Angel Densetsu

Tác giả: Norihiro Yagi
Thể loại: Action , Adventure , Manga , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Seiichirou Kitano là 1 cậu học sinh cấp 3 với trái tim của 1 thiên thần và gương mặt của ác quỷ. Bản chất vốn tốt bụng và quan tâm đến người khác, nhưng cậu luôn bị xa lánh và khiếp sợ bởi ngoại hình quá sức dữ tướng của mình. Sau khi chuyển đến trường mới,những tin đồn lan nhanh về cậu ta như 1 kẻ nguy hiểm, nghiện ngập, thậm chí là đã từng giết người. Trong khi đó, bản thân cậu hoàn toàn không hề ý thức được những gì người khác cảm thấy vê vẻ ngoài của mình, điều này đã dẫn đến 1 loạt tình huống hài hước...
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 03:38:53 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 03:38:54 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 03:38:55 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 03:38:56 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 03:38:57 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 03:38:58 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 03:38:59 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 03:39:00 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 03:39:01 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 03:39:02 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 03:39:05 Tải xuống
Chapter 13.1 01-12-2018 03:39:05 Tải xuống
Chapter 13.2 01-12-2018 03:39:06 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 03:39:08 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 03:39:09 Tải xuống
Chapter 16.1 01-12-2018 03:39:09 Tải xuống
Chapter 16.2 01-12-2018 03:39:10 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 03:39:12 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 03:39:13 Tải xuống
Chapter 19.1 01-12-2018 03:39:13 Tải xuống
Chapter 19.2 01-12-2018 03:39:14 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 03:39:16 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 03:39:17 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 03:39:18 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 03:39:18 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 03:39:20 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 03:39:21 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 03:39:22 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 03:39:23 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 03:39:24 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 03:39:24 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 03:39:26 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 03:39:26 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 03:39:28 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 03:39:29 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 03:39:30 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 03:39:31 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 03:39:32 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 03:39:33 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 03:39:34 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 03:39:35 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 03:39:36 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 03:39:37 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 03:39:38 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 03:39:39 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 03:39:40 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 03:39:41 Tải xuống
Chapter 46.1 01-12-2018 03:39:41 Tải xuống
Chapter 46.2 01-12-2018 03:39:42 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 03:39:44 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 03:39:44 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 03:39:47 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 03:39:47 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 03:39:48 Tải xuống
Chapter 52.1 01-12-2018 03:39:48 Tải xuống
Chapter 52.2 01-12-2018 03:39:49 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 03:39:51 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 03:39:51 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 03:39:52 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 03:39:54 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 03:39:55 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 03:39:56 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 03:39:56 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 03:39:58 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 03:39:59 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 03:39:59 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 03:40:01 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 03:40:02 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 03:40:04 Tải xuống
Chapter 66 01-12-2018 03:40:05 Tải xuống
Chapter 67 01-12-2018 03:40:05 Tải xuống
Chapter 68 01-12-2018 03:40:07 Tải xuống
Chapter 69 01-12-2018 03:40:07 Tải xuống
Chapter 70: The Great Demonic Ant Lion ... 01-12-2018 03:40:08 Tải xuống
Chapter 71: The Advent Upon Leo-s Angui ... 01-12-2018 03:40:09 Tải xuống
Chapter 72: Pieces of the Beautiful Ang ... 01-12-2018 03:40:10 Tải xuống
Chapter 73: Mark of the Lady 01-12-2018 03:40:11 Tải xuống
Chapter 74: He Who Will Not Fall 01-12-2018 03:40:12 Tải xuống
Chapter 76: Days of Our Youth Part 001 01-12-2018 03:40:13 Tải xuống
Chapter 77: Days of Our Youth Part 002 01-12-2018 03:40:14 Tải xuống
Chapter 78: Days of Our Youth Part 003 01-12-2018 03:40:15 Tải xuống
Chapter 79: Upon My Love- Greed- and Pr ... 01-12-2018 03:40:16 Tải xuống
Chapter 80: Manse of Evil 01-12-2018 03:40:17 Tải xuống
Chapter 81: Trouble of Takehisa 01-12-2018 03:40:19 Tải xuống
Chapter 82: A Day of Blue Skies 01-12-2018 03:40:19 Tải xuống
Chapter 83: Waiting for the Fateful Wor ... 01-12-2018 03:40:20 Tải xuống
Chapter 84: The Final Holy War 01-12-2018 03:40:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh