Tiên Nghịch

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Mystery ,
Lần cập nhật cuối: 26-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ? Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên? Tu tiên là vô tình hay hữu tình? Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 167 26-01-2021 11:45:22 Tải xuống
Chapter 166 14-01-2021 12:54:18 Tải xuống
Chapter 165 25-12-2020 11:48:32 Tải xuống
Chapter 164 22-12-2020 07:00:20 Tải xuống
Chapter 163 17-12-2020 13:36:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 23:55:29 Tải xuống
Chapter 2: Tuyển Chọn 23-09-2020 07:09:06 Tải xuống
Chapter 3 23-09-2020 07:08:58 Tải xuống
Chapter 4 23-09-2020 07:08:58 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 12:34:21 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 12:34:24 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 12:34:27 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 12:34:30 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 12:34:33 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 12:34:36 Tải xuống
Chapter 11 23-09-2020 07:08:28 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 12:34:42 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 12:34:45 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 12:34:48 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 12:34:51 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 12:34:54 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 12:34:57 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 12:34:59 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 12:35:03 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 12:35:06 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 12:35:09 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 12:35:12 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 12:35:15 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 12:35:18 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 12:35:21 Tải xuống
Chapter 26 23-09-2020 07:08:28 Tải xuống
Chapter 27 23-09-2020 07:08:20 Tải xuống
Chapter 27.5 04-01-2019 12:35:30 Tải xuống
Chapter 28: Thí Sư - Trung, Hạ 23-09-2020 07:08:20 Tải xuống
Chapter 29 23-09-2020 07:08:13 Tải xuống
Chapter 30 08-04-2019 16:13:07 Tải xuống
Chapter 31.1: - Gặp Mặt 23-09-2020 07:08:04 Tải xuống
Chapter 31.2 23-09-2020 07:07:49 Tải xuống
Chapter 31.3 04-01-2019 12:35:47 Tải xuống
Chapter 32.1: - Bạn Cũ 23-09-2020 07:18:36 Tải xuống
Chapter 32.2 23-09-2020 07:18:36 Tải xuống
Chapter 32.3 23-09-2020 07:07:03 Tải xuống
Chapter 33: - Trận Chiến Đầu Tiên 23-09-2020 07:06:18 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2020 07:05:46 Tải xuống
Chapter 35 23-09-2020 07:05:46 Tải xuống
Chapter 36 08-04-2019 16:12:36 Tải xuống
Chapter 37 08-04-2019 16:14:22 Tải xuống
Chapter 38 08-04-2019 16:14:25 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2020 07:05:37 Tải xuống
Chapter 40 05-04-2019 11:51:25 Tải xuống
Chapter 41 23-09-2020 07:05:37 Tải xuống
Chapter 42 08-04-2019 16:12:34 Tải xuống
Chapter 43 23-09-2020 07:05:22 Tải xuống
Chapter 44 23-09-2020 07:05:22 Tải xuống
Chapter 45 08-04-2019 16:12:31 Tải xuống
Chapter 46 23-09-2020 07:05:04 Tải xuống
Chapter 47 23-09-2020 07:05:03 Tải xuống
Chapter 48 23-09-2020 07:04:51 Tải xuống
Chapter 49 08-04-2019 16:12:25 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 16:14:28 Tải xuống
Chapter 51 08-04-2019 16:14:31 Tải xuống
Chapter 52 23-09-2020 07:04:51 Tải xuống
Chapter 53 08-04-2019 16:12:22 Tải xuống
Chapter 54 23-09-2020 07:04:42 Tải xuống
Chapter 55 23-09-2020 07:04:41 Tải xuống
Chapter 56 23-09-2020 07:04:24 Tải xuống
Chapter 57 08-04-2019 16:14:34 Tải xuống
Chapter 58 23-09-2020 07:16:19 Tải xuống
Chapter 59 23-09-2020 07:03:08 Tải xuống
Chapter 60 23-09-2020 07:16:15 Tải xuống
Chapter 61 23-09-2020 07:16:15 Tải xuống
Chapter 62 23-09-2020 07:00:24 Tải xuống
Chapter 63 23-09-2020 07:00:25 Tải xuống
Chapter 64 23-09-2020 06:59:56 Tải xuống
Chapter 65 23-09-2020 06:59:56 Tải xuống
Chapter 66 23-09-2020 06:59:56 Tải xuống
Chapter 67 23-09-2020 06:59:36 Tải xuống
Chapter 68 23-09-2020 06:58:54 Tải xuống
Chapter 69 23-09-2020 06:58:54 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2020 06:58:54 Tải xuống
Chapter 71 23-09-2020 06:58:45 Tải xuống
Chapter 72 23-09-2020 06:58:07 Tải xuống
Chapter 73 23-09-2020 06:58:07 Tải xuống
Chapter 74 23-09-2020 06:57:20 Tải xuống
Chapter 75 23-09-2020 06:56:56 Tải xuống
Chapter 76 23-09-2020 06:56:55 Tải xuống
Chapter 77 23-09-2020 06:56:47 Tải xuống
Chapter 78 23-09-2020 06:56:46 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 12:38:18 Tải xuống
Chapter 80 23-09-2020 06:56:37 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2020 06:56:28 Tải xuống
Chapter 82 23-09-2020 06:56:07 Tải xuống
Chapter 83 23-09-2020 06:56:06 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 12:38:33 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 12:38:36 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 12:38:39 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 12:38:42 Tải xuống
Chapter 88 23-09-2020 06:55:56 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 12:38:51 Tải xuống
Chapter 90 23-09-2020 06:55:28 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 12:38:55 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 12:38:57 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 12:39:00 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 12:39:04 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 04:37:22 Tải xuống
Chapter 96 24-01-2019 13:59:24 Tải xuống
Chapter 97 24-01-2019 13:59:31 Tải xuống
Chapter 98 04-02-2019 12:27:18 Tải xuống
Chapter 99 08-04-2019 16:12:15 Tải xuống
Chapter 100 08-04-2019 16:14:37 Tải xuống
Chapter 101 08-04-2019 16:14:40 Tải xuống
Chapter 102 08-04-2019 16:14:43 Tải xuống
Chapter 103 23-09-2020 06:55:28 Tải xuống
Chapter 104 23-09-2020 06:55:05 Tải xuống
Chapter 105 23-09-2020 06:55:04 Tải xuống
Chapter 106 23-09-2020 06:54:56 Tải xuống
Chapter 107 23-09-2020 06:54:46 Tải xuống
Chapter 108 23-09-2020 06:54:19 Tải xuống
Chapter 109 23-09-2020 06:54:19 Tải xuống
Chapter 110 23-09-2020 06:53:59 Tải xuống
Chapter 111 23-09-2020 07:27:52 Tải xuống
Chapter 112 23-09-2020 06:52:53 Tải xuống
Chapter 113 23-09-2020 06:52:52 Tải xuống
Chapter 114 23-09-2020 06:52:52 Tải xuống
Chapter 115 23-09-2020 06:52:32 Tải xuống
Chapter 116 23-09-2020 07:15:30 Tải xuống
Chapter 117 23-09-2020 06:47:53 Tải xuống
Chapter 118 23-09-2020 06:47:53 Tải xuống
Chapter 119 23-09-2020 06:47:29 Tải xuống
Chapter 120 23-09-2020 06:47:28 Tải xuống
Chapter 121 23-09-2020 06:47:12 Tải xuống
Chapter 122 23-09-2020 06:47:12 Tải xuống
Chapter 123 23-09-2020 06:47:02 Tải xuống
Chapter 124 23-09-2020 06:46:19 Tải xuống
Chapter 125 23-09-2020 07:09:55 Tải xuống
Chapter 126 23-09-2020 06:46:13 Tải xuống
Chapter 127 23-09-2020 06:45:39 Tải xuống
Chapter 128 23-09-2020 06:45:09 Tải xuống
Chapter 129 23-09-2020 06:44:58 Tải xuống
Chapter 129.5 23-09-2020 07:09:36 Tải xuống
Chapter 130 23-09-2020 06:44:15 Tải xuống
Chapter 130.5 23-09-2020 06:44:16 Tải xuống
Chapter 131 23-09-2020 06:44:14 Tải xuống
Chapter 131.5 23-09-2020 06:44:07 Tải xuống
Chapter 132 23-09-2020 06:44:09 Tải xuống
Chapter 133 23-09-2020 06:43:53 Tải xuống
Chapter 134 23-09-2020 06:54:09 Tải xuống
Chapter 135 23-09-2020 06:43:26 Tải xuống
Chapter 136 23-09-2020 06:42:07 Tải xuống
Chapter 137 23-09-2020 06:41:25 Tải xuống
Chapter 138 23-09-2020 06:41:26 Tải xuống
Chapter 139 23-09-2020 06:41:25 Tải xuống
Chapter 140 23-09-2020 06:41:16 Tải xuống
Chapter 141 23-09-2020 06:40:49 Tải xuống
Chapter 142 23-09-2020 06:40:34 Tải xuống
Chapter 143 23-09-2020 06:52:30 Tải xuống
Chapter 144 23-09-2020 06:52:20 Tải xuống
Chapter 145 23-09-2020 06:39:18 Tải xuống
Chapter 146 23-09-2020 06:52:05 Tải xuống
Chapter 147 23-09-2020 06:52:05 Tải xuống
Chapter 148 23-09-2020 06:38:55 Tải xuống
Chapter 149 23-09-2020 06:38:50 Tải xuống
Chapter 150 23-09-2020 06:38:40 Tải xuống
Chapter 151 23-09-2020 06:38:40 Tải xuống
Chapter 152 23-09-2020 06:38:28 Tải xuống
Chapter 153 23-09-2020 06:38:18 Tải xuống
Chapter 154 29-09-2020 06:06:32 Tải xuống
Chapter 155 29-09-2020 06:06:24 Tải xuống
Chapter 156 21-10-2020 08:12:19 Tải xuống
Chapter 157 21-10-2020 08:12:13 Tải xuống
Chapter 158 30-10-2020 04:36:21 Tải xuống
Chapter 159 09-11-2020 13:19:17 Tải xuống
Chapter 160 03-12-2020 11:30:31 Tải xuống
Chapter 161 03-12-2020 11:48:17 Tải xuống
Chapter 162 17-12-2020 11:30:17 Tải xuống
Chapter 163 17-12-2020 13:36:15 Tải xuống
Chapter 164 22-12-2020 07:00:20 Tải xuống
Chapter 165 25-12-2020 11:48:32 Tải xuống
Chapter 166 14-01-2021 12:54:18 Tải xuống
Chapter 167 26-01-2021 11:45:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh