Loading...

Mob Psycho 100

Tác giả: ONE
Thể loại: Action , Comedy , Psychological , School Life , Shounen , Slice of Life , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện nét vẽ hơi bựa nhưng khá hay, các bạn chịu khó theo dõi nha! Kageyama Shigeo (a.k.a. “Mob”) là một học sinh lớp 8 có khả năng tâm linh. Cậu ta có thể bẻ cong thìa hoặc nhấc đồ vật từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu hạn chế sử dụng khả năng của mình vì sợ mọi người chú ý. Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm là làm bạn với một cô gái trong lớp, Tsubomi. Với người cố vấn “tâm linh” của mình( không có khả năng tâm linh), cậu tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, và từ từ nhận ra mục đích thực sự của cuộc sống của cậu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 91: 90.10 15-07-2019 12:24:05 Tải xuống
Chapter 91.2 18-09-2019 08:15:55 Tải xuống
Chapter 91.1: 90.11 01-12-2018 04:02:47 Tải xuống
Chapter 90.9 01-12-2018 04:02:45 Tải xuống
Chapter 90.8 01-12-2018 04:02:44 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 04:00:46 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 04:00:48 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 04:00:48 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 04:00:49 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 04:00:50 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 04:00:51 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 04:00:52 Tải xuống
Chapter 8 18-03-2019 22:12:51 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 04:00:54 Tải xuống
Chapter 9.5 01-12-2018 04:00:55 Tải xuống
Chapter 9.6 01-12-2018 04:00:56 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 04:00:57 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 04:00:58 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 04:01:00 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 04:01:00 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 04:01:01 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 04:01:03 Tải xuống
Chapter 15.5 01-12-2018 04:01:03 Tải xuống
Chapter 16 03-09-2019 18:15:53 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 04:01:06 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 04:01:07 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 04:01:08 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 04:01:09 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 04:01:10 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 04:01:11 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 04:01:12 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 04:01:13 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 04:01:14 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 04:01:15 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 04:01:16 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 04:01:17 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 04:01:18 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 04:01:19 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 04:01:20 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 04:01:21 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 04:01:22 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 04:01:23 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 04:01:24 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 04:01:25 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 04:01:26 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 04:01:27 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 04:01:28 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 04:01:29 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 04:01:30 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 04:01:31 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 04:01:32 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 04:01:33 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 04:01:34 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 04:01:35 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 04:01:36 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 04:01:37 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 04:01:38 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 04:01:39 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 04:01:40 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 04:01:41 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 04:01:42 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 04:01:43 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 04:01:44 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 04:01:45 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 04:01:46 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 04:01:48 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 04:01:48 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 04:01:49 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 04:01:50 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 04:01:51 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 04:01:53 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 04:01:53 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 04:01:55 Tải xuống
Chapter 66 01-12-2018 04:01:55 Tải xuống
Chapter 67 01-12-2018 04:01:57 Tải xuống
Chapter 68 01-12-2018 04:01:57 Tải xuống
Chapter 69 01-12-2018 04:01:58 Tải xuống
Chapter 70 01-12-2018 04:01:59 Tải xuống
Chapter 71 01-12-2018 04:02:00 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2018 04:02:01 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2018 04:02:04 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2018 04:02:05 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2018 04:02:05 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2018 04:02:06 Tải xuống
Chapter 77 01-12-2018 04:02:08 Tải xuống
Chapter 78 01-12-2018 04:02:08 Tải xuống
Chapter 78.5 01-12-2018 04:02:09 Tải xuống
Chapter 79 01-12-2018 04:02:10 Tải xuống
Chapter 79.5 01-12-2018 04:02:11 Tải xuống
Chapter 80 01-12-2018 04:02:12 Tải xuống
Chapter 81 01-12-2018 04:02:13 Tải xuống
Chapter 81.5 01-12-2018 04:02:14 Tải xuống
Chapter 82 01-12-2018 04:02:16 Tải xuống
Chapter 82.5 01-12-2018 04:02:16 Tải xuống
Chapter 83 01-12-2018 04:02:18 Tải xuống
Chapter 83.5 01-12-2018 04:02:18 Tải xuống
Chapter 84 01-12-2018 04:02:20 Tải xuống
Chapter 84.5 01-12-2018 04:02:20 Tải xuống
Chapter 85 01-12-2018 04:02:22 Tải xuống
Chapter 85.5 01-12-2018 04:02:23 Tải xuống
Chapter 86.1 01-12-2018 04:02:23 Tải xuống
Chapter 86.2 01-12-2018 04:02:24 Tải xuống
Chapter 87.1 01-12-2018 04:02:25 Tải xuống
Chapter 87.2 01-12-2018 04:02:26 Tải xuống
Chapter 87.3 01-12-2018 04:02:27 Tải xuống
Chapter 87.4 01-12-2018 04:02:27 Tải xuống
Chapter 88.1 01-12-2018 04:02:29 Tải xuống
Chapter 88.2 01-12-2018 04:02:31 Tải xuống
Chapter 88.3 01-12-2018 04:02:31 Tải xuống
Chapter 89.1 01-12-2018 04:02:32 Tải xuống
Chapter 89.2 01-12-2018 04:02:33 Tải xuống
Chapter 89.3 01-12-2018 04:02:34 Tải xuống
Chapter 89.4 01-12-2018 04:02:34 Tải xuống
Chapter 90 01-12-2018 04:02:37 Tải xuống
Chapter 90.1 01-12-2018 04:02:37 Tải xuống
Chapter 90.2 01-12-2018 04:02:38 Tải xuống
Chapter 90.3 01-12-2018 04:02:39 Tải xuống
Chapter 90.4 01-12-2018 04:02:40 Tải xuống
Chapter 90.5 01-12-2018 04:02:42 Tải xuống
Chapter 90.6 01-12-2018 04:02:43 Tải xuống
Chapter 90.7 01-12-2018 04:02:44 Tải xuống
Chapter 90.8 01-12-2018 04:02:44 Tải xuống
Chapter 90.9 01-12-2018 04:02:45 Tải xuống
Chapter 91.1: 90.11 01-12-2018 04:02:47 Tải xuống
Chapter 91.2 18-09-2019 08:15:55 Tải xuống
Chapter 91: 90.10 15-07-2019 12:24:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM