Chiến Thần Ký

Tác giả: Trịnh Kiện Hoà
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một chiến thần từ thời chiến quốc phục sinh, một cậu bé có sư phụ bị chiến thần giết... Một thanh kiếm với một môn phái ít người nhưng đánh thắng được cả Chân Ma...Tất cả tụ hợp trong Chiến Thần Ký
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 41 02-12-2018 06:47:23 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 06:47:22 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 06:47:22 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 06:47:21 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 06:47:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 06:46:40 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 06:46:41 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 06:46:43 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 06:46:43 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 06:46:45 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 06:46:45 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 06:46:47 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 06:46:49 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 06:46:50 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 06:46:51 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 06:46:51 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 06:46:53 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 06:46:54 Tải xuống
Chapter 14 19-08-2019 02:43:34 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 06:46:56 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 06:46:56 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 06:46:58 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 06:46:59 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 06:46:59 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 06:47:01 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 06:47:03 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 06:47:03 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 06:47:06 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 06:47:07 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 06:47:07 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 06:47:09 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 06:47:09 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 06:47:10 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 06:47:12 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 06:47:13 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 06:47:14 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 06:47:14 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 06:47:16 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 06:47:17 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 06:47:18 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 06:47:19 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 06:47:20 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 06:47:21 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 06:47:22 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 06:47:22 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 06:47:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh