Loading...

Đại Chúa Tể

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 174 04-04-2020 20:25:49 Tải xuống
Chapter 163 19-05-2020 10:48:55 Tải xuống
Chapter 162 26-04-2020 01:53:08 Tải xuống
Chapter 161 23-04-2020 19:36:41 Tải xuống
Chapter 160 31-03-2020 23:25:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-06-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 1 28-01-2019 06:54:12 Tải xuống
Chapter 2 28-01-2019 06:54:19 Tải xuống
Chapter 3 28-01-2019 06:54:24 Tải xuống
Chapter 4 28-01-2019 06:54:30 Tải xuống
Chapter 5 28-01-2019 06:54:36 Tải xuống
Chapter 6 28-01-2019 06:54:42 Tải xuống
Chapter 7 28-01-2019 06:54:48 Tải xuống
Chapter 8 28-01-2019 06:54:54 Tải xuống
Chapter 9 28-01-2019 06:55:00 Tải xuống
Chapter 10 28-01-2019 06:55:06 Tải xuống
Chapter 11 28-01-2019 06:55:12 Tải xuống
Chapter 12 28-01-2019 06:55:18 Tải xuống
Chapter 13 28-01-2019 06:55:24 Tải xuống
Chapter 14 26-05-2019 14:19:42 Tải xuống
Chapter 15 28-01-2019 06:55:36 Tải xuống
Chapter 16 28-01-2019 06:55:42 Tải xuống
Chapter 17 28-01-2019 06:55:48 Tải xuống
Chapter 18 27-08-2019 13:25:01 Tải xuống
Chapter 19 28-01-2019 06:56:00 Tải xuống
Chapter 20 06-11-2019 09:55:07 Tải xuống
Chapter 21 27-08-2019 13:27:09 Tải xuống
Chapter 22 27-08-2019 13:27:18 Tải xuống
Chapter 23 27-08-2019 13:34:23 Tải xuống
Chapter 24 27-08-2019 13:34:32 Tải xuống
Chapter 25 28-01-2019 06:56:42 Tải xuống
Chapter 26 28-01-2019 06:56:48 Tải xuống
Chapter 26.2 19-05-2019 10:20:38 Tải xuống
Chapter 26.5 26-05-2019 14:51:06 Tải xuống
Chapter 27 28-01-2019 06:57:12 Tải xuống
Chapter 28 27-08-2019 18:41:52 Tải xuống
Chapter 29 27-08-2019 18:42:05 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 19:54:35 Tải xuống
Chapter 31 27-08-2019 18:56:03 Tải xuống
Chapter 32 27-08-2019 18:56:17 Tải xuống
Chapter 33 27-08-2019 19:04:48 Tải xuống
Chapter 34 27-08-2019 19:04:58 Tải xuống
Chapter 35 27-08-2019 19:05:14 Tải xuống
Chapter 36 27-08-2019 19:17:08 Tải xuống
Chapter 37 27-08-2019 19:17:34 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 19:55:25 Tải xuống
Chapter 39 27-08-2019 19:36:25 Tải xuống
Chapter 40 27-08-2019 19:37:05 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 19:55:33 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 19:55:34 Tải xuống
Chapter 43 27-08-2019 19:53:27 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 19:55:39 Tải xuống
Chapter 45 27-08-2019 19:59:19 Tải xuống
Chapter 46 27-08-2019 19:59:32 Tải xuống
Chapter 47 27-08-2019 19:59:44 Tải xuống
Chapter 48 28-01-2019 06:59:24 Tải xuống
Chapter 49 25-07-2019 12:48:52 Tải xuống
Chapter 50 27-08-2019 20:20:53 Tải xuống
Chapter 51 27-08-2019 20:20:51 Tải xuống
Chapter 52 27-08-2019 20:21:42 Tải xuống
Chapter 53 27-08-2019 20:21:18 Tải xuống
Chapter 54 27-08-2019 20:21:37 Tải xuống
Chapter 55 14-05-2019 13:08:24 Tải xuống
Chapter 56 14-05-2019 13:13:27 Tải xuống
Chapter 57 14-05-2019 13:18:53 Tải xuống
Chapter 58 27-08-2019 20:49:07 Tải xuống
Chapter 59 27-08-2019 20:49:18 Tải xuống
Chapter 60 27-08-2019 20:49:30 Tải xuống
Chapter 61 27-08-2019 20:49:43 Tải xuống
Chapter 62 27-08-2019 21:05:28 Tải xuống
Chapter 63 27-08-2019 21:15:16 Tải xuống
Chapter 64 14-05-2019 18:40:54 Tải xuống
Chapter 65 19-05-2019 17:46:44 Tải xuống
Chapter 66 19-05-2019 17:51:54 Tải xuống
Chapter 67 19-05-2019 17:55:48 Tải xuống
Chapter 68 27-08-2019 21:34:11 Tải xuống
Chapter 69 27-08-2019 21:34:19 Tải xuống
Chapter 70 27-08-2019 21:34:38 Tải xuống
Chapter 70.5 19-05-2020 10:49:10 Tải xuống
Chapter 71 14-05-2019 22:27:15 Tải xuống
Chapter 71.5 14-05-2019 22:31:39 Tải xuống
Chapter 72 14-05-2019 22:33:21 Tải xuống
Chapter 73 14-05-2019 22:35:40 Tải xuống
Chapter 74 14-05-2019 22:36:40 Tải xuống
Chapter 75 27-08-2019 21:54:28 Tải xuống
Chapter 76 27-08-2019 21:54:40 Tải xuống
Chapter 77 27-08-2019 21:54:49 Tải xuống
Chapter 78 19-05-2019 19:18:53 Tải xuống
Chapter 79 19-05-2019 19:36:44 Tải xuống
Chapter 80 27-08-2019 22:08:32 Tải xuống
Chapter 81 27-08-2019 22:08:45 Tải xuống
Chapter 82 19-05-2019 19:52:30 Tải xuống
Chapter 83 19-05-2019 19:55:08 Tải xuống
Chapter 84 27-08-2019 22:17:10 Tải xuống
Chapter 85 19-05-2019 20:00:57 Tải xuống
Chapter 86 19-05-2019 20:01:41 Tải xuống
Chapter 86.5 19-05-2019 20:03:36 Tải xuống
Chapter 87 08-04-2019 23:19:29 Tải xuống
Chapter 88 19-05-2019 20:07:10 Tải xuống
Chapter 89 28-01-2019 07:04:26 Tải xuống
Chapter 90 28-01-2019 07:04:32 Tải xuống
Chapter 91 19-05-2019 20:28:37 Tải xuống
Chapter 91.5 19-05-2019 20:32:39 Tải xuống
Chapter 92 28-01-2019 07:04:49 Tải xuống
Chapter 93 28-01-2019 07:04:55 Tải xuống
Chapter 94 19-05-2019 20:42:45 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 19:55:42 Tải xuống
Chapter 96 28-01-2019 07:05:13 Tải xuống
Chapter 97 19-05-2019 20:51:11 Tải xuống
Chapter 98 19-05-2019 20:52:07 Tải xuống
Chapter 99 28-01-2019 07:05:31 Tải xuống
Chapter 100 28-01-2019 07:05:36 Tải xuống
Chapter 101 28-01-2019 07:05:51 Tải xuống
Chapter 102 28-01-2019 07:05:54 Tải xuống
Chapter 103 28-01-2019 07:06:00 Tải xuống
Chapter 104 28-01-2019 07:06:06 Tải xuống
Chapter 105 28-01-2019 07:06:12 Tải xuống
Chapter 106 28-01-2019 07:06:18 Tải xuống
Chapter 107 02-02-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 108 02-02-2019 20:42:17 Tải xuống
Chapter 109 04-02-2019 07:32:06 Tải xuống
Chapter 110 19-02-2019 20:07:54 Tải xuống
Chapter 111 08-04-2019 23:19:30 Tải xuống
Chapter 112 08-04-2019 23:19:34 Tải xuống
Chapter 113 08-04-2019 23:19:36 Tải xuống
Chapter 114 08-04-2019 23:19:39 Tải xuống
Chapter 115 08-04-2019 23:12:01 Tải xuống
Chapter 116 08-04-2019 23:19:43 Tải xuống
Chapter 117 08-04-2019 23:19:45 Tải xuống
Chapter 118 08-04-2019 23:19:48 Tải xuống
Chapter 119 08-04-2019 23:19:51 Tải xuống
Chapter 120 04-05-2019 19:55:45 Tải xuống
Chapter 121 04-05-2019 19:55:48 Tải xuống
Chapter 122 27-08-2019 17:40:40 Tải xuống
Chapter 123 28-08-2019 00:27:19 Tải xuống
Chapter 124 28-08-2019 00:27:35 Tải xuống
Chapter 125 04-05-2019 19:56:04 Tải xuống
Chapter 126 03-06-2019 20:36:14 Tải xuống
Chapter 127 08-06-2019 14:17:24 Tải xuống
Chapter 128 19-06-2019 16:48:15 Tải xuống
Chapter 129 21-06-2019 12:00:18 Tải xuống
Chapter 130 11-07-2019 15:30:16 Tải xuống
Chapter 131 13-07-2019 12:06:14 Tải xuống
Chapter 132 20-07-2019 22:40:48 Tải xuống
Chapter 133 24-07-2019 17:16:28 Tải xuống
Chapter 134 17-03-2020 21:49:59 Tải xuống
Chapter 135 15-08-2019 15:36:17 Tải xuống
Chapter 136 24-08-2019 18:34:05 Tải xuống
Chapter 137 24-08-2019 18:34:06 Tải xuống
Chapter 138 24-08-2019 18:34:11 Tải xuống
Chapter 139 24-08-2019 18:34:12 Tải xuống
Chapter 140 24-08-2019 18:34:17 Tải xuống
Chapter 141 24-08-2019 18:34:19 Tải xuống
Chapter 142 30-08-2019 09:24:12 Tải xuống
Chapter 143 14-09-2019 20:06:23 Tải xuống
Chapter 144 16-09-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 145 19-09-2019 16:06:17 Tải xuống
Chapter 146 21-09-2019 11:08:09 Tải xuống
Chapter 147 05-10-2019 23:30:45 Tải xuống
Chapter 148 08-10-2019 00:09:18 Tải xuống
Chapter 149 18-10-2019 19:11:28 Tải xuống
Chapter 150 24-10-2019 11:06:55 Tải xuống
Chapter 151 30-10-2019 19:07:50 Tải xuống
Chapter 152 17-11-2019 10:39:50 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2019 18:42:43 Tải xuống
Chapter 154 23-12-2019 00:02:26 Tải xuống
Chapter 155 02-01-2020 20:07:21 Tải xuống
Chapter 156 22-01-2020 20:36:47 Tải xuống
Chapter 157 06-02-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 158 22-02-2020 10:36:09 Tải xuống
Chapter 159 09-03-2020 19:42:13 Tải xuống
Chapter 160 31-03-2020 23:25:15 Tải xuống
Chapter 161 23-04-2020 19:36:41 Tải xuống
Chapter 162 26-04-2020 01:53:08 Tải xuống
Chapter 163 19-05-2020 10:48:55 Tải xuống
Chapter 174 04-04-2020 20:25:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh