Imawa No Kuni No Alice

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 18-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Alice" Ryouhei sắp tốt nghiệp cấp 3, nhưng cậu ta lại cố trốn tránh tương lai. Một đêm khi đang đi chơi cùng 2 người bạn là Kurabe mạnh mẽ và Chota hám gái thì họ nhìn thấy pháo hoa và bị cuốn vào một thế giới khác. Ở borderland, bạn phải tham gia vào những trò chơi sinh tử để được sống hoặc nếu không thì sẽ phải chết. Liệu 3 người bạn có thể sống sót ở thế giới nguy hiểm đó và tìm được đường về nhà hay không?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 30-11-2018 22:31:39 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 22:31:39 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 22:31:38 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 22:31:37 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 22:31:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-03-2019 16:28:42 Tải xuống
Chapter 1.1 30-11-2018 22:30:06 Tải xuống
Chapter 1.2 30-11-2018 22:30:07 Tải xuống
Chapter 2.1 30-11-2018 22:30:08 Tải xuống
Chapter 2.2 30-11-2018 22:30:09 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 22:30:10 Tải xuống
Chapter 3.1 30-11-2018 22:30:11 Tải xuống
Chapter 3.2 30-11-2018 22:30:12 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 22:30:13 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 22:30:15 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 22:30:15 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 22:30:17 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 22:30:18 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 22:30:18 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 22:30:19 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 22:30:20 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 22:30:21 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 22:30:22 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 22:30:23 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 22:30:25 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 22:30:26 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 22:30:27 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 22:30:27 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 22:30:28 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 22:30:29 Tải xuống
Chapter 21 30-09-2019 10:01:10 Tải xuống
Chapter 21.1 30-11-2018 22:30:30 Tải xuống
Chapter 21.2 30-11-2018 22:30:30 Tải xuống
Chapter 22 30-09-2019 10:01:36 Tải xuống
Chapter 22.1 30-11-2018 22:30:32 Tải xuống
Chapter 22.2 30-11-2018 22:30:33 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 22:30:35 Tải xuống
Chapter 23.1 30-11-2018 22:30:35 Tải xuống
Chapter 24.1 30-11-2018 22:30:37 Tải xuống
Chapter 24.2 30-11-2018 22:30:38 Tải xuống
Chapter 24: .a 30-11-2018 22:30:36 Tải xuống
Chapter 24: a 18-12-2019 16:00:42 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 22:30:40 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 22:30:40 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 22:30:41 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 22:30:43 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 22:30:43 Tải xuống
Chapter 29.1 30-11-2018 22:30:45 Tải xuống
Chapter 29.2 30-11-2018 22:30:45 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 22:30:46 Tải xuống
Chapter 31 24-03-2019 07:28:06 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 22:30:49 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 22:30:58 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 22:30:51 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 22:30:51 Tải xuống
Chapter 35.1 30-11-2018 22:30:52 Tải xuống
Chapter 35.2 30-11-2018 22:30:53 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 22:30:55 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 22:30:55 Tải xuống
Chapter 37.5 30-11-2018 22:30:56 Tải xuống
Chapter 37.6 30-11-2018 22:30:57 Tải xuống
Chapter 37.7 30-11-2018 22:30:58 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 22:30:59 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 22:31:00 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 22:31:02 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 22:31:03 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 22:31:04 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 22:31:05 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 22:31:07 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 22:31:08 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 22:31:09 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 22:31:10 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 22:31:11 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 22:31:11 Tải xuống
Chapter 49.1 30-11-2018 22:31:12 Tải xuống
Chapter 49.2 30-11-2018 22:31:13 Tải xuống
Chapter 49.3 30-11-2018 22:31:15 Tải xuống
Chapter 49.4 30-11-2018 22:31:15 Tải xuống
Chapter 49.5 30-11-2018 22:31:17 Tải xuống
Chapter 49.6 30-11-2018 22:31:18 Tải xuống
Chapter 49.7 30-11-2018 22:31:19 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 22:31:20 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 22:31:20 Tải xuống
Chapter 51.1 30-11-2018 22:31:21 Tải xuống
Chapter 51.2 30-11-2018 22:31:23 Tải xuống
Chapter 51.3 30-11-2018 22:31:23 Tải xuống
Chapter 51.4 30-11-2018 22:31:24 Tải xuống
Chapter 51.5 30-11-2018 22:31:26 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 22:31:26 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 22:31:28 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 22:31:29 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 22:31:30 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 22:31:30 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 22:31:32 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 22:31:32 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 22:31:34 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 22:31:35 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 22:31:35 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 22:31:37 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 22:31:38 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 22:31:39 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 22:31:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh