Nụ Hôn Nguyền Rủa

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 09-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chuyện hay và vẽ đẹp, có xôi thịt nữa :vLuna sau khi thoát chết khỏi vụ nổ phát hiện ra mình là Ma nữ nên đã đến nhà của bà để huấn luyện. Khổ cái nhà của bà lại sát cạnh bên chỗ của anh em nhà sói :))
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 07-05-2019 14:05:00 Tải xuống
Chapter 2 07-05-2019 16:03:12 Tải xuống
Chapter 3 07-05-2019 07:08:23 Tải xuống
Chapter 4 07-05-2019 08:08:18 Tải xuống
Chapter 5 07-05-2019 13:03:03 Tải xuống
Chapter 6 07-05-2019 10:03:14 Tải xuống
Chapter 7 07-05-2019 16:03:15 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 21:02:20 Tải xuống
Chapter 9 07-05-2019 09:02:12 Tải xuống
Chapter 10 07-05-2019 16:03:09 Tải xuống
Chapter 11 07-05-2019 11:02:30 Tải xuống
Chapter 12 07-05-2019 15:03:44 Tải xuống
Chapter 13 07-05-2019 08:08:33 Tải xuống
Chapter 14 07-05-2019 15:06:20 Tải xuống
Chapter 15 07-05-2019 16:03:18 Tải xuống
Chapter 16 07-05-2019 08:08:39 Tải xuống
Chapter 17 07-05-2019 08:08:42 Tải xuống
Chapter 18 07-05-2019 11:02:26 Tải xuống
Chapter 19 07-05-2019 14:04:48 Tải xuống
Chapter 20 07-05-2019 15:03:14 Tải xuống
Chapter 21 07-05-2019 09:02:09 Tải xuống
Chapter 22 07-05-2019 09:06:33 Tải xuống
Chapter 23 07-05-2019 13:02:53 Tải xuống
Chapter 24 07-05-2019 16:03:07 Tải xuống
Chapter 25 07-05-2019 15:06:24 Tải xuống
Chapter 26 07-05-2019 15:06:27 Tải xuống
Chapter 27 07-05-2019 12:02:30 Tải xuống
Chapter 28 07-05-2019 15:06:30 Tải xuống
Chapter 29 07-05-2019 15:06:33 Tải xuống
Chapter 30 07-05-2019 02:02:03 Tải xuống
Chapter 31 07-05-2019 07:08:45 Tải xuống
Chapter 32 07-05-2019 10:02:18 Tải xuống
Chapter 33 07-05-2019 09:02:04 Tải xuống
Chapter 34 07-05-2019 12:02:27 Tải xuống
Chapter 35 07-05-2019 15:03:12 Tải xuống
Chapter 36 07-05-2019 09:06:42 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 11:04:59 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 08:09:06 Tải xuống
Chapter 39 07-05-2019 15:03:09 Tải xuống
Chapter 40 07-05-2019 12:03:48 Tải xuống
Chapter 41 07-05-2019 15:06:36 Tải xuống
Chapter 42 07-05-2019 07:08:57 Tải xuống
Chapter 43 07-05-2019 16:02:56 Tải xuống
Chapter 44 07-05-2019 16:02:59 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 15:03:06 Tải xuống
Chapter 46 07-05-2019 15:06:38 Tải xuống
Chapter 47 07-05-2019 14:04:34 Tải xuống
Chapter 48 07-05-2019 16:02:54 Tải xuống
Chapter 49 06-05-2019 21:06:39 Tải xuống
Chapter 50 07-05-2019 14:04:30 Tải xuống
Chapter 51 07-05-2019 09:02:00 Tải xuống
Chapter 52 07-05-2019 11:05:07 Tải xuống
Chapter 53 07-05-2019 14:04:41 Tải xuống
Chapter 54 07-05-2019 15:03:04 Tải xuống
Chapter 55 07-05-2019 11:02:12 Tải xuống
Chapter 56 07-05-2019 15:03:00 Tải xuống
Chapter 57 07-05-2019 15:06:44 Tải xuống
Chapter 58 07-05-2019 12:05:18 Tải xuống
Chapter 59 07-05-2019 16:02:47 Tải xuống
Chapter 60 07-05-2019 06:08:45 Tải xuống
Chapter 61 07-05-2019 15:06:48 Tải xuống
Chapter 62 07-05-2019 15:06:50 Tải xuống
Chapter 63 07-05-2019 01:01:47 Tải xuống
Chapter 64 07-05-2019 13:02:35 Tải xuống
Chapter 65 07-05-2019 10:02:08 Tải xuống
Chapter 66 07-05-2019 16:02:47 Tải xuống
Chapter 67 07-05-2019 14:04:21 Tải xuống
Chapter 68 07-05-2019 16:02:45 Tải xuống
Chapter 69 07-05-2019 10:02:06 Tải xuống
Chapter 70 07-05-2019 16:02:50 Tải xuống
Chapter 71 07-05-2019 06:01:41 Tải xuống
Chapter 72 07-05-2019 08:09:36 Tải xuống
Chapter 73 07-05-2019 12:02:15 Tải xuống
Chapter 74 07-05-2019 09:01:51 Tải xuống
Chapter 75 06-05-2019 21:01:57 Tải xuống
Chapter 76 07-05-2019 11:02:05 Tải xuống
Chapter 77 07-05-2019 15:02:50 Tải xuống
Chapter 78 07-05-2019 13:02:32 Tải xuống
Chapter 79 07-05-2019 11:05:26 Tải xuống
Chapter 80 07-05-2019 13:02:29 Tải xuống
Chapter 81 07-05-2019 14:04:12 Tải xuống
Chapter 82 07-05-2019 02:06:50 Tải xuống
Chapter 83 07-05-2019 16:02:38 Tải xuống
Chapter 84 07-05-2019 16:02:41 Tải xuống
Chapter 85 07-05-2019 10:06:11 Tải xuống
Chapter 86 07-05-2019 15:02:48 Tải xuống
Chapter 87 07-05-2019 16:03:03 Tải xuống
Chapter 88 07-05-2019 16:05:20 Tải xuống
Chapter 89 07-05-2019 15:02:45 Tải xuống
Chapter 90 07-05-2019 15:02:53 Tải xuống
Chapter 91 07-05-2019 15:02:57 Tải xuống
Chapter 92 07-05-2019 15:06:53 Tải xuống
Chapter 93 07-05-2019 16:05:23 Tải xuống
Chapter 94 07-05-2019 14:04:06 Tải xuống
Chapter 95 06-05-2019 15:42:11 Tải xuống
Chapter 96 14-05-2019 00:00:20 Tải xuống
Chapter 97 27-05-2019 15:24:08 Tải xuống
Chapter 98 06-06-2019 15:00:10 Tải xuống
Chapter 99 10-06-2019 16:06:25 Tải xuống
Chapter 100 17-06-2019 17:18:10 Tải xuống
Chapter 101 25-06-2019 04:28:31 Tải xuống
Chapter 102 01-07-2019 17:00:08 Tải xuống
Chapter 103 13-07-2019 11:48:10 Tải xuống
Chapter 104 20-07-2019 15:47:54 Tải xuống
Chapter 105 29-07-2019 23:02:31 Tải xuống
Chapter 106 03-08-2019 11:24:55 Tải xuống
Chapter 107 05-08-2019 13:30:39 Tải xuống
Chapter 108 27-08-2019 14:24:10 Tải xuống
Chapter 109 03-09-2019 02:42:18 Tải xuống
Chapter 110 15-09-2019 15:06:08 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2019 14:00:15 Tải xuống
Chapter 112 09-10-2019 09:05:30 Tải xuống
Chapter 113: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 09-10-2019 09:07:16 Tải xuống
Chapter 114: - END 09-10-2019 09:06:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh