Shin Gumiho - Hội Pháp Sư

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bộ truyện Hàn Quốc này kể về 1 con cáo 9 đuôi Kumihô mong muốn được trở thành một con người để giữ lời hứa với người cô yêu. Khi sắp đạt được mong ước đó, thì kiếm sĩ Mu Rông đã phong ấn cô vào thanh gươm ánh sáng và chính Mu Rông cũng bị Kumihô biến thành đá. Và 1000 năm sau, cậu bé Maru đã vô tình được chọn làm chủ nhân của thanh gươm ấy, và giải thoát cho Kumihô. Mọi thế lực hắc ám bắt đầu hồi sinh và trở lại, Kumihô và Maru sẽ làm gì? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của họ nhé...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 78.2 02-12-2018 20:01:20 Tải xuống
Chapter 78.1 02-12-2018 20:01:19 Tải xuống
Chapter 77.2 02-12-2018 20:01:18 Tải xuống
Chapter 77.1 02-12-2018 20:01:17 Tải xuống
Chapter 76.2 02-12-2018 20:01:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 02-12-2018 19:58:30 Tải xuống
Chapter 1.2 02-12-2018 19:58:31 Tải xuống
Chapter 2.1 02-12-2018 19:58:31 Tải xuống
Chapter 2.2 02-12-2018 19:58:32 Tải xuống
Chapter 3.1 02-12-2018 19:58:34 Tải xuống
Chapter 3.2 02-12-2018 19:58:34 Tải xuống
Chapter 4.1 04-10-2019 12:25:00 Tải xuống
Chapter 4.2 02-12-2018 19:58:37 Tải xuống
Chapter 5.1 02-12-2018 19:58:38 Tải xuống
Chapter 5.2 02-12-2018 19:58:39 Tải xuống
Chapter 6.1 02-12-2018 19:58:39 Tải xuống
Chapter 6.2 02-12-2018 19:58:41 Tải xuống
Chapter 7.1 02-12-2018 19:58:41 Tải xuống
Chapter 7.2 02-12-2018 19:58:43 Tải xuống
Chapter 8.1 02-12-2018 19:58:43 Tải xuống
Chapter 8.2 02-12-2018 19:58:45 Tải xuống
Chapter 9.1 02-12-2018 19:58:47 Tải xuống
Chapter 9.2 02-12-2018 19:58:48 Tải xuống
Chapter 10.1 02-12-2018 19:58:48 Tải xuống
Chapter 10.2 02-12-2018 19:58:49 Tải xuống
Chapter 11.1 02-12-2018 19:58:50 Tải xuống
Chapter 11.2 02-12-2018 19:58:51 Tải xuống
Chapter 12.1 02-12-2018 19:58:52 Tải xuống
Chapter 12.2 02-12-2018 19:58:54 Tải xuống
Chapter 13.1 02-12-2018 19:58:55 Tải xuống
Chapter 13.2 02-12-2018 19:58:56 Tải xuống
Chapter 14.1 02-12-2018 19:58:56 Tải xuống
Chapter 14.2 02-12-2018 19:58:57 Tải xuống
Chapter 14.3 02-12-2018 19:58:58 Tải xuống
Chapter 15.1 02-12-2018 19:58:59 Tải xuống
Chapter 15.2 02-12-2018 19:59:00 Tải xuống
Chapter 15.3 02-12-2018 19:59:02 Tải xuống
Chapter 15.4 02-12-2018 19:59:03 Tải xuống
Chapter 16.1 02-12-2018 19:59:05 Tải xuống
Chapter 16.2 02-12-2018 19:59:05 Tải xuống
Chapter 16.3 02-12-2018 19:59:06 Tải xuống
Chapter 17.1 02-12-2018 19:59:07 Tải xuống
Chapter 17.2 02-12-2018 19:59:08 Tải xuống
Chapter 17.3 02-12-2018 19:59:09 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 19:59:10 Tải xuống
Chapter 19.1 02-12-2018 19:59:11 Tải xuống
Chapter 19.2 02-12-2018 19:59:12 Tải xuống
Chapter 20.1 02-12-2018 19:59:13 Tải xuống
Chapter 20.2 02-12-2018 19:59:14 Tải xuống
Chapter 20.3 02-12-2018 19:59:15 Tải xuống
Chapter 21.1 02-12-2018 19:59:16 Tải xuống
Chapter 21.2 02-12-2018 19:59:17 Tải xuống
Chapter 21.3 02-12-2018 19:59:18 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 19:59:19 Tải xuống
Chapter 23.1 02-12-2018 19:59:20 Tải xuống
Chapter 23.2 02-12-2018 19:59:21 Tải xuống
Chapter 24.1 02-12-2018 19:59:22 Tải xuống
Chapter 24.2 02-12-2018 19:59:23 Tải xuống
Chapter 24.3 05-10-2019 11:15:43 Tải xuống
Chapter 25.1 02-12-2018 19:59:26 Tải xuống
Chapter 25.2 02-12-2018 19:59:26 Tải xuống
Chapter 26.1 02-12-2018 19:59:28 Tải xuống
Chapter 26.2 02-12-2018 19:59:28 Tải xuống
Chapter 27.1 02-12-2018 19:59:29 Tải xuống
Chapter 27.2 02-12-2018 19:59:30 Tải xuống
Chapter 28.1 02-12-2018 19:59:31 Tải xuống
Chapter 28.2 02-12-2018 19:59:32 Tải xuống
Chapter 29.1 05-10-2019 12:35:48 Tải xuống
Chapter 29.2 05-10-2019 12:23:53 Tải xuống
Chapter 30.1 05-10-2019 12:34:48 Tải xuống
Chapter 30.2 02-12-2018 19:59:36 Tải xuống
Chapter 31.1 02-12-2018 19:59:37 Tải xuống
Chapter 31.2 02-12-2018 19:59:38 Tải xuống
Chapter 32.1 02-12-2018 19:59:39 Tải xuống
Chapter 32.2 02-12-2018 19:59:40 Tải xuống
Chapter 33.1 02-12-2018 19:59:41 Tải xuống
Chapter 33.2 26-05-2019 17:01:50 Tải xuống
Chapter 34.1 02-12-2018 19:59:43 Tải xuống
Chapter 34.2 02-12-2018 19:59:45 Tải xuống
Chapter 35.1 02-12-2018 19:59:46 Tải xuống
Chapter 35.2 02-12-2018 19:59:47 Tải xuống
Chapter 36.1 02-12-2018 19:59:48 Tải xuống
Chapter 36.2 02-12-2018 19:59:49 Tải xuống
Chapter 37.1 02-12-2018 19:59:50 Tải xuống
Chapter 37.2 02-12-2018 19:59:51 Tải xuống
Chapter 38.1 02-12-2018 19:59:52 Tải xuống
Chapter 38.2 02-12-2018 19:59:53 Tải xuống
Chapter 39.1 02-12-2018 19:59:54 Tải xuống
Chapter 39.2 02-12-2018 19:59:55 Tải xuống
Chapter 40.1 02-12-2018 19:59:56 Tải xuống
Chapter 40.2 02-12-2018 19:59:57 Tải xuống
Chapter 41.1 02-12-2018 19:59:58 Tải xuống
Chapter 41.2 02-12-2018 19:59:59 Tải xuống
Chapter 42.1 02-12-2018 20:00:00 Tải xuống
Chapter 42.2 02-12-2018 20:00:01 Tải xuống
Chapter 43.1 02-12-2018 20:00:03 Tải xuống
Chapter 43.2 02-12-2018 20:00:05 Tải xuống
Chapter 44.1 02-12-2018 20:00:06 Tải xuống
Chapter 44.2 02-12-2018 20:00:07 Tải xuống
Chapter 45.1 02-12-2018 20:00:08 Tải xuống
Chapter 45.2 02-12-2018 20:00:09 Tải xuống
Chapter 46.1 02-12-2018 20:00:10 Tải xuống
Chapter 46.2 02-12-2018 20:00:11 Tải xuống
Chapter 47.1 02-12-2018 20:00:12 Tải xuống
Chapter 47.2 02-12-2018 20:00:13 Tải xuống
Chapter 48.1 02-12-2018 20:00:15 Tải xuống
Chapter 48.2 02-12-2018 20:00:16 Tải xuống
Chapter 49.1 02-12-2018 20:00:18 Tải xuống
Chapter 49.2 02-12-2018 20:00:18 Tải xuống
Chapter 50.1 02-12-2018 20:00:19 Tải xuống
Chapter 50.2 02-12-2018 20:00:21 Tải xuống
Chapter 51.1 02-12-2018 20:00:22 Tải xuống
Chapter 51.2 02-12-2018 20:00:22 Tải xuống
Chapter 52.1 02-12-2018 20:00:24 Tải xuống
Chapter 52.2 02-12-2018 20:00:25 Tải xuống
Chapter 53.1 02-12-2018 20:00:25 Tải xuống
Chapter 53.2 02-12-2018 20:00:26 Tải xuống
Chapter 54.1 02-12-2018 20:00:27 Tải xuống
Chapter 54.2 02-12-2018 20:00:28 Tải xuống
Chapter 55.1 02-12-2018 20:00:29 Tải xuống
Chapter 55.2 02-12-2018 20:00:30 Tải xuống
Chapter 56.1 02-12-2018 20:00:31 Tải xuống
Chapter 56.2 02-12-2018 20:00:32 Tải xuống
Chapter 57.1 02-12-2018 20:00:33 Tải xuống
Chapter 57.2 02-12-2018 20:00:34 Tải xuống
Chapter 58.1 02-12-2018 20:00:35 Tải xuống
Chapter 58.2 02-12-2018 20:00:36 Tải xuống
Chapter 59.1 02-12-2018 20:00:37 Tải xuống
Chapter 59.2 02-12-2018 20:00:38 Tải xuống
Chapter 60.1 02-12-2018 20:00:39 Tải xuống
Chapter 60.2 02-12-2018 20:00:40 Tải xuống
Chapter 60.3 02-12-2018 20:00:42 Tải xuống
Chapter 61.1 02-12-2018 20:00:42 Tải xuống
Chapter 61.2 02-12-2018 20:00:43 Tải xuống
Chapter 62.1 02-12-2018 20:00:44 Tải xuống
Chapter 62.2 02-12-2018 20:00:46 Tải xuống
Chapter 63.1 02-12-2018 20:00:47 Tải xuống
Chapter 63.2 02-12-2018 20:00:48 Tải xuống
Chapter 63.3 02-12-2018 20:00:49 Tải xuống
Chapter 64.1 02-12-2018 20:00:50 Tải xuống
Chapter 64.2 02-12-2018 20:00:52 Tải xuống
Chapter 65.1 02-12-2018 20:00:53 Tải xuống
Chapter 65.2 02-12-2018 20:00:53 Tải xuống
Chapter 66.1 02-12-2018 20:00:54 Tải xuống
Chapter 66.2 02-12-2018 20:00:55 Tải xuống
Chapter 67.1 02-12-2018 20:00:56 Tải xuống
Chapter 67.2 02-12-2018 20:00:57 Tải xuống
Chapter 68.1 02-12-2018 20:00:58 Tải xuống
Chapter 68.2 02-12-2018 20:00:59 Tải xuống
Chapter 69.1 02-12-2018 20:01:00 Tải xuống
Chapter 69.2 02-12-2018 20:01:02 Tải xuống
Chapter 70.1 02-12-2018 20:01:03 Tải xuống
Chapter 70.2 02-12-2018 20:01:04 Tải xuống
Chapter 71.1 02-12-2018 20:01:05 Tải xuống
Chapter 71.2 02-12-2018 20:01:06 Tải xuống
Chapter 72.1 02-12-2018 20:01:07 Tải xuống
Chapter 72.2 02-12-2018 20:01:08 Tải xuống
Chapter 73.1 02-12-2018 20:01:09 Tải xuống
Chapter 73.2 02-12-2018 20:01:10 Tải xuống
Chapter 74.1 02-12-2018 20:01:11 Tải xuống
Chapter 74.2 02-12-2018 20:01:12 Tải xuống
Chapter 75.1 02-12-2018 20:01:13 Tải xuống
Chapter 75.2 02-12-2018 20:01:14 Tải xuống
Chapter 76.1 02-12-2018 20:01:15 Tải xuống
Chapter 76.2 02-12-2018 20:01:16 Tải xuống
Chapter 77.1 02-12-2018 20:01:17 Tải xuống
Chapter 77.2 02-12-2018 20:01:18 Tải xuống
Chapter 78.1 02-12-2018 20:01:19 Tải xuống
Chapter 78.2 02-12-2018 20:01:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh