Loading...

Tiên Nghịch

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Mystery ,
Lần cập nhật cuối: 25-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ? Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên? Tu tiên là vô tình hay hữu tình? Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 131.5 25-05-2020 10:49:34 Tải xuống
Chapter 131 23-05-2020 10:30:37 Tải xuống
Chapter 130.5 04-05-2020 18:59:14 Tải xuống
Chapter 130 02-05-2020 18:42:09 Tải xuống
Chapter 129.5 28-03-2020 20:43:55 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-02-2020 18:56:00 Tải xuống
Chapter 2: Tuyển Chọn 08-10-2019 14:11:14 Tải xuống
Chapter 3 29-04-2019 17:58:06 Tải xuống
Chapter 4 29-04-2019 18:06:33 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 19:34:21 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 19:34:24 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 19:34:27 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 19:34:30 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 19:34:33 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 19:34:36 Tải xuống
Chapter 11 15-06-2019 17:39:26 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 19:34:42 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 19:34:45 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 19:34:48 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 19:34:51 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 19:34:54 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 19:34:57 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 19:34:59 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 19:35:03 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 19:35:06 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 19:35:09 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 19:35:12 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 19:35:15 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 19:35:18 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 19:35:21 Tải xuống
Chapter 26 09-08-2019 22:41:07 Tải xuống
Chapter 27 09-08-2019 22:48:49 Tải xuống
Chapter 27.5 04-01-2019 19:35:30 Tải xuống
Chapter 28: Thí Sư - Trung, Hạ 09-08-2019 22:59:28 Tải xuống
Chapter 29 09-08-2019 23:04:28 Tải xuống
Chapter 30 08-04-2019 23:13:07 Tải xuống
Chapter 31.1: - Gặp Mặt 09-08-2019 23:19:10 Tải xuống
Chapter 31.2 09-08-2019 23:21:34 Tải xuống
Chapter 31.3 04-01-2019 19:35:47 Tải xuống
Chapter 32.1: - Bạn Cũ 10-08-2019 12:44:22 Tải xuống
Chapter 32.2 10-08-2019 12:46:19 Tải xuống
Chapter 32.3 10-08-2019 12:48:16 Tải xuống
Chapter 33: - Trận Chiến Đầu Tiên 08-04-2019 15:35:55 Tải xuống
Chapter 34 10-08-2019 12:53:52 Tải xuống
Chapter 35 08-04-2019 19:09:46 Tải xuống
Chapter 36 08-04-2019 23:12:36 Tải xuống
Chapter 37 08-04-2019 23:14:22 Tải xuống
Chapter 38 08-04-2019 23:14:25 Tải xuống
Chapter 39 08-04-2019 22:51:13 Tải xuống
Chapter 40 05-04-2019 18:51:25 Tải xuống
Chapter 41 08-04-2019 19:11:07 Tải xuống
Chapter 42 08-04-2019 23:12:34 Tải xuống
Chapter 43 08-04-2019 17:02:37 Tải xuống
Chapter 44 08-04-2019 21:09:54 Tải xuống
Chapter 45 08-04-2019 23:12:31 Tải xuống
Chapter 46 10-08-2019 13:53:58 Tải xuống
Chapter 47 08-04-2019 18:12:01 Tải xuống
Chapter 48 08-04-2019 17:45:19 Tải xuống
Chapter 49 08-04-2019 23:12:25 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 23:14:28 Tải xuống
Chapter 51 08-04-2019 23:14:31 Tải xuống
Chapter 52 08-04-2019 22:51:24 Tải xuống
Chapter 53 08-04-2019 23:12:22 Tải xuống
Chapter 54 08-04-2019 19:11:30 Tải xuống
Chapter 55 31-07-2019 18:46:45 Tải xuống
Chapter 56 08-04-2019 22:51:27 Tải xuống
Chapter 57 08-04-2019 23:14:34 Tải xuống
Chapter 58 08-04-2019 19:02:37 Tải xuống
Chapter 59 09-04-2019 09:43:37 Tải xuống
Chapter 60 31-07-2019 18:49:06 Tải xuống
Chapter 61 09-04-2019 10:00:16 Tải xuống
Chapter 62 09-04-2019 10:07:37 Tải xuống
Chapter 63 31-07-2019 18:55:53 Tải xuống
Chapter 64 31-07-2019 18:58:17 Tải xuống
Chapter 65 09-04-2019 10:25:12 Tải xuống
Chapter 66 31-07-2019 19:03:07 Tải xuống
Chapter 67 31-07-2019 19:05:53 Tải xuống
Chapter 68 31-07-2019 19:08:14 Tải xuống
Chapter 69 31-07-2019 19:11:44 Tải xuống
Chapter 70 30-07-2019 18:13:56 Tải xuống
Chapter 71 09-04-2019 11:17:36 Tải xuống
Chapter 72 31-07-2019 19:17:14 Tải xuống
Chapter 73 09-04-2019 14:13:43 Tải xuống
Chapter 74 31-07-2019 19:20:24 Tải xuống
Chapter 75 31-07-2019 19:22:03 Tải xuống
Chapter 76 31-07-2019 19:22:29 Tải xuống
Chapter 77 31-07-2019 19:24:29 Tải xuống
Chapter 78 31-07-2019 19:25:51 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 19:38:18 Tải xuống
Chapter 80 11-05-2019 17:32:56 Tải xuống
Chapter 81 31-07-2019 19:31:26 Tải xuống
Chapter 82 09-04-2019 16:49:12 Tải xuống
Chapter 83 31-07-2019 19:36:09 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 19:38:33 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 19:38:36 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 19:38:39 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 19:38:42 Tải xuống
Chapter 88 07-04-2019 03:03:25 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 19:38:51 Tải xuống
Chapter 90 11-05-2019 17:33:33 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 19:38:55 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 19:38:57 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 19:39:00 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 19:39:04 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 11:37:22 Tải xuống
Chapter 96 24-01-2019 20:59:24 Tải xuống
Chapter 97 24-01-2019 20:59:31 Tải xuống
Chapter 98 04-02-2019 19:27:18 Tải xuống
Chapter 99 08-04-2019 23:12:15 Tải xuống
Chapter 100 08-04-2019 23:14:37 Tải xuống
Chapter 101 08-04-2019 23:14:40 Tải xuống
Chapter 102 08-04-2019 23:14:43 Tải xuống
Chapter 103 08-04-2019 22:01:10 Tải xuống
Chapter 104 12-04-2019 10:19:13 Tải xuống
Chapter 105 31-07-2019 20:58:12 Tải xuống
Chapter 106 24-04-2019 23:39:30 Tải xuống
Chapter 107 28-05-2019 12:02:52 Tải xuống
Chapter 108 08-06-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 109 16-06-2019 07:08:10 Tải xuống
Chapter 110 08-07-2019 18:24:10 Tải xuống
Chapter 111 08-07-2019 19:00:22 Tải xuống
Chapter 112 30-07-2019 03:04:05 Tải xuống
Chapter 113 05-08-2019 20:30:15 Tải xuống
Chapter 114 23-08-2019 09:36:13 Tải xuống
Chapter 115 24-08-2019 17:36:28 Tải xuống
Chapter 116 24-08-2019 17:36:31 Tải xuống
Chapter 117 30-09-2019 14:07:26 Tải xuống
Chapter 118 03-10-2019 21:12:56 Tải xuống
Chapter 119 17-10-2019 10:36:13 Tải xuống
Chapter 120 22-10-2019 19:12:49 Tải xuống
Chapter 121 08-12-2019 10:05:08 Tải xuống
Chapter 122 09-01-2020 09:36:48 Tải xuống
Chapter 123 04-02-2020 19:42:43 Tải xuống
Chapter 124 06-02-2020 20:06:40 Tải xuống
Chapter 125 11-02-2020 09:30:48 Tải xuống
Chapter 126 10-02-2020 19:43:15 Tải xuống
Chapter 127 12-02-2020 19:42:12 Tải xuống
Chapter 128 14-03-2020 19:59:15 Tải xuống
Chapter 129 26-03-2020 20:55:08 Tải xuống
Chapter 129.5 28-03-2020 20:43:55 Tải xuống
Chapter 130 02-05-2020 18:42:09 Tải xuống
Chapter 130.5 04-05-2020 18:59:14 Tải xuống
Chapter 131 23-05-2020 10:30:37 Tải xuống
Chapter 131.5 25-05-2020 10:49:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh