Kobato

Tác giả: Clamp
Thể loại: Adult , Adventure , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về 1 cô gái tên Hanato Kobato, vừa mới dọn tới 1 chung cư ở Tokyo (chung cư này được quản lí bởi Chitose Hibiya, bây giờ là Chitose Mihara, nơi mà Hideki và Chii từng ở trong Chobits). Đi cùng với Kobato là chú chó bông màu xanh của cô. Nhìn bể ngoài thì nó là 1 con chó bông dễ thương nhưng thực sự nó rất rất rất là dễ sợ. Cả hai đi đến Tokyo để làm đầy cái chai của Kobato bằng cách chữa lành những vết thương trong trái tim hay nỗi phiền muộn lo lắng của người khác, chỉ phải chú ý một điều, không được trúng "mũi tên thần ái tình". Có 1 điều rất bí hiểm là Kobato không được bỏ mũ ra, nếu không cô sẽ gặp phải hậu quả.....
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: . Vol 1 Exam 1 03-12-2018 05:10:23 Tải xuống
Chapter 2: . Vol 1 Exam 2 03-12-2018 05:10:24 Tải xuống
Chapter 3: . Vol 1 Exam 3 03-12-2018 05:10:25 Tải xuống
Chapter 4: . Vol 1 Exam 4 03-12-2018 05:10:26 Tải xuống
Chapter 5: . Vol 1 Exam 5 03-12-2018 05:10:27 Tải xuống
Chapter 6: . Vol 1 Exam 6 03-12-2018 05:10:28 Tải xuống
Chapter 7: . Vol 1 Exam 7 03-12-2018 05:10:29 Tải xuống
Chapter 8: . Vol 1 Exam 8 03-12-2018 05:10:30 Tải xuống
Chapter 9: . Vol 1 Exam 9 03-12-2018 05:10:31 Tải xuống
Chapter 10: . Vol 1 Chapter 1 03-12-2018 05:10:33 Tải xuống
Chapter 11: . Vol 2 Chapter 2 03-12-2018 05:10:34 Tải xuống
Chapter 12: . Vol 2 Chapter 3 03-12-2018 05:10:35 Tải xuống
Chapter 13: . Vol 2 Chapter 4 03-12-2018 05:10:35 Tải xuống
Chapter 14: . Vol 2 Chapter 5 03-12-2018 05:10:36 Tải xuống
Chapter 15: . Vol 2 Chapter 6 03-12-2018 05:10:37 Tải xuống
Chapter 16: . Vol 2 Chapter 7 03-12-2018 05:10:38 Tải xuống
Chapter 17: . Vol 3 Drop 01 03-12-2018 05:10:39 Tải xuống
Chapter 18: . Vol 3 Drop 02 03-12-2018 05:10:40 Tải xuống
Chapter 19: . Vol 3 Drop 03 03-12-2018 05:10:41 Tải xuống
Chapter 20: . Vol 3 Drop 04 03-12-2018 05:10:42 Tải xuống
Chapter 21: . Vol 3 Drop 05 03-12-2018 05:10:43 Tải xuống
Chapter 22: . Vol 3 Drop 06A 03-12-2018 05:10:45 Tải xuống
Chapter 23: . Vol 3 Drop 06B 03-12-2018 05:10:46 Tải xuống
Chapter 24: . Vol 3 Drop 07A 03-12-2018 05:10:46 Tải xuống
Chapter 25: . Vol 3 Drop 07B 03-12-2018 05:10:48 Tải xuống
Chapter 26: . Vol 3 Drop 08 03-12-2018 05:10:49 Tải xuống
Chapter 27: . Vol 3 Drop 09 03-12-2018 05:10:50 Tải xuống
Chapter 28: . Vol 3 Drop 10 03-12-2018 05:10:51 Tải xuống
Chapter 29: . Vol 3 Extra 03-12-2018 05:10:52 Tải xuống
Chapter 30: . Vol 4 Drop 11 03-12-2018 05:10:53 Tải xuống
Chapter 31: . Vol 4 Drop 12A 03-12-2018 05:10:54 Tải xuống
Chapter 32: . Vol 4 Drop 12B 03-12-2018 05:10:55 Tải xuống
Chapter 33: . Vol 4 Drop 13 03-12-2018 05:10:56 Tải xuống
Chapter 34: . Vol 4 Drop 14A 03-12-2018 05:10:57 Tải xuống
Chapter 35: . Vol 4 Drop 14B 03-12-2018 05:10:58 Tải xuống
Chapter 36: . Vol 4 Drop 15A 03-12-2018 05:10:59 Tải xuống
Chapter 37: . Vol 4 Drop 15B 03-12-2018 05:11:00 Tải xuống
Chapter 38: . Vol 4 Drop 16 03-12-2018 05:11:01 Tải xuống
Chapter 39: . Vol 4 Drop 17 03-12-2018 05:11:02 Tải xuống
Chapter 40: . Vol 4 Drop 18 03-12-2018 05:11:04 Tải xuống
Chapter 41: . Vol 5 Drop 19 03-12-2018 05:11:05 Tải xuống
Chapter 42: . Vol 5 Drop 20 03-12-2018 05:11:06 Tải xuống
Chapter 43: . Vol 5 Drop 21A 03-12-2018 05:11:07 Tải xuống
Chapter 44: . Vol 5 Drop 21B 03-12-2018 05:11:08 Tải xuống
Chapter 45: . Vol 5 Drop 21C 03-12-2018 05:11:09 Tải xuống
Chapter 46: . Vol 5 Drop 21D 03-12-2018 05:11:10 Tải xuống
Chapter 47: . Vol 5 Drop 21E 03-12-2018 05:11:11 Tải xuống
Chapter 48: . Vol 5 Drop 22A 03-12-2018 05:11:12 Tải xuống
Chapter 49: . Vol 5 Drop 22B 03-12-2018 05:11:13 Tải xuống
Chapter 50: . Vol 5 Drop 22C 03-12-2018 05:11:14 Tải xuống
Chapter 51: . Vol 6 Drop 22D 03-12-2018 05:11:15 Tải xuống
Chapter 52: . Vol 6 Drop 22E 03-12-2018 05:11:16 Tải xuống
Chapter 53: . Vol 6 Drop 23A 03-12-2018 05:11:17 Tải xuống
Chapter 54: . Vol 6 Drop 23B 03-12-2018 05:11:18 Tải xuống
Chapter 55: . Vol 6 Drop 23C 03-12-2018 05:11:19 Tải xuống
Chapter 56: . Vol 6 Drop 23D 03-12-2018 05:11:20 Tải xuống
Chapter 57: . Vol 6 Drop 23E 03-12-2018 05:11:21 Tải xuống
Chapter 58: . Vol 6 Drop 23F 03-12-2018 05:11:22 Tải xuống
Chapter 59: . Vol 6 Drop Final 03-12-2018 05:11:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh