Imawa No Kuni No Alice

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 18-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Alice" Ryouhei sắp tốt nghiệp cấp 3, nhưng cậu ta lại cố trốn tránh tương lai. Một đêm khi đang đi chơi cùng 2 người bạn là Kurabe mạnh mẽ và Chota hám gái thì họ nhìn thấy pháo hoa và bị cuốn vào một thế giới khác. Ở borderland, bạn phải tham gia vào những trò chơi sinh tử để được sống hoặc nếu không thì sẽ phải chết. Liệu 3 người bạn có thể sống sót ở thế giới nguy hiểm đó và tìm được đường về nhà hay không?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 01-12-2018 05:31:39 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 05:31:39 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 05:31:38 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 05:31:37 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 05:31:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-03-2019 23:28:42 Tải xuống
Chapter 1.1 01-12-2018 05:30:06 Tải xuống
Chapter 1.2 01-12-2018 05:30:07 Tải xuống
Chapter 2.1 01-12-2018 05:30:08 Tải xuống
Chapter 2.2 01-12-2018 05:30:09 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 05:30:10 Tải xuống
Chapter 3.1 01-12-2018 05:30:11 Tải xuống
Chapter 3.2 01-12-2018 05:30:12 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 05:30:13 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 05:30:15 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 05:30:15 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 05:30:17 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 05:30:18 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 05:30:18 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 05:30:19 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 05:30:20 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 05:30:21 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 05:30:22 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 05:30:23 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 05:30:25 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 05:30:26 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 05:30:27 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 05:30:27 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 05:30:28 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 05:30:29 Tải xuống
Chapter 21 30-09-2019 17:01:10 Tải xuống
Chapter 21.1 01-12-2018 05:30:30 Tải xuống
Chapter 21.2 01-12-2018 05:30:30 Tải xuống
Chapter 22 30-09-2019 17:01:36 Tải xuống
Chapter 22.1 01-12-2018 05:30:32 Tải xuống
Chapter 22.2 01-12-2018 05:30:33 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 05:30:35 Tải xuống
Chapter 23.1 01-12-2018 05:30:35 Tải xuống
Chapter 24.1 01-12-2018 05:30:37 Tải xuống
Chapter 24.2 01-12-2018 05:30:38 Tải xuống
Chapter 24: .a 01-12-2018 05:30:36 Tải xuống
Chapter 24: a 18-12-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 05:30:40 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 05:30:40 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 05:30:41 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 05:30:43 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 05:30:43 Tải xuống
Chapter 29.1 01-12-2018 05:30:45 Tải xuống
Chapter 29.2 01-12-2018 05:30:45 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 05:30:46 Tải xuống
Chapter 31 24-03-2019 14:28:06 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 05:30:49 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 05:30:58 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 05:30:51 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 05:30:51 Tải xuống
Chapter 35.1 01-12-2018 05:30:52 Tải xuống
Chapter 35.2 01-12-2018 05:30:53 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 05:30:55 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 05:30:55 Tải xuống
Chapter 37.5 01-12-2018 05:30:56 Tải xuống
Chapter 37.6 01-12-2018 05:30:57 Tải xuống
Chapter 37.7 01-12-2018 05:30:58 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 05:30:59 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 05:31:00 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 05:31:02 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 05:31:03 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 05:31:04 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 05:31:05 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 05:31:07 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 05:31:08 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 05:31:09 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 05:31:10 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 05:31:11 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 05:31:11 Tải xuống
Chapter 49.1 01-12-2018 05:31:12 Tải xuống
Chapter 49.2 01-12-2018 05:31:13 Tải xuống
Chapter 49.3 01-12-2018 05:31:15 Tải xuống
Chapter 49.4 01-12-2018 05:31:15 Tải xuống
Chapter 49.5 01-12-2018 05:31:17 Tải xuống
Chapter 49.6 01-12-2018 05:31:18 Tải xuống
Chapter 49.7 01-12-2018 05:31:19 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 05:31:20 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 05:31:20 Tải xuống
Chapter 51.1 01-12-2018 05:31:21 Tải xuống
Chapter 51.2 01-12-2018 05:31:23 Tải xuống
Chapter 51.3 01-12-2018 05:31:23 Tải xuống
Chapter 51.4 01-12-2018 05:31:24 Tải xuống
Chapter 51.5 01-12-2018 05:31:26 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 05:31:26 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 05:31:28 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 05:31:29 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 05:31:30 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 05:31:30 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 05:31:32 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 05:31:32 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 05:31:34 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 05:31:35 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 05:31:35 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 05:31:37 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 05:31:38 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 05:31:39 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 05:31:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh