Gekka no Kimi

Tác giả: Shimaki Ako
Thể loại: Supernatural , Smut , Shoujo , School Life , Romance , Historical , Drama , Comedy , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
cuộc gặp gỡ định mệnh của hikaru no kimi và công nương fujitsubo...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 12 11-06-2019 16:44:26 Tải xuống
Chapter 11 11-06-2019 16:40:55 Tải xuống
Chapter 10 11-06-2019 16:36:25 Tải xuống
Chapter 9 11-06-2019 16:32:10 Tải xuống
Chapter 8 30-10-2020 13:15:00 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 22-04-2019 21:12:16 Tải xuống
Chapter 1.2 21-11-2020 17:59:49 Tải xuống
Chapter 4 25-08-2019 04:29:58 Tải xuống
Chapter 5 25-06-2019 14:37:18 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 23:47:55 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 23:47:57 Tải xuống
Chapter 8 30-10-2020 13:15:00 Tải xuống
Chapter 9 11-06-2019 16:32:10 Tải xuống
Chapter 10 11-06-2019 16:36:25 Tải xuống
Chapter 11 11-06-2019 16:40:55 Tải xuống
Chapter 12 11-06-2019 16:44:26 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh