Loading...

Tây Du

Tác giả: Trịnh Kiện Hoà - Đặng Chí Huy
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 30-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 192 30-05-2020 09:48:07 Tải xuống
Chapter 191: Raw 23-05-2020 02:54:36 Tải xuống
Chapter 191 23-05-2020 00:12:36 Tải xuống
Chapter 190 16-05-2020 00:12:10 Tải xuống
Chapter 189 09-05-2020 07:36:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 16-10-2019 03:58:06 Tải xuống
Chapter 1: Rồng và Sói 03-12-2018 23:14:39 Tải xuống
Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 03-12-2018 23:14:43 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 23:14:44 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 23:14:48 Tải xuống
Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 03-12-2018 23:14:50 Tải xuống
Chapter 6: Tìm Đường Tam Tạng 03-12-2018 23:14:52 Tải xuống
Chapter 7: Không vì thương sinh 03-12-2018 23:14:55 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 23:14:57 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 23:14:59 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 23:15:00 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 23:15:00 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 23:15:12 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 23:15:19 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 23:15:24 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 23:15:24 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 23:15:26 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 23:15:30 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 23:15:37 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 23:15:43 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 23:15:49 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 23:15:50 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 23:15:54 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 23:15:59 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 23:16:17 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 23:16:16 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 23:16:22 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 23:16:27 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 23:16:33 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 23:16:40 Tải xuống
Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ 03-12-2018 23:16:45 Tải xuống
Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới 03-12-2018 23:16:51 Tải xuống
Chapter 32: Người giữ mộ 03-12-2018 23:16:56 Tải xuống
Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị 03-12-2018 23:16:55 Tải xuống
Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ 03-12-2018 23:16:56 Tải xuống
Chapter 35: Hầu Vương sống lại 03-12-2018 23:17:01 Tải xuống
Chapter 36: Biến Ảo Vô Cùng 03-12-2018 23:17:09 Tải xuống
Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không 03-12-2018 23:17:14 Tải xuống
Chapter 38: Nhân duyên 03-12-2018 23:17:15 Tải xuống
Chapter 39: Xét xử vô tình 03-12-2018 23:17:22 Tải xuống
Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm 03-12-2018 23:17:31 Tải xuống
Chapter 41: Cự Nhân Quốc 03-12-2018 23:17:37 Tải xuống
Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân 03-12-2018 23:17:43 Tải xuống
Chapter 43: Cự Long và Rồng 03-12-2018 23:17:44 Tải xuống
Chapter 44: Hồn Đoạn 03-12-2018 23:17:47 Tải xuống
Chapter 45: Nghịch Thiên Thần Kỹ 03-12-2018 23:17:48 Tải xuống
Chapter 46: Người không tin số mạng 03-12-2018 23:17:51 Tải xuống
Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương 03-12-2018 23:17:52 Tải xuống
Chapter 48: Bí mật Cổ Long 03-12-2018 23:17:54 Tải xuống
Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương 03-12-2018 23:17:56 Tải xuống
Chapter 50: Dã Ngưu Bảo 03-12-2018 23:17:59 Tải xuống
Chapter 51: Thạch Trung Thần Viên 05-12-2019 01:23:25 Tải xuống
Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây 05-12-2019 01:25:47 Tải xuống
Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong 03-12-2018 23:18:14 Tải xuống
Chapter 54: Thâm nhập U Cốc 03-12-2018 23:18:14 Tải xuống
Chapter 55: Tầm Vũ 03-12-2018 23:18:18 Tải xuống
Chapter 56: Đại Bạo Tẩu 03-12-2018 23:18:24 Tải xuống
Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích 03-12-2018 23:18:29 Tải xuống
Chapter 58: Vì yêu 03-12-2018 23:18:38 Tải xuống
Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc 03-12-2018 23:18:45 Tải xuống
Chapter 60: Đọa Thần 03-12-2018 23:18:47 Tải xuống
Chapter 61: Đấu Hồn 03-12-2018 23:18:50 Tải xuống
Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao 03-12-2018 23:18:50 Tải xuống
Chapter 63: Bất Bại Viên Vương 03-12-2018 23:18:52 Tải xuống
Chapter 64: Từ Bi Chi Nộ Quyền 03-12-2018 23:18:52 Tải xuống
Chapter 65: Chuyện khác của Như Lai 03-12-2018 23:18:56 Tải xuống
Chapter 66: Thiểm Diệu Kim Long 1 03-12-2018 23:19:00 Tải xuống
Chapter 67: Thiểm Diệu Kim Long 2 03-12-2018 23:19:05 Tải xuống
Chapter 68: Thiểm Diệu Kim Long 3 03-12-2018 23:19:18 Tải xuống
Chapter 69: Nhất Hổ Tiến Kích 03-12-2018 23:19:23 Tải xuống
Chapter 70: Nhất Hổ Tiến Kích 2 03-12-2018 23:19:30 Tải xuống
Chapter 71: Nhất Hổ Tiến Kích 3 03-12-2018 23:19:31 Tải xuống
Chapter 72: Nhất Hổ Tiến Kích 4 03-12-2018 23:19:35 Tải xuống
Chapter 73: Nhất Hổ Tiến Kích 5 03-12-2018 23:19:36 Tải xuống
Chapter 74 29-05-2019 20:50:06 Tải xuống
Chapter 75: Đại Náo Thiên Cung 03-12-2018 23:19:42 Tải xuống
Chapter 76: Thiên Cung Chi Biến 03-12-2018 23:19:42 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 23:19:44 Tải xuống
Chapter 78: Chuyện thứ ba của Như Lai 29-05-2019 21:20:51 Tải xuống
Chapter 79: Nô bộc của Âm Giới Vương 29-05-2019 21:26:42 Tải xuống
Chapter 80: Phong Sa Vô Tình 29-05-2019 21:37:34 Tải xuống
Chapter 81: Lời nguyền tuyệt mệnh 03-12-2018 23:19:53 Tải xuống
Chapter 82: Cổ thành 03-12-2018 23:19:54 Tải xuống
Chapter 83: Tôn Ngộ Không vs Tỳ Sa Môn Thiên 03-12-2018 23:19:55 Tải xuống
Chapter 84: Thiên Giới Chi Chiến 03-12-2018 23:19:58 Tải xuống
Chapter 85: Tinh Tú Sa Ngã 03-12-2018 23:19:58 Tải xuống
Chapter 86: Ám Hồn Giáo Tổ 03-12-2018 23:20:00 Tải xuống
Chapter 87: Khắc Cốt Ghi Tâm 03-12-2018 23:20:02 Tải xuống
Chapter 88.2: Âm Gian Hành (2) 03-12-2018 23:20:24 Tải xuống
Chapter 88: Âm Gian Hành (1) 03-12-2018 23:20:21 Tải xuống
Chapter 89.2: Oán Độc Chính Nghĩa (2) 03-12-2018 23:20:30 Tải xuống
Chapter 89: Oán Độc Chính Nghĩa (1) 03-12-2018 23:20:24 Tải xuống
Chapter 90: Chuyện bất khả thi ở Âm Giới 03-12-2018 23:20:35 Tải xuống
Chapter 91: Về Đội 03-12-2018 23:20:36 Tải xuống
Chapter 92: Thiên Hạ Hữu Tuyết 03-12-2018 23:20:42 Tải xuống
Chapter 93: Cổ Thần sống lại 03-12-2018 23:20:45 Tải xuống
Chapter 94: Nguồn gốc của sự phá hoại 03-12-2018 23:20:45 Tải xuống
Chapter 95: Bí Mật Tam Thanh 03-12-2018 23:20:50 Tải xuống
Chapter 96: Sứ Mệnh 03-12-2018 23:20:55 Tải xuống
Chapter 97: Đại đạo hành giả 03-12-2018 23:20:57 Tải xuống
Chapter 98: Ám Ảnh Cường Tập 03-12-2018 23:20:59 Tải xuống
Chapter 99: Tội Nghiệt Chi Trư 03-12-2018 23:21:01 Tải xuống
Chapter 100: Vận Đen 03-12-2018 23:21:05 Tải xuống
Chapter 101: Thiết Huyết Trư Yêu 03-12-2018 23:21:10 Tải xuống
Chapter 102: Thiên Vương chi Nộ 03-12-2018 23:21:11 Tải xuống
Chapter 103: Tôn Ngộ Không Xuất Trận 03-12-2018 23:21:17 Tải xuống
Chapter 104: Thiên Long Đồ Thần 03-12-2018 23:21:21 Tải xuống
Chapter 105: Kẻ Khiêu Chiến 03-12-2018 23:21:21 Tải xuống
Chapter 106: Đại Náo Âm Gian 03-12-2018 23:21:25 Tải xuống
Chapter 107: Siêu độ vong hồn 03-12-2018 23:21:29 Tải xuống
Chapter 108: Đấu Trường Atula 03-12-2018 23:21:32 Tải xuống
Chapter 109: Phá tan Huyễn Mộng tàn khốc 03-12-2018 23:21:35 Tải xuống
Chapter 110: Như Lai quy thiên 03-12-2018 23:21:37 Tải xuống
Chapter 111: Một niệm của La Hầu 03-12-2018 23:21:40 Tải xuống
Chapter 112: Bạch Cốt Khô Lâu Quốc 03-12-2018 23:21:42 Tải xuống
Chapter 113: Tu La tái khởi 03-12-2018 23:21:46 Tải xuống
Chapter 114: Tu La Ma Đao đấu Thiên Thủ Chiến Trận 03-12-2018 23:21:45 Tải xuống
Chapter 115: Cuồng vương vô song 03-12-2018 23:21:49 Tải xuống
Chapter 116: Long Tộc Chi Biến 03-12-2018 23:21:52 Tải xuống
Chapter 117: Hoàng Tuyền Địa Hạ - Bạch Cốt Thành Tai 03-12-2018 23:21:54 Tải xuống
Chapter 118: Bạch Cốt Hoàng Đế 03-12-2018 23:21:55 Tải xuống
Chapter 119: Siêu tập khí!! Đại yêu hoàng đế khiêu chiến! 03-12-2018 23:21:58 Tải xuống
Chapter 120: Hi Sinh 03-12-2018 23:22:05 Tải xuống
Chapter 121: Bạo Quân Ma Kiếm 03-12-2018 23:22:21 Tải xuống
Chapter 122: Mộng Vỡ 03-12-2018 23:22:27 Tải xuống
Chapter 123: Cự Điểu Cuối Cùng 03-12-2018 23:22:32 Tải xuống
Chapter 124: Đồ Long 03-12-2018 23:22:33 Tải xuống
Chapter 125: Cùng Kỳ Địa Động 03-12-2018 23:22:37 Tải xuống
Chapter 126: Bạch Xà 03-12-2018 23:22:42 Tải xuống
Chapter 127: Ám Hồn Khai Mông Giả 03-12-2018 23:22:46 Tải xuống
Chapter 128: Xuyên Việt 03-12-2018 23:22:51 Tải xuống
Chapter 129: Cuồng Hổ hiện thân 03-12-2018 23:22:56 Tải xuống
Chapter 130: Thiên Long Giới 03-12-2018 23:23:01 Tải xuống
Chapter 131: Vong Ưu Quốc 03-12-2018 23:23:03 Tải xuống
Chapter 132: Mộng Điệp 03-12-2018 23:23:07 Tải xuống
Chapter 133: Luân Hồi Tái Sinh 03-12-2018 23:23:18 Tải xuống
Chapter 134: Trở Về 03-12-2018 23:23:25 Tải xuống
Chapter 135: Đông Hải Thiên Long Giới 03-12-2018 23:23:29 Tải xuống
Chapter 136: Long Tộc Nghịch Tử Đích Phần Chiến 03-12-2018 23:23:28 Tải xuống
Chapter 137: Cửu Thiên Chi Lôi 03-12-2018 23:23:32 Tải xuống
Chapter 138: Ám Ảnh Xâm Lược Chiến 03-12-2018 23:23:37 Tải xuống
Chapter 139: Tử Chiến! 03-12-2018 23:23:43 Tải xuống
Chapter 140: Thần Tội Nghiệt Sâu Nặng 03-12-2018 23:23:48 Tải xuống
Chapter 141: Huynh Đệ 03-12-2018 23:23:53 Tải xuống
Chapter 142: Ngao Kiều Chi Tử 03-06-2019 10:44:08 Tải xuống
Chapter 143: Kim Long 03-06-2019 10:44:50 Tải xuống
Chapter 144: Bí Mật Kim Long 03-12-2018 23:24:01 Tải xuống
Chapter 145: Tiềm Phục Đích Nam Thiên Vương 03-12-2018 23:24:06 Tải xuống
Chapter 146: Cuồng Ngưu Đấu Đại Viên 03-12-2018 23:24:06 Tải xuống
Chapter 147: Tử Biệt 03-12-2018 23:24:16 Tải xuống
Chapter 148: Đối Thủ Đánh Không Chết 03-12-2018 23:24:15 Tải xuống
Chapter 149: Thần Nộ 03-12-2018 23:24:18 Tải xuống
Chapter 150: Viên Vương Cúi Đầu 03-12-2018 23:24:20 Tải xuống
Chapter 151: Ngộ Không Chi Tử 03-12-2018 23:24:25 Tải xuống
Chapter 152: Cùng Đồ Mạt Lộ 03-12-2018 23:24:38 Tải xuống
Chapter 153: Nhân Ngư Chi Quốc 03-12-2018 23:24:45 Tải xuống
Chapter 154: Đăng Thiên 03-12-2018 23:24:49 Tải xuống
Chapter 155: Tối Cường Đích Khiêu Chiến 03-12-2018 23:24:49 Tải xuống
Chapter 156: Kỳ Biến 03-12-2018 23:24:54 Tải xuống
Chapter 157: Quyết Đấu Tam Vương 03-12-2018 23:24:56 Tải xuống
Chapter 158: Đoạt Mệnh Ma Đao 03-12-2018 23:24:59 Tải xuống
Chapter 159 03-12-2018 23:25:00 Tải xuống
Chapter 160 03-12-2018 23:25:07 Tải xuống
Chapter 161 03-12-2018 23:25:08 Tải xuống
Chapter 162 03-12-2018 23:25:18 Tải xuống
Chapter 163 03-12-2018 23:25:20 Tải xuống
Chapter 164 03-12-2018 23:25:21 Tải xuống
Chapter 165 03-12-2018 23:25:24 Tải xuống
Chapter 166 03-12-2018 23:25:29 Tải xuống
Chapter 167 03-12-2018 23:25:33 Tải xuống
Chapter 168 03-12-2018 23:25:38 Tải xuống
Chapter 169 03-12-2018 23:25:44 Tải xuống
Chapter 170 03-12-2018 23:25:48 Tải xuống
Chapter 171 03-12-2018 23:25:49 Tải xuống
Chapter 172 03-12-2018 23:25:51 Tải xuống
Chapter 173 03-12-2018 23:25:57 Tải xuống
Chapter 174 03-12-2018 23:26:01 Tải xuống
Chapter 175 03-12-2018 23:26:14 Tải xuống
Chapter 176 03-12-2018 23:26:18 Tải xuống
Chapter 177 03-12-2018 23:26:18 Tải xuống
Chapter 178 03-12-2018 23:26:21 Tải xuống
Chapter 179 01-06-2019 15:31:26 Tải xuống
Chapter 180 01-06-2019 15:31:29 Tải xuống
Chapter 181 01-06-2019 15:31:32 Tải xuống
Chapter 182 01-06-2019 15:31:58 Tải xuống
Chapter 183 01-06-2019 15:31:38 Tải xuống
Chapter 183.5 29-04-2020 08:22:07 Tải xuống
Chapter 184 01-05-2020 00:24:38 Tải xuống
Chapter 185 02-05-2020 00:12:06 Tải xuống
Chapter 185: Raw 01-05-2020 20:12:36 Tải xuống
Chapter 186 03-05-2020 01:18:07 Tải xuống
Chapter 186: Raw 03-05-2020 01:18:37 Tải xuống
Chapter 187 04-05-2020 07:54:15 Tải xuống
Chapter 188 05-05-2020 00:06:07 Tải xuống
Chapter 188: Raw 05-05-2020 06:06:12 Tải xuống
Chapter 189 09-05-2020 07:36:09 Tải xuống
Chapter 190 16-05-2020 00:12:10 Tải xuống
Chapter 191 23-05-2020 00:12:36 Tải xuống
Chapter 191: Raw 23-05-2020 02:54:36 Tải xuống
Chapter 192 30-05-2020 09:48:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh