Loading...

Thấu Ngọc Từ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Supernatural , Shoujo , Romance , Mystery , Manhua , Drama , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc. Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch. Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù cuối cùng trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 36 01-12-2018 06:52:37 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 06:52:36 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 06:52:35 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 06:52:34 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 06:52:33 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 06:52:01 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 06:52:04 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 06:52:04 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 06:52:05 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 06:52:06 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 06:52:08 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 06:52:10 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 06:52:10 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 06:52:10 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 06:52:11 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 06:52:12 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 06:52:13 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 06:52:14 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 06:52:15 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 06:52:15 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 06:52:17 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 06:52:17 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 06:52:19 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 06:52:20 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 06:52:20 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 06:52:22 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 06:52:23 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 06:52:23 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 06:52:25 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 06:52:25 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 06:52:27 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 06:52:28 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 06:52:29 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 06:52:30 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 06:52:31 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 06:52:31 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 06:52:33 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 06:52:34 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 06:52:35 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 06:52:36 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 06:52:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh