Loading...

Shoujo Fujuubun

Tác giả: Nisio Isin Hattori Mitsuru
Thể loại: Supernatural , Seinen , Mystery ,
Lần cập nhật cuối: 12-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một nhà văn tràn đầy tham vọng. Một cô gái bí ẩn. Hai con người hoàn toàn xa lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau?
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 27: END 11-01-2020 23:42:43 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2020 04:15:18 Tải xuống
Chapter 25 27-12-2019 23:14:15 Tải xuống
Chapter 24 23-12-2019 04:18:14 Tải xuống
Chapter 23 11-12-2019 21:43:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-06-2019 21:35:11 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 06:48:31 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 06:48:31 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 06:48:32 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 06:48:34 Tải xuống
Chapter 6 29-07-2019 23:08:35 Tải xuống
Chapter 7 13-09-2019 09:18:22 Tải xuống
Chapter 8 15-09-2019 22:54:25 Tải xuống
Chapter 9 21-09-2019 22:54:18 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2019 17:00:42 Tải xuống
Chapter 11 05-10-2019 13:00:48 Tải xuống
Chapter 12 05-10-2019 13:00:21 Tải xuống
Chapter 13 13-10-2019 01:18:42 Tải xuống
Chapter 14 19-10-2019 21:42:49 Tải xuống
Chapter 15 26-10-2019 22:48:21 Tải xuống
Chapter 16 03-11-2019 04:52:51 Tải xuống
Chapter 17 04-11-2019 20:54:49 Tải xuống
Chapter 18 08-11-2019 23:12:45 Tải xuống
Chapter 19 10-11-2019 10:10:13 Tải xuống
Chapter 20 10-11-2019 10:08:42 Tải xuống
Chapter 21 14-11-2019 01:54:33 Tải xuống
Chapter 22 27-11-2019 00:20:13 Tải xuống
Chapter 23 11-12-2019 21:43:11 Tải xuống
Chapter 24 23-12-2019 04:18:14 Tải xuống
Chapter 25 27-12-2019 23:14:15 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2020 04:15:18 Tải xuống
Chapter 27: END 11-01-2020 23:42:43 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh