Chiến Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa , School Life , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kẻ giàu là những kẻ mạnh, những kẻ nghèo hèn là những tên yếu đuối. Nhưng Yushin của chúng ta đã học các chiến đấu vì những gì anh ta tin tưởng để vượt lên tất cả.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 08-09-2019 17:42:36 Tải xuống
Chapter 54 08-09-2019 17:42:26 Tải xuống
Chapter 53 05-09-2019 17:24:21 Tải xuống
Chapter 52 05-09-2019 17:24:18 Tải xuống
Chapter 51 05-09-2019 17:24:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 22-08-2019 17:12:15 Tải xuống
Chapter 1 16-06-2019 21:54:11 Tải xuống
Chapter 2 16-06-2019 21:54:13 Tải xuống
Chapter 3 22-08-2019 17:12:30 Tải xuống
Chapter 4 22-08-2019 17:12:27 Tải xuống
Chapter 5 22-08-2019 17:12:30 Tải xuống
Chapter 6 22-08-2019 17:12:38 Tải xuống
Chapter 7 22-08-2019 17:12:46 Tải xuống
Chapter 8 22-08-2019 17:12:38 Tải xuống
Chapter 9 11-07-2019 22:00:30 Tải xuống
Chapter 10 22-08-2019 17:12:45 Tải xuống
Chapter 11 22-08-2019 17:12:48 Tải xuống
Chapter 12 22-08-2019 17:12:53 Tải xuống
Chapter 13 22-08-2019 17:12:54 Tải xuống
Chapter 14 22-08-2019 17:12:59 Tải xuống
Chapter 15 22-08-2019 17:13:02 Tải xuống
Chapter 16 22-08-2019 17:13:05 Tải xuống
Chapter 17 26-07-2019 12:04:23 Tải xuống
Chapter 18 22-08-2019 17:13:11 Tải xuống
Chapter 19 22-08-2019 17:13:14 Tải xuống
Chapter 20 22-08-2019 17:13:19 Tải xuống
Chapter 21 22-08-2019 17:13:23 Tải xuống
Chapter 22 30-07-2019 09:54:54 Tải xuống
Chapter 23 22-08-2019 17:13:27 Tải xuống
Chapter 24 22-08-2019 17:13:28 Tải xuống
Chapter 25 22-08-2019 17:13:33 Tải xuống
Chapter 26 22-08-2019 17:13:35 Tải xuống
Chapter 27 22-08-2019 17:13:40 Tải xuống
Chapter 28 22-08-2019 17:13:43 Tải xuống
Chapter 29 22-08-2019 17:13:45 Tải xuống
Chapter 30 22-08-2019 17:13:48 Tải xuống
Chapter 31 22-08-2019 17:13:51 Tải xuống
Chapter 31: 425173 22-08-2019 17:13:58 Tải xuống
Chapter 32 22-08-2019 17:13:55 Tải xuống
Chapter 33 22-08-2019 17:13:59 Tải xuống
Chapter 35 22-08-2019 17:14:10 Tải xuống
Chapter 36 22-08-2019 17:14:07 Tải xuống
Chapter 37 22-08-2019 17:14:20 Tải xuống
Chapter 38 22-08-2019 17:14:13 Tải xuống
Chapter 39 22-08-2019 17:14:15 Tải xuống
Chapter 40 22-08-2019 17:14:18 Tải xuống
Chapter 41 22-08-2019 17:14:22 Tải xuống
Chapter 42 22-08-2019 17:14:24 Tải xuống
Chapter 43 22-08-2019 17:14:27 Tải xuống
Chapter 44 22-08-2019 17:14:32 Tải xuống
Chapter 45 23-08-2019 18:54:20 Tải xuống
Chapter 46 26-08-2019 12:00:22 Tải xuống
Chapter 47 26-08-2019 12:12:22 Tải xuống
Chapter 48 26-08-2019 12:12:26 Tải xuống
Chapter 49 30-08-2019 18:13:35 Tải xuống
Chapter 50 30-08-2019 18:13:23 Tải xuống
Chapter 51 05-09-2019 17:24:12 Tải xuống
Chapter 52 05-09-2019 17:24:18 Tải xuống
Chapter 53 05-09-2019 17:24:21 Tải xuống
Chapter 54 08-09-2019 17:42:26 Tải xuống
Chapter 55 08-09-2019 17:42:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh