Unbalance x Unbalance

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Harem , Manhwa , Romance , School Life , Seinen
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Jin – Ho đem trả lại ví và một chiếc điện thoại di động cho một phụ nữ trẻ xinh đẹp (Hae – Young ) trong một cửa hàng sách, và sau khi được trả lại đồ người phụ nữ đã nhận ra mình đã bị Jin - Ho lấy mất 7000 won. Hae – Young khá lo lắng, nhưng rồi cuối cùng cô lại quyết định sẽ coi số tiền đó là một khoản cho vay và sau này cô sẽ đòi Jin - Ho trả lại. Vào ngày đầu tiên trong năm học mới của Jin - Ho, cậu đã vô cùng khiếp sợ khi biết rằng Hae – Young chính là giáo viên chủ nhiệm mới của mình...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 82: (END) 03-12-2018 03:13:27 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 03:13:26 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 03:13:25 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 03:13:24 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 03:13:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 03:12:04 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 03:12:05 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 03:12:05 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 03:12:06 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 03:12:07 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 03:12:08 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 03:12:10 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 03:12:11 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 03:12:11 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 03:12:12 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 03:12:13 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 03:12:15 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 03:12:15 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 03:12:16 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 03:12:17 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 03:12:18 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 03:12:19 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 03:12:21 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 03:12:21 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 03:12:22 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 03:12:23 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 03:12:24 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 03:12:25 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 03:12:26 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 03:12:27 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 03:12:28 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 03:12:29 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 03:12:30 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 03:12:31 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 03:12:32 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 03:12:33 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 03:12:34 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 03:12:36 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 03:12:36 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 03:12:37 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 03:12:38 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 03:12:39 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 03:12:40 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 03:12:41 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 03:12:42 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 03:12:43 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 03:12:45 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 03:12:46 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 03:12:47 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 03:12:48 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 03:12:49 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 03:12:50 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 03:12:51 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 03:12:52 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 03:12:53 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 03:12:54 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 03:12:55 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 03:12:56 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 03:12:57 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 03:12:58 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 03:12:59 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 03:13:00 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 03:13:01 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 03:13:03 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 03:13:05 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 03:13:06 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 03:13:07 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 03:13:08 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 03:13:09 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 03:13:10 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 03:13:11 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 03:13:12 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 03:13:13 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 03:13:14 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 03:13:15 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 03:13:16 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 03:13:17 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 03:13:18 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 03:13:19 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 03:13:20 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 03:13:21 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 03:13:22 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 03:13:23 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 03:13:24 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 03:13:25 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 03:13:26 Tải xuống
Chapter 82: (END) 03-12-2018 03:13:27 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh