Monku No Tsukeyou Ga Nai Rabukome

Tác giả: Suzuki Daisuke
Thể loại: Fantasy , Comedy , Romance , School Life , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 11-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kanaruzawa Sekai, học sinh trung học năm hai được chọn làm vật tế cho thần linh. Và Kanaruzawa Sekai, vị thần ấy quyết định ban cho cậu một điều ước vì sự hy sinh đó. Và điều ước đó là… Hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé!”
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 23.5 05-06-2019 03:29:03 Tải xuống
Chapter 23 23-05-2019 22:38:30 Tải xuống
Chapter 22 11-05-2019 21:26:08 Tải xuống
Chapter 21 04-03-2019 16:03:11 Tải xuống
Chapter 20 11-05-2019 21:26:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 07-10-2020 08:56:27 Tải xuống
Chapter 2 11-05-2019 21:25:18 Tải xuống
Chapter 3 11-05-2019 21:25:20 Tải xuống
Chapter 4 11-05-2019 21:25:25 Tải xuống
Chapter 5 11-05-2019 21:25:27 Tải xuống
Chapter 6 11-05-2019 21:25:29 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 01:21:06 Tải xuống
Chapter 7.1 01-12-2018 01:21:07 Tải xuống
Chapter 7.2 11-05-2019 21:25:32 Tải xuống
Chapter 7.3 05-03-2019 01:03:53 Tải xuống
Chapter 8 14-04-2019 15:07:54 Tải xuống
Chapter 9 21-05-2019 22:25:57 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 01:21:12 Tải xuống
Chapter 11 04-03-2019 08:08:02 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 01:21:14 Tải xuống
Chapter 13 11-05-2019 21:25:41 Tải xuống
Chapter 14 11-05-2019 21:26:48 Tải xuống
Chapter 15 11-05-2019 21:25:48 Tải xuống
Chapter 16 11-05-2019 21:25:50 Tải xuống
Chapter 17 11-05-2019 21:25:55 Tải xuống
Chapter 18 14-07-2019 14:51:33 Tải xuống
Chapter 19 11-05-2019 21:25:59 Tải xuống
Chapter 20 11-05-2019 21:26:04 Tải xuống
Chapter 21 04-03-2019 16:03:11 Tải xuống
Chapter 22 11-05-2019 21:26:08 Tải xuống
Chapter 23 23-05-2019 22:38:30 Tải xuống
Chapter 23.5 05-06-2019 03:29:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh