Loading...

Mob Psycho 100

Tác giả: ONE
Thể loại: Action , Comedy , Psychological , School Life , Shounen , Slice of Life , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện nét vẽ hơi bựa nhưng khá hay, các bạn chịu khó theo dõi nha! Kageyama Shigeo (a.k.a. “Mob”) là một học sinh lớp 8 có khả năng tâm linh. Cậu ta có thể bẻ cong thìa hoặc nhấc đồ vật từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu hạn chế sử dụng khả năng của mình vì sợ mọi người chú ý. Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm là làm bạn với một cô gái trong lớp, Tsubomi. Với người cố vấn “tâm linh” của mình( không có khả năng tâm linh), cậu tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, và từ từ nhận ra mục đích thực sự của cuộc sống của cậu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 91: 90.10 30-11-2018 21:02:46 Tải xuống
Chapter 91.2 30-11-2018 21:02:48 Tải xuống
Chapter 91.1: 90.11 30-11-2018 21:02:47 Tải xuống
Chapter 90.9 30-11-2018 21:02:45 Tải xuống
Chapter 90.8 30-11-2018 21:02:44 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 21:00:46 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 21:00:48 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 21:00:48 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 21:00:49 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 21:00:50 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 21:00:51 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 21:00:52 Tải xuống
Chapter 8 18-03-2019 15:12:51 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 21:00:54 Tải xuống
Chapter 9.5 30-11-2018 21:00:55 Tải xuống
Chapter 9.6 30-11-2018 21:00:56 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 21:00:57 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 21:00:58 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 21:01:00 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 21:01:00 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 21:01:01 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 21:01:03 Tải xuống
Chapter 15.5 30-11-2018 21:01:03 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 21:01:05 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 21:01:06 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 21:01:07 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 21:01:08 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 21:01:09 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 21:01:10 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 21:01:11 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 21:01:12 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 21:01:13 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 21:01:14 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 21:01:15 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 21:01:16 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 21:01:17 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 21:01:18 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 21:01:19 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 21:01:20 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 21:01:21 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 21:01:22 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 21:01:23 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 21:01:24 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 21:01:25 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 21:01:26 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 21:01:27 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 21:01:28 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 21:01:29 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 21:01:30 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 21:01:31 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 21:01:32 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 21:01:33 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 21:01:34 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 21:01:35 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 21:01:36 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 21:01:37 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 21:01:38 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 21:01:39 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 21:01:40 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 21:01:41 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 21:01:42 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 21:01:43 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 21:01:44 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 21:01:45 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 21:01:46 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 21:01:48 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 21:01:48 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 21:01:49 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 21:01:50 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 21:01:51 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 21:01:53 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 21:01:53 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 21:01:55 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 21:01:55 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 21:01:57 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 21:01:57 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 21:01:58 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 21:01:59 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 21:02:00 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 21:02:01 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 21:02:04 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 21:02:05 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 21:02:05 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 21:02:06 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 21:02:08 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 21:02:08 Tải xuống
Chapter 78.5 30-11-2018 21:02:09 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 21:02:10 Tải xuống
Chapter 79.5 30-11-2018 21:02:11 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 21:02:12 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 21:02:13 Tải xuống
Chapter 81.5 30-11-2018 21:02:14 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 21:02:16 Tải xuống
Chapter 82.5 30-11-2018 21:02:16 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 21:02:18 Tải xuống
Chapter 83.5 30-11-2018 21:02:18 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 21:02:20 Tải xuống
Chapter 84.5 30-11-2018 21:02:20 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 21:02:22 Tải xuống
Chapter 85.5 30-11-2018 21:02:23 Tải xuống
Chapter 86.1 30-11-2018 21:02:23 Tải xuống
Chapter 86.2 30-11-2018 21:02:24 Tải xuống
Chapter 87.1 30-11-2018 21:02:25 Tải xuống
Chapter 87.2 30-11-2018 21:02:26 Tải xuống
Chapter 87.3 30-11-2018 21:02:27 Tải xuống
Chapter 87.4 30-11-2018 21:02:27 Tải xuống
Chapter 88.1 30-11-2018 21:02:29 Tải xuống
Chapter 88.2 30-11-2018 21:02:31 Tải xuống
Chapter 88.3 30-11-2018 21:02:31 Tải xuống
Chapter 89.1 30-11-2018 21:02:32 Tải xuống
Chapter 89.2 30-11-2018 21:02:33 Tải xuống
Chapter 89.3 30-11-2018 21:02:34 Tải xuống
Chapter 89.4 30-11-2018 21:02:34 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 21:02:37 Tải xuống
Chapter 90.1 30-11-2018 21:02:37 Tải xuống
Chapter 90.2 30-11-2018 21:02:38 Tải xuống
Chapter 90.3 30-11-2018 21:02:39 Tải xuống
Chapter 90.4 30-11-2018 21:02:40 Tải xuống
Chapter 90.5 30-11-2018 21:02:42 Tải xuống
Chapter 90.6 30-11-2018 21:02:43 Tải xuống
Chapter 90.7 30-11-2018 21:02:44 Tải xuống
Chapter 90.8 30-11-2018 21:02:44 Tải xuống
Chapter 90.9 30-11-2018 21:02:45 Tải xuống
Chapter 91.1: 90.11 30-11-2018 21:02:47 Tải xuống
Chapter 91.2 30-11-2018 21:02:48 Tải xuống
Chapter 91: 90.10 30-11-2018 21:02:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM