:58 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 07:40:50 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 07:40:51 Tải xuống
Chapter 34 15-04-2019 23:41:51 Tải xuống
Chapter 35 15-04-2019 23:42:03 Tải xuống
Chapter 36 22-05-2019 09:53:59 Tải xuống
Chapter 37 22-05-2019 09:54:47 Tải xuống
Chapter 38 22-05-2019 10:00:05 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 07:40:57 Tải xuống
Chapter 40 15-04-2019 23:50:33 Tải xuống
Chapter 41 24-05-2019 08:48:41 Tải xuống
Chapter 42 24-05-2019 08:52:56 Tải xuống
Chapter 43 24-05-2019 08:59:59 Tải xuống
Chapter 44 24-05-2019 09:20:51 Tải xuống
Chapter 45 24-05-2019 09:23:09 Tải xuống
Chapter 46 24-05-2019 09:22:05 Tải xuống
Chapter 47 24-05-2019 09:33:27 Tải xuống
Chapter 48 24-05-2019 09:36:26 Tải xuống
Chapter 49 24-05-2019 09:51:17 Tải xuống
Chapter 50 24-05-2019 10:10:25 Tải xuống
Chapter 51 24-05-2019 10:14:32 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 07:41:11 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 07:41:13 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 07:41:13 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 07:41:14 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 07:41:15 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 07:41:16 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 07:41:17 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 07:41:18 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 07:41:19 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 07:41:20 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 07:41:21 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 07:41:22 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 07:41:23 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 07:41:24 Tải xuống
Chapter 66 01-12-2018 07:41:25 Tải xuống
Chapter 67 01-12-2018 07:41:26 Tải xuống
Chapter 68 01-12-2018 07:41:27 Tải xuống
Chapter 69 01-12-2018 07:41:28 Tải xuống
Chapter 70 01-12-2018 07:41:29 Tải xuống
Chapter 71 01-12-2018 07:41:30 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2018 07:41:31 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2018 07:41:31 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2018 07:41:33 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2018 07:41:34 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2018 07:41:34 Tải xuống
Chapter 77 01-12-2018 07:41:36 Tải xuống
Chapter 78 01-12-2018 07:41:38 Tải xuống
Chapter 79 01-12-2018 07:41:39 Tải xuống
Chapter 80 01-12-2018 07:41:39 Tải xuống
Chapter 81 01-12-2018 07:41:39 Tải xuống
Chapter 82 01-12-2018 07:41:41 Tải xuống
Chapter 83 01-12-2018 07:41:42 Tải xuống
Chapter 84 01-12-2018 07:41:43 Tải xuống
Chapter 85 01-12-2018 07:41:44 Tải xuống
Chapter 86 01-12-2018 07:41:45 Tải xuống
Chapter 87 01-12-2018 07:41:46 Tải xuống
Chapter 88 01-12-2018 07:41:47 Tải xuống
Chapter 89 01-12-2018 07:41:48 Tải xuống
Chapter 90 01-12-2018 07:41:48 Tải xuống
Chapter 91 01-12-2018 07:41:50 Tải xuống
Chapter 92 01-12-2018 07:41:51 Tải xuống
Chapter 93 01-12-2018 07:41:52 Tải xuống
Chapter 94 01-12-2018 07:41:53 Tải xuống
Chapter 95 01-12-2018 07:41:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh