Hoàng Phi Hồng Phần IV

Tác giả: Takeshi Maekawa
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Tragedy
Lần cập nhật cuối: 12-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là Chap 40 của series truyện Tekken Chinmi Legends (nghĩa là vẫn thuộc Hoàng phi hồng phần 3 : giải cứu công chúa ) nhưng mọi chuyện ở phần công chúa đó đã kết thúc tốt đẹp , Câu chuyện lại bắt đầu với một cuộc phiêu lưu mới đối với Chinmi ( còn gọi là :Phi Hồng , Đại Hùng , Trần mẫn ... ) nên mình mạo muội tách ra riêng thành một bài đăng mới và đặt là Hoàng Phi Hồng Phần 4 cho mạch lạc Nội dung thì khỏi nói , kịch tính , hấp dẫn , ý nghĩa và đầy những pha võ thuật được vẽ rất đẹp mắt ... Hầu như Ai đã từng đọc qua bất cứ phần nào của loạt truyện này đều tìm toàn bộ các phần khác để đọc !!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 157: Raw 12-04-2021 20:12:14 Tải xuống
Chapter 156: Raw 24-12-2020 16:00:41 Tải xuống
Chapter 155: Raw 24-12-2020 16:00:43 Tải xuống
Chapter 154: Raw 09-02-2020 12:36:57 Tải xuống
Chapter 154 24-12-2020 16:00:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 39 24-12-2020 16:01:57 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 19:03:02 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 19:03:06 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 19:03:08 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 19:03:10 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 19:03:12 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 19:03:14 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 19:03:16 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 19:03:18 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 19:03:20 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 19:03:22 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 19:03:24 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 19:03:26 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 19:03:28 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 19:03:30 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 19:03:32 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 19:03:34 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 19:03:36 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 19:03:38 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 19:03:39 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 19:03:42 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 19:03:44 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 19:03:45 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 19:03:48 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 19:03:50 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 19:03:52 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 19:03:54 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 19:03:55 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 19:03:58 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 19:04:00 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 19:04:04 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 19:04:06 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 19:04:08 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 19:04:10 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 19:04:12 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 19:04:14 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 19:04:16 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 19:04:17 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 19:04:20 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 19:04:22 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 19:04:24 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 19:04:26 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 19:04:28 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 19:04:30 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 19:04:32 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 19:04:34 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 19:04:36 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 19:04:38 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 19:04:40 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 19:04:42 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 19:04:44 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 19:04:46 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 19:04:48 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 19:04:50 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 19:04:52 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 19:04:54 Tải xuống
Chapter 95 24-12-2020 16:01:54 Tải xuống
Chapter 96 23-09-2019 20:36:58 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 19:05:00 Tải xuống
Chapter 98 24-12-2020 16:01:44 Tải xuống
Chapter 99 24-08-2019 19:05:46 Tải xuống
Chapter 100 24-12-2020 16:01:33 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 19:05:10 Tải xuống
Chapter 102 23-09-2019 20:40:48 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 19:05:14 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 19:05:15 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 19:05:18 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 19:05:19 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 19:05:22 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 19:05:24 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 19:05:25 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 19:05:28 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 19:05:29 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 19:05:32 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 19:05:34 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 19:05:36 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 19:05:38 Tải xuống
Chapter 116 16-09-2019 08:06:55 Tải xuống
Chapter 117 29-11-2018 19:05:41 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 19:05:44 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 19:05:46 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 19:05:48 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 19:05:49 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 19:05:52 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 19:05:54 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 19:05:55 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 19:05:57 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 19:05:59 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 19:06:04 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 19:06:05 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 19:06:07 Tải xuống
Chapter 130 29-11-2018 19:06:09 Tải xuống
Chapter 131: Chạm trán kẻ lạ mặt 29-11-2018 19:06:11 Tải xuống
Chapter 132: Niềm tin trái ngược 29-11-2018 19:06:13 Tải xuống
Chapter 133: Tìm kiếm trong đêm 29-11-2018 19:06:15 Tải xuống
Chapter 134: Mãnh thú 24-12-2020 16:01:33 Tải xuống
Chapter 135: Không thỏa mãn 29-11-2018 19:06:19 Tải xuống
Chapter 136 24-12-2020 16:01:24 Tải xuống
Chapter 137: Dụng ý 05-08-2019 21:40:11 Tải xuống
Chapter 138 29-11-2018 19:06:25 Tải xuống
Chapter 139 24-12-2020 16:01:11 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 19:06:29 Tải xuống
Chapter 141 24-12-2020 16:01:04 Tải xuống
Chapter 142 24-12-2020 16:00:58 Tải xuống
Chapter 142: Raw 22-04-2019 04:46:08 Tải xuống
Chapter 143 09-09-2019 17:25:46 Tải xuống
Chapter 143: Raw 13-05-2019 09:57:21 Tải xuống
Chapter 144 09-09-2019 17:25:50 Tải xuống
Chapter 145 09-09-2019 17:25:51 Tải xuống
Chapter 145: Raw 13-01-2019 06:32:09 Tải xuống
Chapter 146 09-09-2019 17:25:53 Tải xuống
Chapter 147 09-09-2019 17:25:58 Tải xuống
Chapter 147: Raw 17-04-2019 14:24:33 Tải xuống
Chapter 148 12-09-2019 08:12:05 Tải xuống
Chapter 149 31-10-2019 23:19:19 Tải xuống
Chapter 149: Raw 09-09-2019 17:26:05 Tải xuống
Chapter 150 31-10-2019 23:18:53 Tải xuống
Chapter 151 02-12-2020 14:49:53 Tải xuống
Chapter 152 24-12-2020 16:01:01 Tải xuống
Chapter 153 24-12-2020 16:00:48 Tải xuống
Chapter 153: Raw 16-01-2020 07:06:43 Tải xuống
Chapter 154 24-12-2020 16:00:45 Tải xuống
Chapter 154: Raw 09-02-2020 12:36:57 Tải xuống
Chapter 155: Raw 24-12-2020 16:00:43 Tải xuống
Chapter 156: Raw 24-12-2020 16:00:41 Tải xuống
Chapter 157: Raw 12-04-2021 20:12:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh