Ueki no Housoko

Tác giả: Fukuchi Tsubasa
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , School Life , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Học sinh cấp hai Ueki Kosuke có một khả năng kì lạ: cậu có thể biến bất cứ vật gì cậu cho là rác thành một cái cây. Khả năng này được giáo viên chủ nhiệm của Ueki, thầy giáo Kobayashi, ban cho cậu. Ueki giữ bí mật về khả năng của mình cho đến một ngày người bạn cùng lớp của cậu, Mori Ai, phát hiện ra. Ai bắt đầu theo bám Ueki và cố gắng tìm ra thân phận của cậu, nhưng lại giúp đỡ cậu ta sau khi biết được những sự hi sinh mà Ueki phải trả để sử dụng khả năng của mình.Ueki sớm biết được mình được gia nhập vào một cuộc thi đấu của 100 thí sinh, một trong số đó là thầy của Ueki, Kobayashi. Mỗi thí sinh trong cuộc thi đấu phải chọn ra một học trò cho mình và cho học trò đó một khả năng đặc biệt, như Kobayashi đã làm đối với Ueki. Khả năng của những học trò giúp chúng có nhiều cơ hội hơn trong cuộc thi đấu. Những thí sinh trong cuộc thi đấu phải bắt các học trò của mình đánh với nhau đến khi chỉ còn một thí sinh. Thí sinh nào có học trò là người thắng cuộc sẽ trở thành đời "chúa" kế tiếp, và học trò đó sẽ nhận được "tấm gỗ tài năng", có khả năng biến thành bất cứ tài năng nào được viết lên.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 56 03-12-2018 13:15:44 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 13:15:39 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 13:15:34 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 13:15:23 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 13:14:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 13:11:19 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 13:11:23 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 13:11:27 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 13:11:31 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 13:11:35 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 13:11:38 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 13:11:39 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 13:11:41 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 13:11:42 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 13:11:44 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 13:11:45 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 13:11:46 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 13:11:48 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 13:11:52 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 13:11:51 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 13:11:52 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 13:11:56 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 13:12:01 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 13:12:06 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 13:12:07 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 13:12:07 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 13:12:20 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 13:12:24 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 13:12:28 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 13:12:30 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 13:12:32 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 13:12:44 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 13:12:47 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 13:12:48 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 13:12:49 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 13:12:51 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 13:12:51 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 13:12:54 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 13:12:58 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 13:12:58 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 13:13:11 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 13:13:19 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 13:13:19 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 13:13:33 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 13:13:34 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 13:13:36 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 13:13:38 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 13:13:40 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 13:13:43 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 13:13:43 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 13:13:47 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 13:13:49 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 13:13:51 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 13:13:52 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 13:13:54 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 13:14:00 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 13:14:11 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 13:15:23 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 13:15:34 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 13:15:39 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 13:15:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh