Loading...

Elfen Lied

Tác giả: Okamoto Lynn
Thể loại: Action , Horror , Manga
Lần cập nhật cuối: 29-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Diclonius (người 2 sừng) là những cá thể đột biến được tạo ra bởi con người. Diclonius có khả năng đặc biệt kiểu như giác quan thứ 6. Những kẻ đột biến này sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả loài người. Lo ngại về sức mạnh của Diclonius, người ta cô lập các Diclonius trong các phòng thí nghiệm để đào tạo. Một Diclonius, Lucy, gây nổ nơi giam giữ, giết người hướng dẫn của mình và trốn thoát. Cô nhảy xuống biển sau khi bị bắn và bị đánh dạt vào một bờ biển. Sau đó, cô gặp Kota và Yuka. Họ gọi cô là Nyu và cho cô sống cùng…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 107: - End 03-12-2018 13:29:08 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 13:29:06 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 13:29:05 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 13:29:05 Tải xuống
Chapter 103 03-12-2018 13:29:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 13:27:19 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 13:27:19 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 13:27:20 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 13:27:21 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 13:27:22 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 13:27:23 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 13:27:24 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 13:27:24 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 13:27:26 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 13:27:27 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 13:27:28 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 13:27:29 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 13:27:30 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 13:27:31 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 13:27:32 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 13:27:33 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 13:27:34 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 13:27:35 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 13:27:36 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 13:27:37 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 13:27:38 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 13:27:39 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 13:27:40 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 13:27:41 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 13:27:41 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 13:27:43 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 13:27:44 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 13:27:46 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 13:27:47 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 13:27:48 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 13:27:49 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 13:27:49 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 13:27:51 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 13:27:52 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 13:27:53 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 13:27:54 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 13:27:55 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 13:27:56 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 13:27:57 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 13:27:58 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 13:27:59 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 13:28:00 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 13:28:01 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 13:28:02 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 13:28:04 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 13:28:04 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 13:28:05 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 13:28:07 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 13:28:08 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 13:28:09 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 13:28:10 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 13:28:11 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 13:28:11 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 13:28:13 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 13:28:14 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 13:28:14 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 13:28:15 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 13:28:16 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 13:28:18 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 13:28:19 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 13:28:20 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 13:28:20 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 13:28:21 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 13:28:22 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 13:28:23 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 13:28:24 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 13:28:25 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 13:28:26 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 13:28:27 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 13:28:29 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 13:28:30 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 13:28:31 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 13:28:32 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 13:28:33 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 13:28:35 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 13:28:35 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 13:28:36 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 13:28:36 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 13:28:38 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 13:28:39 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 13:28:40 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 13:28:41 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2018 13:28:41 Tải xuống
Chapter 84 03-12-2018 13:28:43 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 13:28:46 Tải xuống
Chapter 86 03-12-2018 13:28:46 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 13:28:47 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 13:28:48 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 13:28:49 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 13:28:49 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 13:28:51 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 13:28:51 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 13:28:52 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 13:28:54 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 13:28:55 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 13:28:55 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 13:28:56 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 13:28:58 Tải xuống
Chapter 99 03-12-2018 13:28:58 Tải xuống
Chapter 100 03-12-2018 13:28:59 Tải xuống
Chapter 101 03-12-2018 13:29:01 Tải xuống
Chapter 102 03-12-2018 13:29:02 Tải xuống
Chapter 103 03-12-2018 13:29:03 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 13:29:05 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 13:29:05 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 13:29:06 Tải xuống
Chapter 107: - End 03-12-2018 13:29:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh