Mắt quỷ Kyo

Tác giả: Kamijyo Akimine
Thể loại: Action , Adventure , Manga , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB. Sekigahara......Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó.....bất khả chiến bại.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 308: - The End 03-12-2018 09:43:36 Tải xuống
Chapter 306 03-12-2018 09:43:33 Tải xuống
Chapter 305 03-12-2018 09:43:33 Tải xuống
Chapter 304 03-12-2018 09:43:32 Tải xuống
Chapter 303 03-12-2018 09:43:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-01-2021 10:27:10 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 09:39:56 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 09:39:57 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 09:39:57 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 09:39:58 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 09:39:59 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 09:40:00 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 09:40:01 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 09:40:03 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 09:40:05 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 09:40:06 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 09:40:07 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 09:40:10 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 09:40:11 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 09:40:12 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 09:40:13 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 09:40:14 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 09:40:15 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 09:40:16 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 09:40:17 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 09:40:18 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 09:40:19 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 09:40:20 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 09:40:21 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 09:40:22 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 09:40:23 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 09:40:24 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 09:40:25 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 09:40:26 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 09:40:27 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 09:40:28 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 09:40:29 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 09:40:30 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 09:40:31 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 09:40:32 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 09:40:33 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 09:40:34 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 09:40:35 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 09:40:37 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 09:40:38 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 09:40:39 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 09:40:39 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 09:40:41 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 09:40:42 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 09:40:43 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 09:40:44 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 09:40:46 Tải xuống
Chapter 52 21-07-2019 13:11:22 Tải xuống
Chapter 53 30-08-2019 00:50:00 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 09:40:51 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 09:40:51 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 09:40:53 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 09:40:54 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 09:40:55 Tải xuống
Chapter 60 02-06-2019 01:18:23 Tải xuống
Chapter 61 18-06-2019 14:13:21 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 09:41:02 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 09:41:04 Tải xuống
Chapter 67 22-05-2019 12:56:12 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 09:41:09 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 09:41:10 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 09:41:11 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 09:41:12 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 09:41:15 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 09:41:16 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 09:41:17 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 09:41:17 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 09:41:21 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 09:41:22 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 09:41:23 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 09:41:18 Tải xuống
Chapter 80 16-06-2019 22:27:47 Tải xuống
Chapter 81 16-06-2019 22:28:00 Tải xuống
Chapter 82 07-08-2019 22:22:07 Tải xuống
Chapter 84 05-10-2019 14:17:51 Tải xuống
Chapter 86 31-07-2019 14:22:51 Tải xuống
Chapter 87 31-07-2019 14:23:00 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 09:41:24 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 09:41:25 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 09:41:26 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 09:41:27 Tải xuống
Chapter 184 03-12-2018 09:41:28 Tải xuống
Chapter 185 03-12-2018 09:41:29 Tải xuống
Chapter 186 03-12-2018 09:41:30 Tải xuống
Chapter 187 03-12-2018 09:41:31 Tải xuống
Chapter 188 03-12-2018 09:41:32 Tải xuống
Chapter 189 03-12-2018 09:41:33 Tải xuống
Chapter 190 03-12-2018 09:41:34 Tải xuống
Chapter 191 03-12-2018 09:41:35 Tải xuống
Chapter 192 03-12-2018 09:41:36 Tải xuống
Chapter 193 03-12-2018 09:41:37 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2018 09:41:38 Tải xuống
Chapter 195 03-12-2018 09:41:39 Tải xuống
Chapter 196 03-12-2018 09:41:40 Tải xuống
Chapter 197 03-12-2018 09:41:41 Tải xuống
Chapter 198 03-12-2018 09:41:42 Tải xuống
Chapter 199 03-12-2018 09:41:43 Tải xuống
Chapter 200 03-12-2018 09:41:45 Tải xuống
Chapter 201 03-12-2018 09:41:46 Tải xuống
Chapter 202 03-12-2018 09:41:46 Tải xuống
Chapter 203 03-12-2018 09:41:49 Tải xuống
Chapter 204 03-12-2018 09:41:49 Tải xuống
Chapter 205 03-12-2018 09:41:49 Tải xuống
Chapter 206 03-12-2018 09:41:51 Tải xuống
Chapter 207 03-12-2018 09:41:52 Tải xuống
Chapter 208 03-12-2018 09:41:53 Tải xuống
Chapter 209 03-12-2018 09:41:54 Tải xuống
Chapter 210 03-12-2018 09:41:55 Tải xuống
Chapter 211 03-12-2018 09:41:56 Tải xuống
Chapter 212 03-12-2018 09:41:57 Tải xuống
Chapter 213 03-12-2018 09:41:58 Tải xuống
Chapter 214 03-12-2018 09:41:59 Tải xuống
Chapter 215 03-12-2018 09:42:00 Tải xuống
Chapter 216 03-12-2018 09:42:01 Tải xuống
Chapter 217 03-12-2018 09:42:02 Tải xuống
Chapter 218 03-12-2018 09:42:05 Tải xuống
Chapter 219 03-12-2018 09:42:06 Tải xuống
Chapter 220 03-12-2018 09:42:07 Tải xuống
Chapter 221 03-12-2018 09:42:08 Tải xuống
Chapter 222 03-12-2018 09:42:09 Tải xuống
Chapter 223 03-12-2018 09:42:10 Tải xuống
Chapter 224 03-12-2018 09:42:11 Tải xuống
Chapter 225 03-12-2018 09:42:12 Tải xuống
Chapter 226 03-12-2018 09:42:13 Tải xuống
Chapter 227 03-12-2018 09:42:14 Tải xuống
Chapter 228 03-12-2018 09:42:15 Tải xuống
Chapter 229 03-12-2018 09:42:16 Tải xuống
Chapter 230 03-12-2018 09:42:17 Tải xuống
Chapter 231 03-12-2018 09:42:18 Tải xuống
Chapter 232 03-12-2018 09:42:19 Tải xuống
Chapter 233 03-12-2018 09:42:20 Tải xuống
Chapter 234 03-12-2018 09:42:21 Tải xuống
Chapter 235 03-12-2018 09:42:22 Tải xuống
Chapter 236 03-12-2018 09:42:23 Tải xuống
Chapter 237 03-12-2018 09:42:23 Tải xuống
Chapter 238 03-12-2018 09:42:25 Tải xuống
Chapter 239 03-12-2018 09:42:26 Tải xuống
Chapter 240 03-12-2018 09:42:27 Tải xuống
Chapter 241 03-12-2018 09:42:27 Tải xuống
Chapter 242 03-12-2018 09:42:29 Tải xuống
Chapter 243 03-12-2018 09:42:30 Tải xuống
Chapter 244 03-12-2018 09:42:30 Tải xuống
Chapter 245 03-12-2018 09:42:32 Tải xuống
Chapter 246 03-12-2018 09:42:32 Tải xuống
Chapter 247 03-12-2018 09:42:34 Tải xuống
Chapter 248 03-12-2018 09:42:35 Tải xuống
Chapter 249 03-12-2018 09:42:35 Tải xuống
Chapter 250 03-12-2018 09:42:37 Tải xuống
Chapter 251 03-12-2018 09:42:38 Tải xuống
Chapter 252 03-12-2018 09:42:39 Tải xuống
Chapter 253 03-12-2018 09:42:40 Tải xuống
Chapter 254 03-12-2018 09:42:41 Tải xuống
Chapter 255 03-12-2018 09:42:41 Tải xuống
Chapter 256 03-12-2018 09:42:43 Tải xuống
Chapter 257 03-12-2018 09:42:43 Tải xuống
Chapter 258 03-12-2018 09:42:46 Tải xuống
Chapter 259 03-12-2018 09:42:47 Tải xuống
Chapter 260 03-12-2018 09:42:47 Tải xuống
Chapter 261 03-12-2018 09:42:48 Tải xuống
Chapter 262 03-12-2018 09:42:49 Tải xuống
Chapter 263 03-12-2018 09:42:50 Tải xuống
Chapter 264 03-12-2018 09:42:51 Tải xuống
Chapter 265 03-12-2018 09:42:52 Tải xuống
Chapter 266 03-12-2018 09:42:53 Tải xuống
Chapter 267 03-12-2018 09:42:54 Tải xuống
Chapter 268 03-12-2018 09:42:55 Tải xuống
Chapter 269 03-12-2018 09:42:57 Tải xuống
Chapter 270 03-12-2018 09:42:57 Tải xuống
Chapter 271 03-12-2018 09:42:58 Tải xuống
Chapter 272 03-12-2018 09:42:59 Tải xuống
Chapter 273 03-12-2018 09:43:01 Tải xuống
Chapter 274 03-12-2018 09:43:02 Tải xuống
Chapter 275 03-12-2018 09:43:03 Tải xuống
Chapter 276 03-12-2018 09:43:04 Tải xuống
Chapter 277 03-12-2018 09:43:05 Tải xuống
Chapter 278 03-12-2018 09:43:06 Tải xuống
Chapter 279 03-12-2018 09:43:07 Tải xuống
Chapter 280 03-12-2018 09:43:08 Tải xuống
Chapter 281 03-12-2018 09:43:09 Tải xuống
Chapter 282 03-12-2018 09:43:10 Tải xuống
Chapter 283 03-12-2018 09:43:11 Tải xuống
Chapter 284 03-12-2018 09:43:12 Tải xuống
Chapter 285 03-12-2018 09:43:13 Tải xuống
Chapter 286 03-12-2018 09:43:14 Tải xuống
Chapter 287 03-12-2018 09:43:15 Tải xuống
Chapter 288 03-12-2018 09:43:16 Tải xuống
Chapter 289 03-12-2018 09:43:17 Tải xuống
Chapter 290 03-12-2018 09:43:18 Tải xuống
Chapter 291 03-12-2018 09:43:19 Tải xuống
Chapter 292 03-12-2018 09:43:20 Tải xuống
Chapter 293 03-12-2018 09:43:20 Tải xuống
Chapter 294 03-12-2018 09:43:22 Tải xuống
Chapter 295 03-12-2018 09:43:23 Tải xuống
Chapter 296 03-12-2018 09:43:24 Tải xuống
Chapter 297 03-12-2018 09:43:25 Tải xuống
Chapter 298 03-12-2018 09:43:26 Tải xuống
Chapter 299 03-12-2018 09:43:27 Tải xuống
Chapter 300 03-12-2018 09:43:28 Tải xuống
Chapter 301 03-12-2018 09:43:29 Tải xuống
Chapter 302 03-12-2018 09:43:30 Tải xuống
Chapter 303 03-12-2018 09:43:31 Tải xuống
Chapter 304 03-12-2018 09:43:32 Tải xuống
Chapter 305 03-12-2018 09:43:33 Tải xuống
Chapter 306 03-12-2018 09:43:33 Tải xuống
Chapter 308: - The End 03-12-2018 09:43:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh