Tướng Quân Mời Xuất Đạo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một nhóm người cổ đại trong lúc đánh nhau bị xuyên không về hiện đại? Hoàng thượng mở công ty làm phim, ép tướng quân phải xuất đạo? Tướng quân thích thái tử, lại là nữ cải nam trang. Là vị tướng quân gây cười nhất trong lịch sử…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60 29-11-2018 06:40:39 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 06:40:37 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 06:40:35 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 06:40:34 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 06:40:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 06:38:43 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 06:38:44 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 06:38:45 Tải xuống
Chapter 4 10-04-2019 20:48:17 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 06:38:47 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 06:38:49 Tải xuống
Chapter 7 10-04-2019 20:55:28 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 06:38:52 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 06:38:54 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 06:38:56 Tải xuống
Chapter 11 10-04-2019 21:05:08 Tải xuống
Chapter 12 10-04-2019 21:08:10 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 06:39:03 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 06:39:07 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 06:39:08 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 06:39:09 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 06:39:11 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 06:39:13 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 06:39:21 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 06:39:21 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 06:39:21 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 06:39:22 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 06:39:23 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 06:39:25 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 06:39:28 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 06:39:29 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 06:39:31 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 06:39:33 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 06:39:35 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 06:39:37 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 06:39:39 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 06:39:41 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 06:39:43 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 06:39:45 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 06:39:47 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 06:39:49 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 06:39:51 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 06:39:53 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 06:39:55 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 06:40:01 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 06:39:59 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 06:40:03 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 06:40:05 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 06:40:08 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 06:40:10 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 06:40:11 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 06:40:14 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 06:40:16 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 06:40:17 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 06:40:19 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 06:40:21 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 06:40:23 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 06:40:25 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 06:40:27 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 06:40:29 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 06:40:31 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 06:40:34 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 06:40:35 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 06:40:37 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 06:40:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh